Pazartesi, Ocak 20, 2020
Kuran'ı Kerim Türkçe Meali

Kuran'ı Kerim Türkçe Meali

1 Fatiha Suresi 20 Ta Ha Suresi 39 Zümer Suresi 58 Mücadele Suresi 77 Mürselat Suresi 96 Alak Suresi
2 Bakara  Suresi  21 Enbiya Suresi  40 Mümin Suresi 59 Haşr Suresi 78 Nebe Suresi  97 Kadir Suresi
3 Al-i İmran Suresi  22 Hac Suresi  41 Fussilet Suresi 60 Mümtehine Suresi 79 Naziat Suresi 98 Beyyine Suresi 
4 Nisa Suresi  23 Müminun Suresi  42 Şura Suresi 61 Saf Suresi 80 Abese Suresi 99 Zilzal Suresi 
5 Maide Suresi  24 Nur Suresi  43 Zuhruf Suresi 62 Cuma Suresi 81 Tekvir Suresi 100 Adiyat Suresi 
6 Enam Suresi  25 Furkan Suresi  44 Duhan Suresi 63 Münafikun Suresi 82 İnfitar Suresi 101 Karia Suresi 
7 Araf Suresi  26 Şuara Suresi  45 Casiye Suresi 64 Tegabun Suresi 83 Mutaffifın Suresi  102 Tekasür Suresi 
8 Enfal Suresi  27 Neml Suresi  46 Ahkaf Suresi 65 Talak Suresi 84 İnşikak Suresi 103 Asr Suresi 
9 Tevbe Suresi  28 Kasas Suresi  47 Muhammed Suresi 66 Tahrim Suresi 85 Büruc Suresi 104 Hümeze Suresi 
10 Yunus Suresi  29 Ankebut Suresi  48 Fetih Suresi 67 Mülk Suresi 86 Tarık Suresi 105 Fil Suresi 
11 Hud Suresi  30 Rum Suresi  49 Hucurat Suresi 68 Kalem Suresi 87 Ala Suresi 106 Kureyş Suresi
12 Yusuf Suresi  31 Lokman Suresi  50 Kaf Suresi 69 Hakka Suresi 88 Gaşiye Suresi 107 Maun Suresi 
13 Rad Suresi  32 Secde Suresi  51 Zariyat Suresi 70 Mearic Suresi 89 Fecr Suresi 108 Kevser Suresi 
14 İbrahim Suresi  33 Ahzab Suresi  52 Tur Suresi 71 Nuh Suresi 90 Beled Suresi 109 Kafirun Suresi
15 Hicr Suresi  34 Sebe Suresi  53 Necm Suresi 72 Cin Suresi 91 Şems Suresi 110 Nasr Suresi 
16 Nahl Suresi  35 Fatır Suresi  54 Kamer Suresi 73 Müzzemmil Suresi 92 Leyl Suresi 111 Tebbet Suresi 
17 İsra Suresi  36 Yasin Suresi  55 Rahman Suresi 74 Müddessir Suresi 93 Duha Suresi 112 İhlas Suresi 
18 Kehf Suresi  37 Saffat Suresi  56 Vakıa Suresi 75 Kıyame Suresi 94 İnşirah Suresi 113 Felak Suresi 
19 Meryem Suresi  38 Sad Suresi  57 Hadid Suresi 76 İnsan Suresi 95 Tin Suresi 114 Nas Suresi

Haşr Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “elHaşr” kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca, Medine’de yaşamakta olan ve Hz.Peygamberle yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslâm toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müşriklerle...
Mücadele Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 58 - el - MÜCADELE SURESİ Mücadele suresi Medine'de inmiştir; 22 (yirmiiki) âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen "tecâdilü" kelimesinden alır. https://www.youtube.com/watch?v=CyQs4pZPgZE Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü...
Hadid Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 57 - el - HADİD SURESİ Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği,...
Vakıa Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 56 - el - VAKIA SURESİ Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve...
Rahman Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 55  -er - RAHMAN Suresi Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların...
Kamer Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 54 - el - KAMER Suresi Ayın yarılması mucizesi bu sûrede anlatılır. Onun için bu adı almıştır. Mekke'de inmiştir, 55 (ellibeş) âyettir. https://www.youtube.com/watch?v=2I0WCoy37us Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. 2. Onlar bir mucize...
Necm Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 53 - en - NECM SURESİ Necm suresi Mekke'de inmiştir. 62 (altmışiki) âyettir. https://www.youtube.com/watch?v=26sTRYqDqkw Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Battığı zaman yıldıza andolsun ki; 2. Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı. 3. O,arzusuna göre de konuşmaz. 4. O (bildirdikleri)...
Tur Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 52 - et - TUR Suresi Tur suresi Mekke'de inmiştir. 49 (kırkdokuz) âyettir. Adını, birinci âyette geçen ve üzerinde Hz. Musa'ya Tevrat'ın indiği, böylece onun ilâhi hitaba mazhar olduğu Tûr dağından almıştır. https://www.youtube.com/watch?v=J7OYjojiUgQ Rahmân ve Rahîm (olan)...
Zariyat Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 51 - ez - ZARİYAT SURESİ Zariyat suresi Mekke'de inmiştir. 60 (altmış) âyettir. İlk âyette geçen ve "rüzgârlar" anlamına gelen "zâriyât" kelimesi, sûrenin adı olmuştur. https://www.youtube.com/watch?v=Ald6RfpUz1A Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Tozdurup savuranlara, 2. Yükünü yüklenenlere, 3. Kolayca...
Kaf Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 50- KAF SURESİ Kaf suresi Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. https://www.youtube.com/watch?v=z2REO8dzvH4 Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun. 2. Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, kâfirler şöyle...