Hikmetli mektuplar (3) Suç ve Ceza ikiz kardeştir

0
831

 Suç ve Ceza ikiz kardeştir

Sayın hocam,rica etsem rüyamı yorumlar mısın?rüyamda sağ elimi (bileğimden itibaren yeşil) makasla kesiyorum sanki hamur kesermiş gibi.. Belki 15-20 parçaya ayırıyorum . Sonra ’sağ elim yok; sağ elsiz nasıl yaşıyacam’ diye üzülüyorum…Daha sonra bi de bakıyorum ki sağ elim yerine gelmiş, çok mutlu oluyorum………selam es selameAzizem;

Hikmetullah ilm-i ledünde,sağ el cemalullah ulviyeti,
sol el ise celalullah ulviyeti temsil ederken,
sağ ayak cemalullah rububiyeti,
sol ayak ise celalullah rububiyeti temsil eder..
Saniğ kudret ezelde böyle kurulmuş..

Bir başka ifade ile;
insanın her bir azası hikmetle doludur..ve yapıp ettiğinden sorumludur..en sorumlu azası ise dilidir..hemen her söylediği ya hakikat aleminde yahut uhrevi alemde ille de önüne gelecektir..o nedenle iman ve küfür dil ile olur..diğer yollarla yapılanlar sadece günah yahut sevap olurken,dil ile ikrar ya ergeç cennete girmeye , yahut cehenneme sebeptir.

Kişinin sağ eli Allahın rahmet meleklerini,dünya ahiret bütün güzellikleri temsil eder..

Rüyasında sağ elinin olmadığını gören kişi dininin,diyanetinin olamadığını,rahmet meleklerinin rüyayı görenin işlediği küfür yüzünden kendisine yardımı kestiğini gösterir.

Kişi o rüyayı ya küfre girdiğinde,yahut küfre niyetlendiğinde görür..Rüyayı gören kişi rüyadan önce müslümandır..Kafirler böyle bir rüya göremezler.Rüya düzeltilebilecek bir hatayı,yahut şükürü gerektiren bir sevabı remizlerle anlatan,peygamberliğin 46 da biri,yani vahiy/ima/işaret yoluyla haktan haberdir.

Saygıdan dolayı ’vahiy’ kelimesi yerine’ ilham’ kelimesi kullanılır ki ikisi de eş anlamlıdır ve haktan gelen haber demektir.

Bu haberi alan kişi eğer anlamını algıladı/idrak etti ise hemen tövbe ederek dine geri döner,meleki aleme bey nini açarsa yeniden rahmet melekleri onun dilek ve ihtiyaçlarını görmeye devam ederler..aksi taktirde dünyada cehennemi yaşamaya başlar..

dünya cehennemi,adetullahın icabı olarak sayısız kademesi ile yaşanır,yaşatılır..işlenen hataların derecesine göre cehennem melekleri yani ceza melekleri kişinin ilahi adalete uygun acılar çekmesini sağlarlar..Birçoklarımız hatalarımızı hemen fark eder tövbe ile yeniden hakka yöneliriz..istiğfar ve düzenli ibadetle yeniden düze çıkar,acılardan uzaklaşırız..malesef cehaletimiz nedeniyle yeniden kusurlar işler,tekrar cazaya musthak oluruz..

islamın olmazsa olmaz şartlarını yerine getirerek,hataya düşmekten sakınanlar daha az ceza görürken,diğerleri sık sık ızdıraplara düçar olur.

Cehennem ve cenneti sadece ölüm sonrasında yaşayacaklarını zannedenler yanılgı içindedirler.Kısas kıyamete kalmaz..herkes ettiğinin cezasını burada çekmeye başlar..Ahiret kelimesinin anlamı gelecek demektir…ölüm sonrası değil.

Bazılarının günahının cezası belli zaman diliminde ertelenir,gecikir ama hiç bir suç asla cezasız kalmaz..Meğerki kişi suçu işlediğinde samimi bir pişmanlıkla istiğfar etsin,işlediği suçun günahına denk bir sevap işlemiş,allaha yakınların duasını almış olsun..

Allaha yakınların kimler olduğunu tam bilemediğimizden; düşmüşe,yolcuya,yoksula,akrabaya,özellikle anne babaya iyilik yaparak’Allah razı olsun ’duasını almaktan söz ediyoruz..

Konu uzamakla beraber derin olduğundan,/ cezasız suç /mükafatsız iyiliğin olmadığını daha kısa anlatamadık…

Öyleyse Azizem;
hemen tövbe etmez, dine,seccadeye geri dönmezsen halin tahammüllerini kat kat aşan zorlara girecek..

rüyana göre yeniden dine döneceğin de müjdelenmiş..

işte cüz irade burada devrede (olsun isteniyor,) edetullah icabı.. hüküm sende,,dilersen cezanı çekecek/ dilersen tövben kabul edilerek affa mazhar olacaksın..
şimdi söz hakkı senin..

selam v e dua ile

CEVAP VER