Ey Süfi – Feridüddin Attar [ks]

0
960

Ey Süfi – Feridüddin Attar [ks]

Ey mavi hırkalı sûfi!
Sema halkasında ne hoş dönmektesin!
Ne haldir bu? Aşk ile sürekli
Kıyamet gününe kadar dönüşün var.
Aşkın kemâline lâyıksın sen
Zincire vurulamadm sen.
Biz bu sağlam zinciri açarsak
Raks ederek dergâhına geliriz.

Şiir: Ferîdüddîn Attâr [ks]

Yorum: SufiCan

CEVAP VER