Pazartesi, Şubat 17, 2020
13. bölüm - İLM-İ LEDÜN Bismillahirrahmanirrahiym Allah adı ile kaim olan o yüceler yücesi zata hak ettiği şekilde hamdolsun. Salât ve selam âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed aleyhisselâma, aile efradına ve ashabının cümlesine; ayrıca İslamiyet’in gelişinden günümüze kadar gelmiş geçmiş cümle...
FIRINCININ DUASI İbrahim Ethem tacı tahtı terk ediyor. Seneler sonra seyr-ü sülûkünü tamamladıktan sonra Belh şehrine tekrar geliyor. Kendi yaptırdığı camide yatsı namazı kılıyor. Dışarıda sulu kar, yağmur, soğuk ne ararsan var. Şurada kıvrılayım da sabah olunca giderim diye düşünüyor. Kayyum geliyor, camide saklandığı yerden...
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız...
Gönül Temizliği - Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey Peygamber! Hevâ ve hevesini ilâh hâline getirenleri gördün mü?...” (Furkân, 43)   Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kalp, rüzgârların çölde bir sağa bir sola savurduğu kuş tüyü gibi şekilden şekle girer.” (İbn-i Mâce, Mukaddime, 10;...
  Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.” (Tevbe, 18) Rasûlullah (sav) buyuruyor: "Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir...
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Onlar Allahʼtan lûtuf ve rızâ isterler…” (Fetih, 29) Rasûlullah (sav) buyurdular: “…Allâh ve Rasûlü’nün rızâsını, yine Allâh ve Rasûlü’ne muhabbet beslemekte arayınız.” (Senderûsî, Keşf-i İlâhî, II, 651; Halebî, Mevsûatü’l-Ehâdis, VI, 492/16010) Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Kalbimi semâya götürdüler. Bütün melekûtun çevresini...
Kimsenin Gizli Hallerini Araştırmamalı Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin…” (Hucurât, 12) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Başkalarının ayıplarıyla uğraşmayıp kendi ayıplarıyla meşgul olan kimseye müjdeler...
Zikre ilk adım (ZİKİR ve ADABI)  ZİKİR ADABI Önsöz ‘’Tez erişti seherler, canların meclisine,                                                         ...
Allah’a Güvenmek! Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (Talâk, 3) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kim çok istiğfar ederse Allah...
Kul Allah'ın Rızasından Emin Olabilir mi? Bir talebe hocasına, - Kul Allah Teala'nın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi? diye sordu   Hocası, - Bilemez, bunu nasıl bilsin ki, Allah'ın rızası gayba ait birşeydir! dedi . Talebe, - Hayır, bilebilir!dedi. Hocası, - Nasıl? diye sordu, Talebe, - Ben kalbimin Allah'tan...