ADİYAT SURESİ EZBERLE (Hafızlık Yöntemi ile HER AYET ON TEKRAR)

0
2975

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel adiyati dabha 
2- Fel muriyati kadha 
3- Fel muğırati subha
4- Fe eserne bihı nak’a 
5- Fe vesatne bihı cem’a
6- İnnelinsane li rabbihı le kenud
7- Ve innehu ala zalike le şehıd
8- Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9- E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur 
10- Ve hussıle ma fis sudur 
11- İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir 

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- O harıl harıl (savaşa) koşanlara,
2- (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara, 
3- Sabahleyin akın edenlere, 
4- Tozu dumana karıştıranlara, 
5- Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki, 
6- Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür. 
7- Ve kendisi de buna şahittir.
8- Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.
9- Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak. 
10- Ve sinelerin içindekiler derlenecek. 
11- O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.

CEVAP VER