Borçlu olanlara DUA

2
560

Borçlu olanlara DUA

“DAĞ GİBİ BORCU ÖDETEN DUA”

İnsanlar, borcunu ödeyebilmek için de dua etmelidir. Çünkü rızkı veren Allah’tır. Kişinini parasına bereketi veren de Allah’tır. Bunun için, rızkının bollaşması, elinin rahatlaması, sıkıntılarının giderilmesi için de dua etmelidir.
 
Bir kimse Hz. Ali’ye gelerek borçlu olduğundan ve sıkıntısından bahsetti.
Hz Ali ona buyurdu ki:
-“Rasulullah Aleyhisselam’dan öğrendiğim şu kelimeleri zikredersen, dağ gibi borcun olsa bile sıkıntı duymadan ödersin:
“Allahumme ekfini bihalalike an haramike ve eğnini bifazlike ammen sivake!”
 
Bu duanın meali :
“Allah’ ım! Helal kıldıklarınla, beni haram kıldıklarından uzak tut. Fazl-u Kereminle beni Sen’den gayrıya karşı müstağni kıl”(Tirmizi)
 
HELAL RIZIK VE BOL KAZANÇ DUASI
 
Ayrıca bunun yanında:
 
“Allahummekfini bihalalike an haramike ve ağnini bifadlike ammen sivak” da denebilir…
 
Bu duanın anlamı ise :
“Ey Allah’ım, helal rızkını bana yeterli kıl ve beni haramlardan koru. Ve lütfunla, merhametinle beni başkalarına muhtaç olmaktan müstağni kıl (koru ve muhafaza eyle)”
 
RIZIK İÇİN DEVAMLI OKUNACA DUA
Abdullah Kureşi buyurdu ki:
Bir gün hocam Ebu’r Rabi bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine öğreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebu’r Rabi bana, “Şu duayı devamlı oku” dedi.
Okumamı istediği dua şöyle idi:
“Ya Allah, ya Vahid, ya Mucid, ya Cevad, ya Basit, ya Kerim, ya Vehhab, ya ze’t Tavl, ya Gani, ya Mugni, ya Fettah, ya Rezzak, ya Alim, ya Hayy, ya Kayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Bediassemavati vel ard, ya Zel Celali vel ikram . . .Ya Hannan, ya Mennan infehni minke bi nafhati hayrin tugnini biha ammen sivak.. İn testeftihu fekad caekumul feth … İnna fetehna leke fethan mu bina … Nasrun minellahi ve fethun karib … Allahumme ya Gani, ya Hamid, ya Mubdi’, ya Muid, ya Vedud, ya zel arşil Mecid, ya Fe’alen lima yurid, ikfini bihelalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake vahfazni bima hafizte bihizzikr… Vensurni bima nasarte bihirrusul … inneke ala kulli şey’in kadir…”
 
GELİR BOLLUĞU İÇİN OKUNAN DUA
Sonra bana, “Her kim şu duayı namazlardan sonra, özellikle Cuma namazından sonra okursa, Allah-u Teala onu her türlü kötülükten muhafaza eder. Düşmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık olsa dahi, Allah-u Teala’nın lutfu, keremi ve inayeti ile öder” dedi. Kendisi şöyle anlatır: Bir gün Abdullah el Muaviri’ye gittim. Bana, “Ey şerif! Başın darda kaldığı zaman, yapacak olduğun bir dua öğreteyim mi?” diye sordu. Ben de “Evet” dedim. Bunun üzerine şu duayı öğretti:
“Ya Vahid, ya Ehad, ya Vacid, ya Cevad, İnfehna minke bi nefhati hayrin inneke ala kulli şey’in kadir …
 
BORÇLULARIN OKUMASI GEREKEN DUA
Ayrıca, bir kimse bir derde veya borca giriftar olursa, “Allahumme inni eftzu bike minel hemmi vel bazeni ve euzu bike minel aczi vel keseli ve euzu bike minel cubni vel buhli ve euzu bike min galebetid deyni ve kahrirrical” duasını okusun, buyurulmuştur.”
(M.Ahzab Muh,265)

2 YORUMLAR

CEVAP VER