Cuma, Şubat 21, 2020
Bir Ayet Bir Hadis

Bir Ayet Bir Hadis

Her gün bir ayet bir hadis, Bir ayet yada bir hadis günü anlamlandırır, Bir ayet ve bir hadis okuyarak öğrenelim, Bir ayet, Bir hadis,güncel bir ayet bir ha

Bereketli Mevsim Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca)...
Kulluk Şuuru İçinde Hayatın Organizasyonu Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ölüm sana erişinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile...
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz…” (Enbiyâ, 35) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun hatalarını bağışlamaya vesîle kılar.”...
Faniyi Bakiye Tercih Etme! - Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ve şöyle de: Hamd Allah’a mahsustur. O, âyetlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız (ama artık faydası olmayacaktır). Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz değildir.” (Neml, 93) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kul bir hata...
İslam Toplumu - Bir Ayet Bir hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzâl, 7-8) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi (tabiî) bir iyiliği bile sakın küçük görme!”...
Öz Lisanımız - Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Alak, 3-5) Rasûlullah (sav) buyurdular: “İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel ahlâk sahibi olanlarınızdır. Güzel konuşuyor dedirtmek...
Lütuf Senin, Hüküm Senin! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki o, gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir.” (Tâhâ, 7) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Siz sağıra veya gâibe duâ etmiyorsunuz. Sizi işiten, size yakın ve beraberinizde olan (bir zâta) duâ ediyorsunuz.”...
Dünya Hayatının Asıl Yüzü - Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise, onlar tamamen gafildirler.” (Rûm, 7) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Dünyaya sövmeyiniz. Müminin dünya üzerinde hayrın kendisine ulaşıp şerden uzaklaştığı bir surette dolaşması ne de...
Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan - Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık...
15 Temmuz Destanı - Bir Ayet Bir Hadis Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın; Bilakis, onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar...” (Âl-i İmrân, 169) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Vatan sevgisi imandandır.” (Acluni, Keşfu’l-Hafa, 1/345, no: 1102) Bu vatan topraklarında yaşayanlarca hiçbir zaman unutulmayacak olan, kimileri için...