Cuma, Ocak 17, 2020

KURAN’I KERİM TÜRKÇE MEALİ
(DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI)

59 Haşr Suresi
60 Mümtehine Suresi
61 Saf Suresi
62 Cuma Suresi
63 Münafikun Suresi
64 Tegabun Suresi
65 Talak Suresi
66 Tahrim Suresi
67 Mülk Suresi
68 Kalem Suresi
69 Hakka Suresi
70 Mearic Suresi
71 Nuh Suresi
72 Cin Suresi
73 Müzzemmil Suresi
74 Müddessir Suresi
75 Kıyame Suresi
76 İnsan Suresi
77 Mürselat Suresi
78 Nebe Suresi
79 Naziat Suresi
80 Abese Suresi
81 Tekvir Suresi
82 İnfitar Suresi
83 Mutaffifın Suresi
84 İnşikak Suresi
85 Büruc Suresi
86 Tarık Suresi
87 Ala Suresi

88 Gaşiye Suresi
89 Fecr Suresi
90 Beled Suresi
91 Şems Suresi
92 Leyl Suresi
93 Duha Suresi
94 İnşirah Suresi
95 Tin Suresi
96 Alak Suresi
97 Kadir Suresi
98 Beyyine Suresi
99 Zilzal Suresi
100 Adiyat Suresi
101 Karia Suresi
102 Tekasür Suresi
103 Asr Suresi
104 Hümeze Suresi
105 Fil Suresi
106 Kureyş Suresi
107 Maun Suresi
108 Kevser Suresi
109 Kafirun Suresi
110 Nasr Suresi
111 Tebbet Suresi
112 İhlas Suresi
113 Felak Suresi
114 Nas Suresi

Kuran'ı Kerim Türkçe Meali

Talak Suresi – Türkçe Meali, Arapça Dinle

Talak Suresi – Türkçe Meali, Arapça Dinle Talak Suresi Medine döneminde inmiştir. 12 âyettir. Sûre, adını işlediği konudan almıştır. “Talâk“ boşamak demektir. Sûrede talâk ile...

Tegabun Suresi – Türkçe Meali, Arapça Dinle

Tegabun Suresi - Türkçe Meali, Arapça Dinle Tegabun suresi Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “etTeğâbun” kelimesinden almıştır. Teğâbun, aldanma demektir....

Münafikun Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle

Münafikun Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle Münafikun suresi Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, münafıkların genel karakter ve özelliklerinden bahsettiği için bu adı almıştır. https://www.youtube.com/watch?v=mVnKhorVa-g Rahmân ve...

Cuma Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle

Cuma Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “elCumu’a”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamberolarak gönderilişi, Yahudilerin...

Saf Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle

Saf Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle Medine döneminde inmiştir. 14 âyettir. Sûre, adını 4. âyette geçen “saff ” kelimesinden almıştır. Saff, sıra, dizi demektir. Sûrede başlıca, Allah yolunda...

Mümtehine Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle

Mümtehine Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle Medine döneminde inmiştir. 13 âyettir. Onuncu âyette, Hudeybiye antlaşmasından sonra müşrikler arasından çıkıp Medine’ye gelen ve müslüman olduklarını söyleyen...

Haşr Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle

Haşr Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “elHaşr” kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca, Medine’de...

Mücadele Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle

Mücadele Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 58 - el - MÜCADELE SURESİ Mücadele suresi Medine'de inmiştir; 22 (yirmiiki) âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen "tecâdilü" kelimesinden alır. https://www.youtube.com/watch?v=CyQs4pZPgZE Rahmân...

Hadid Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle

Hadid Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 57 - el - HADİD SURESİ Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd,...

Kuran'ı Kerim En Çok Okunan

Fatır Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle

Fatır Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 35 - FATIR Suresi Fatır Suresi Mekke'de nâzil olmuştur, 45 (kırkbeş) âyettir. https://www.youtube.com/watch?v=e86vM3dOfEU Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Gökleri ve yeri...

Yasin Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle

Yasin Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 36 - YASİN Suresi Yasin suresi, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Mekke'de inmiştir. 83 (seksenüç) âyettir. Sûreye...

Bakara Suresi Kuranı Kerim Türkçe Meali

Kuranı Kerim Türkçe Meali Bakara Suresi 2-el-BAKARA Medine'de inmiştir. 286 (ikiyüzseksenaltı) âyettir. Kur'an'ın en uzun sûresidir. Adını, 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281....

Fatiha Suresi Türkçe Meali – Kuranı Kerim

Kuranı Kerim Türkçe Meali Fatiha Suresi Fatiha suresi Türkçe meali 1-el-FÂTİHA Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan...

En’am Suresi Kuranı Kerim Türkçe Meali

6 - el-EN'ÂM En'âm sûresi, 165 (yüzaltmışbeş) âyettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sûrenin bazı âyetlerinde Arapların, kurban...

Fetih Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle

Fetih Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 48 - el - FETİH Suresi İçinde İslâm'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu...

Saffat Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle

Saffat Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 37 -es - SAFFAT Suresi Saffat suresi adını, saf tutmuş meleklere işaret eden ilk âyetten alan ve kâinattaki güçlerden söz...

Al-i İmran Suresi Kuranı Kerim Türkçe Meali

  3-ÂL-İ İMRÂN SURESİ Medine'de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem'in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden söz edildiği için sûre bu adı...

Meryem Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle

Meryem Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 19- MERYEM SURESI Meryem suresi, 98 (doksansekiz) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Bazı tefsircilere göre 58. âyet, bazılarına...

Yusuf Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali

Kuran'ı Kerim Türkçe Meali Yusuf Suresi 12- YUSUF Yusuf suresi, 111 (yüzonbir) âyet olup 1,2 ve 3. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sûrenin başından sonuna kadar...