Seğirmeler Anlamları ve Savunma yolları – İhtilaçname – İlm-i Ebedan – İhtilaç İlmi

171
368777
Seğirmeler Anlamları ve Savunma yolları – İhtilaçname – İlm-i Ebedan – İhtilaç İlmi
4.3 (86.19%) 113 votes

Seğirmeler Anlamları ve Savunma yolları – İhtilaçname – İlm-i Ebedan – İhtilaç İlmi

Seğirmeler, Vahiy; Sözlükte ‘’ima, işaret etmek, gizle fısıldamak, Gizli konuşmak, gizli, süratli, özetle bilgilendirmek, toplu, özetle bildirmek, sezdirmek demektir. Resuller için adı vahiydir, nebilere, velilere ve müminlere ilhamdır… İHTİLAÇ EDERSE

Bir damar oynar, deprenir azizim neden
Hakk’tır ilm-i ledünde, halıktır depreden
Boş sayma arif ol anla işaretini
Tez zaman içinde bekle beşaretini
Seğridiyse vücudunda bir yerin meğer
Cenabı hakk hikmetullahtan verdi haber
Riayet eyledi bu ilme her peygamber
Bu ilim evliyaların dahi rehberi oldu…
 
İhtilaç ile KADERİ MUALLÂK‘tan haber alınır,
İstenmeyenler dua ile değişir hüküm iptal olunur.

Başın tepe bölgesi seğirmesi

Daimi cah’dan verir haberi.
Cah: Mensubu memuriyettir, rızktan nasiptir, vuslat derecesinde nimet bolluğudur.
Müdafaa gerektirmez. Çünkü saadet, memuriyet, rütbedir.
Ticaret ziyade derecede; hayat sıhhat ve afiyettedir.
Manevi mertebe olarak velayet derecesine çıkmak anlamına gelir.
Aynı zamanda ihtilaç ilminin verildiğine de işaret eder.
”El Habir El Aliym el hakiym” esmasını okuyup tecelli ettiren her müminde, ihtilaç ilminin ledünni olarak verildiğine işaret olarak, başın tepesi şiddetle seğirir.

*Başın önü, alının bitip saçların başladığı yeri, solda: tereddüt ederek endişe ile girdiği bir işten yahut çıktığı yolculuktan, malı, canı, girişimi zaferle sonlanır. Her türden varlığı emniyettedir.

*Başın tepesi ön bölüm, alının bitip saçların başladığı yerin tam ortası:  Büyük nimet ihsan maddi bolluk ve refah. Büyük nimet, ihsan, maddi bolluk ve refah.

*Başın tepesinin ön kısımı saçların başladığı yerin sağ tarafında ihtilaç olursa;                Kişi muradı her ne ise kavuşur, beklediği işi olur. Umduğuna beklediğine nail olur. Muradını sana verdik anlamı taşır. İhtilacın şiddeti tecellinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bu gerçek bütün ihtilaçlara şamildir. Başın tepesi ön taraf alnın bitip sacın başladığı yer, Hepsi ayni hizada solu korktuğundan emin olmak, güvende olmak. Ortası büyük nimet, rahatlık, refahtır. Sağ tarafı da geniş anlamıyla muradına kavuşmaktır.

Başın tepesinin sol yanı seğirmesi

Hükümetimiz tarafından celali işlere; askerlik, polislik gibi işlere memur tayin edilir.

Başın tepesinin sağ yanı seğirmesi

Devlette sivil memur olarak görev alır.

Başın yan tarafı seğirmesi;

Başın yan tarafının seğrimesi. Sağda ve solda hayır haberdir.            Sağda; müminler tarafından veya bir kadın tarafından hayırlı haberdir.     Solda; celaldan habere delalettir. Her ikisinde de müdafaa istemez.      Solda olan ihtilaçta içine bir korku düşerse, Besmeleye ya dafiun, ya maniun esmalarını ekler; Zatımı ve sıfatımı korumanı niyet ederim diyerek, Sağdan bir devir yaparsın. Zat kendinsin, sıfat ise evladın, ailen, akrabaların ve müminlerdir.                                                                       Sağ devrinin nasıl yapılacağı aynı ad ile sayfamızda vardır..

Alındaki seğirmeler;

Sağda rızk, solda hayır haberdir.

İki kaş arası ihtilaç ederse;

Sağda ve solda dostluktur. 

Kaşın burunla birleştiği nokta ihtilaç ederse;

Sağ yana kayarak seğirirse kadın veya müminden dostluktur. Sol yana kayarsa erkekten dostuna kavuşur, misafirliğe gelirler veya gidilir. Yeni dostluklar oluşur veya pekişir. Veya zat evliyası için bu haber siyaset alanında bir ülke ile dostluktur. Solda ise, erkekten dostluk veya siyasi, gayrimüslim bir devletle dostluktur. Müdafaa gerekmez.

Kaşların evveli, başladığı mahal ihtilaç ederse;

Sağda ve solda dostluktur.

Kaşların orta yeri ihtilaç ederse;

Sağda rızk gelir… Solda mala dair, zayiat nedeniyle keder olur. Sağda ise, rızık, cemalden tecellidir. Sıhhat bulmak, nimeti uzmaya kavuşmaktır. Şükretmek gerekir. Solda ise; oluşacak zararı ve kederi savunmak, engellemek icabı hikmettir. Bunun için: sağ el şahadet parmağını sol kaşın üzerine koyup (La kederi vela zararı fil hayati ) okuyup sağa doğru çekmek gerekir. İhtilaç kesilinceye kadar okumak icabı hikmettir. İhtilaç olur olmaz ilk uygun saatte (veya namaz vaktinde ) okursan çabuk zail olur. İhmal edersen tecelli belli bir dereceye kadar devir eder ki geri çevirmek zorlaşır. Yani uzun süre müdafaa etmek zorunda kalırsın.

Kaşların nihayeti (sonu) ihtilaç ederse;

Sağda hüzün, solda servete delalet eder. Sağda ise: Hemen sağ el şehadet parmağını sağ kaşın ucuna koyar (La hüzni fil hayati) okur, sağa doğru çekersin.

Burun deliği seğirmesi

Sağda hüzün,
Solda kahır oldu. Hemen sağ el şahadet parmağını burun deliğinin sol yanına koyarak okursun. ’’la ihtilacı vela kahrı fil hayati ve fisseadetiy…’’
Sağda dahi aynı şekilde bunu okursun. ’’La ihtilacı vela hüzni fil hayati’’

Dudak içi seğirmesi

Dudak ister alt dudak olsun ister üst dudak içten seğirirse;
Sağda zarar;
Solda güzeldir.
Sağda ise sağ el şahadet parmağı ile dudağın içine koymak suretiyle okursun.’’La ihtilacı vela zararı vela kederi fil hayati’’

Üst dudak seğirmesi

Sağda ve solda cesarettir.
Sağda cemalden cesaret, solda celalden cesarettir. Müdafaa gerektirmez.

Alt dudak seğirmesi

Sağda ve solda korkudur.
Sağda az olur, solda çok.
Her ikisinde de bunu okursun; ”la ihtilacı vela havfi fil hayati, E la inne evliyaallahu la havfün aleyhim vela hüm yehzenün” okur sağa doğru çekersin.

Yanakların seğirmesi

Sağda az solda çok utanmaktır.
‘’ El iyazü billahi teala ‘’ diyerek okumak lazımdır. Yine sağ el şehadet parmağı ile.

Alt çene seğirmesi

(DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR)

Alt Çenede her hangi bir damar seğirirse yakınlarından birine ölüm yakın demektir.
Çok kuvvetli şakırdar şekilde ihtilaç etmişse kendin için ölüm tecelli etmiş, Azrail görevlendirilmiş demektir.

Efalde vardır, yapılır çaresi. Korkma ve gereğini yerine getir. Hemen; hangi saat olursa olsun aşağıdaki tarif üzere korunma yap.
Sağ el parmaklarının tamamı ile çenenin sol yanını ay şeklinde tutar, başparmağını sağ tarafına koyar ve bunu okursun. ‘’ la ihtilacı fil hayati, Ya hayyul baki bi hayatil beka-i Ya muhyi ente halıkun ya muğdike iğdaike hayati cediden ve ömren davilen bi lutfike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya mucip bi icabeti duaike’’ okur başparmak yerinde dururken işaret parmağını yavaş yavaş çekerek başparmakla birleştirirsin. Diğer vakitte yeniden yeniden okursun. Ta ki kalp mutmain oluncaya kadar okumayı sürdürürsün…
Uygun saate varınca yeniden okursun. Sağ devri yaparak korunursun.
Sağ devrinde besmeleye ‘’ enel hayyün ve enel muhyün’’ eklenerek okunur. Veya Besmeleden sonra ”ya Hayyul baki bi hayatil beka-i okursun.” İhtilaç kesilir. Devam ederse, sen de okumaya devam edersin.

Bu ihtilaç bana onlarca kere oldu. Savunmakla geçti. Korkarak panikleme. Allaha dua et yeter. Bu tecelli kendi efalindendir. Şimdi gereğini yaparsın geçer. Sadece geciktirme. Savunmayı ilk haber aldığın saatte yap. Sonra zührede durarak devam edersin. O ihtilacın devam ettiği dönemde geceleri sol kolunun üstüne yatarsın. Vücudunun soğuduğunu anlarsan birkaç gün sol tarafına yatmalısın. Gribal enfeksiyonlarda ilaç almakla beraber sol yanın üzerine yatarsın. Sağdan devirle besmeleye el şafiun ve el kaviyyun ekleyerek de okursun.

Bu tecelli çok sol devri yaptığın ve sağına fazla yattığın için de olabilir. Sol kol üstüne yatmakla vücudun ısınmasını sağlarsın. İnsanın sağ tarafı soğuk, sol tarafı harareti temsildir. Soluna yatınca sağ tarafın, sol yanından hararet alır. İlm-i ledün hikmeti böyledir.
İnsanlar hareketine dikkat etmelidir. Nur görenler daha da bir dikkatli olmak zorundadır.
Hiç bir işi kesretle yani aşırı ısrarla yapmamalıdır. Bu pek büyük bir nasihattir. İtikat edersen canın kurtulur. Bunu, hem hafız Hüseyin kemal hazretleri tecrübe etmiş, yazmış, hem rahmetli hocam Hacı İsmail Fidan hz., hem de bu fakir, onlarca kere tecrübe etmişim. Hele bir seferinde bilerek müdafaa etmeyip, ölüme çok yaklaştım, sonra pişman olarak okuyup döndüm.
İleride ibret olsun diye yazacağım. Çok büyük hata idi. Celalın bir tuzağı olduğunu döndükten sonra yaşadıklarımdan anladım. Müthiş bir deneyimdi.

KULAK SEĞİRMESİ

Sağda solda hoş haberdir.
Sağda cemalden hoş haberdir ki müminlerdendir. Veya bir kadından haberdir.
Solda dahi bir erkekten hoş haber demektir. Ama bu ihtilaçta saatleri güzel bilmek lazımdır. Celal saati midir? Cemal midir? Eğer zaman kamer saati ise mutlak sağda ve solda müminlerden hoş haberdir.

Utaritte ise bir kadından hoş haberdir. Ama haberin sonunda celal tecellisi vardır. Böyle ise hemen sağdan bir devir yapmak lazımdır ki, Şemsten Utarit’e tecelli intikal etmesin.
Eğer bu ihtilaç Müşteride ise devlet tarafından hoş haberdir.
Merihte ihtilaç alındıysa, celaldan bir tecelli vardır. Zuhalden tecellidir. Ancak Merih makam-ı sıyanet olduğundan muhafaza durumu olduğundan hoş haberdir. Hayırdır.
Eğer ihtilaç zuhalden alındıysa o haberde hoş olsa da bir celal söz konusudur. Hem sağdan bir devir yapıp uygun esmalar okunmalıdır. Çünkü Zuhal onu Utarit’ten devr alacaktır. İlle de celalidir. Sakınmakta fayda vardır.

Alınan ihtilaç utaritte alındıysa şemtsen bir haberdir ki ille de dostluk üzeredir.
Bu durumu açıkladık ki bütün ihtilaçlarda bu hususa dikkat etmelidir. Alınan işaret içinde bulunduğun vaktin bir önceki dostundandır. Dost saatin karakterine göre o haberi tahkik etmek gerekir. Buna dikkat edilmelidir.

DİL SEĞİRMESİ 

Bir gizli sırrı hikmetten edecek beyan. Dilin ortasında ihtilaç olursa bir gizli sırrı açıklar. Dilin ucunda olursa küçük sırları söylersin. Bu daha ziyade hikmet işiyle ilgilenenler arasındaki sohbetlerde olur. Öğrencinin o sırrı hak etmesiyle Allah izin vermiş demektir.

Boğazın DIŞ Bölümü

Sağda mal,
Solda gam. Hemen sağ el şahadet parmağını boğazının sol tarafına koyup ‘’ la ihtilacı vela gami fil cismaniyeti vel ruhaniyeti vela hüznü fil hayati ‘’ okur ve bir sağ devri yaparsın.

Boğazın İç Bölümü

Zevk ve sefa ile güzel yemekler yiyeceksin demektir. Hıçkırık şeklinde olursa, yine nadiren yediğin, zevk alacağın ziyafet nitelikli bir yemek yiyeceksin demektir. Daha yemeden şükrünü eda edebilirsin.

Boynun Sağ Tarafı

Kendin ve müminler sıkıntıda.
Sol devri çok yapılmış demektir. Bu keyfiyet zat için geçerlidir ki,
Zat çok sol devir yaptığından müminler sıkıntıya girmiştir.
Bu ihtilaç sair kişilerde olursa sıkıntıda olan kendisidir. Evladı ayalidir. Hemen sağdan devir yapılır. Durum değişir. Zat için sağ devirden sonra gezintiye çıkarak geniş bir sağ devir daha yapmakta icap eder.

Boynun Sol Tarafı

Zat kendisi ve küffar sıkıntıda demektir.
Zat hemen bir sol devri yapar ve Zühre’ de bunu okur. Sağ elin şahadet parmağını boynun sol tarafına koyar; ‘’ la ihtilacı üngul yesari fil hayati ‘’ okur… Tecelli değişir.

Gırtlak


Sağda rızık ziyadeliği,
Solda ihsan demektir.

Gözün üst kapağı seğrir (ihtilaç eder) ise:

Sağda güzeldir.( kitabın orijinalinde güzeldir yazmasına karşılık, tecrübelerimde tam tespit edilemedi)Başka ihtilaçlarla karıştığından bilinemedi. Kedere geldiğinden şüphe edildi.

Sol göz üst kapağı ölüme kadar varan acı haber işaretidir.
(Çok kere tecrübe edildi ki büyük kederlere işarettir. Korunduğun hallerde hangi kederlerin önlendiğini tam anlamak mümkün değildir. İhmal ettiklerimde çok büyük kedere neden oldu. Asla ihmal edilmemeli. Aksi takdirde insan çok üzülebiliyor. İhmal etmeseydim bu ölümü önlemiş olacaktım, ya da bu kaza olmayacaktı gibi.)

İhtilaçlar eceli kazayı önlemek için bildirilir. Duasını yaparsın o kaza önlenir. Eceli müsemma olan durumlarda ya haber alınamaz, ya müdafaa etmek nasip olmaz. Eğer Allah dua etmene izin verdiyse kabule şayan olmasındandır. Dua ile o zararı önlemeni istiyor ki sana haber veriyor. Kader konusu çok yönlü bir meseledir. Burada bir hadisi şerifi zikretmekte fayda vardır.
Peygamberimiz buyurdu ki:
’Sadaka veriniz. Sadaka kazayı belayı önler, ömrü uzatır.’
Bundan anlıyoruz ki eceli kaza önlenebilir. Şeytan seni yanıltmasın. Söylenilene uy. Tecrübe et. Bu ilim tecrübe sonucu edinilmiş ve faydalanılmak üzere kayda geçirilmiştir.
Bazen müdafaa etmekte geciksen olay gerçekleşse bile daha hafif atlatıldığını görürsün.
O nedenle asla ihmal etme. Bu ihtilaçta sıfatına olduğu kadar, zatın da dâhil olduğundan ölüme kadar varan acı bir haber verildiği için kendi hayatını korumak açısından da ihmale gelmez.

Solda bu ihtilaç olduğunda hemen sağdan bir devir eder, Besmeleye; ya dafiun, ya maniun esmalarını eklersin. Veya ayet el kürsi ile devir edersin. Devirden çıkmadan sağ el sehadet parmağını sol gözün üstüne koyar,
( Allahümme la ihtilacı vela kederi fil hayati. Ya hayy el baki bi hayatil beka-i ve bi dul el ömrü fil hayati.) Diyerek dokuz kere okur sağa doğru çekersin. Sonra devirden çıkarsın. İhtilaç devam ederse sen de müdafaaya davam edersin. Kaç gün sürerse sürsün savunmaya devam et. Ta ki ihtilaç zail olsun.
Efal ve evkat ilmini bilmeyenler bu söylenilen işleri namaz vakitlerinde yaparlar. Cemal ve celal vakitlerini biliyorsa zühre’de, kamer’de veya müşteriden birinde okumalıdır. Hangi saatte kalınıyorsa teshirde o saat bulunur, devamlı orada kalınarak okunur. Bu kitabı elinde bulunduran kişi hakikat ilmine vakıf demektir. Okuyup düşünüp kendini geliştirmelidir. Bundan daha değerli ne olabilir. Akıl sahiplerine bu tembihe bile gerek yoktur.

Gözün alt kapağı seğrir (ihtilaç eder) ise

Sağda haber;
Solda hışımdır.(hışım ani beklenmedik şiddetli bir keder demektir)
Sağ el şehadet parmağını sol göz kapağı üzerine koyarak (La hışmi, vela hışmıke vela hışme hüliyy )okuyup sağa doğru çekilir. Ve devamla sol el sol dizi üzerine koyup bunu okumalıdır.
( Hayyul cismaniyeti ve bi ruhaniyeti, fi deymumiyeti fil hayati )
Yukarıda bahsedildiği şekilde sağ devri yapmak suretiyle de savunma yapılmalıdır.

Gözün kuyruğu seğrir (ihtilaç eder) ise ;

Solda mal,
Sağda güzel, hayır haberdir.

Sol göz kuyruğundan bir parmak solu:

Hükümetten resmi bir takip. Acı haber. Büyük keder.
(La kederi fil hayati) okuyarak ve sağ devri yapılarak müdafaa etmek lazımdır.

Sol göz kuyruğundan bir parmak solu: devletle olan işlerinde zorluklar,Hükumetten herhangi bir iş için takip,üzücü acı haber, büyük keder demektir..Sağ el işaret parmağı ihtilaç edilen yere konularak
(La kederi vela zararı vela ziyanı fil hayati) şeklinde okuyarak müdafaa etmek lazımdır.

sağ göz kuyruğunun bir parmak sağı; Devlette yahut bir kurumda, şirkette işi hallolur, olumlu sonuç alır, işlerinde olumlu gelişme kolaylık,mutluluk olur.Şükür edilir.

*Kesifte sadece “kulak” görmek;  o gün için beş vakit namazında, ibadetinde, planlarında aksama olmayacak demek. Namazı ibadeti korunuyor yardımcı olunuyor demek

Gözün üstü: (Kapakla kaş arasındaki bölüm) seğrir (ihtilaç eder) ise ;

Sağda kavuşamaz dostuna ;
Solda gösterir dostunu.
Sağdaki ihtilaç ziyade derecede ise bir dostun seni ziyareti çok istediği halde izin çıkmamıştır. Ve ya sen birisini ziyaret edecektin de izin çıkmadı. Öce soldan bir devir yapıp, sonra bir uygun cemal satında sağdan devretmek ve bunu okumak gerekir. Sağ el şahadet parmağı sağ göz üstüne konur.
(La ihtilacı fevga aynel yemini fil hayati )okunur. Maksat hâsıl olur.

Göz bebeği seğrir (ihtilaç eder) ise ;

Sağda hafif geçirilen bir hastalık,
Solda sürurdur. Mutluluktur.
Sağda ise; Sağ el şehadet parmağını sağ göz üzerine koyup, la renci illa şifa-i okur, parmağını yavaş yavaş sağa doğru çekersin.

Gözün pınarı seğrir (ihtilaç eder) ise ;

Sağda levm, (gıybetin yapılıyor demektir.)
Solda zeyn (servet mal) işaretidir.

Sağda ise hemen Sağ el şahadet parmağını göz üzerine koyup okursun. ”Allahumme la ihtilacı ve la levmi vela şin’i fil hayati ”sağa doğru çeker bir miktar da sağda okursun..

Levm; bir insan hakkında fena söz söylemektir. Burada senin gıyabında kötü konuşuluyor demektir. Karşıladığın takdirde gıybet edemezler. Fitneyi vaktinde önlemiş olursun.

Solda zeyn demek, servet mal demektir. Yeni bir elbise giymek, düğün dernek gibi yerlere gidip mesut olmak, misafir gelmesi vb gibi mutluluk veren bir gelişmedir. Müdafaaya gerek yoktur.

Göz bebeğinin altı seğrir (ihtilaç eder) ise ;

Sağda güzel,
Solda hışımdır. Sağ el şahadet parmağı sol göz üstüne konularak;’’ la hışmi fil cismaniyeti vel ruhaniyeti vela hışmike vela hışmehü vela hışmühe fil hayati’’. Üç,beş, yedi, dokuz gibi tek sayı okunur ve parmak kalkmadan sağa çekilir.Sağ yanağa gelince bir veya üç kere daha aynı esma okunur..

OMUZ

Sol omuzdan alınan işaret celalda sukut işaretidir.

Sağ omuz işareti ise cemal sukut ediyor demektir. Sağdan devir edilir. Sağ elini sağ omuz üzerine koyar ve bunu okursun; ‘’ la ihtilacı ketfül yesari vela sukutu vela hubutu vela nuzulü ve la kederi fil cismaniyeti ver ruhaniyeti ve fil ticareti fil hayati’’ sağ el işaret parmağı sol omuz üzerine konularak okunur. Bütün okumalarda ihtilaç kayboluncaya kadar her namaz vaktinden sonra okunur..Evkatlarla ilgili bilgi sahibi olanlar üçlerde okuyarak ihtilacın kesilmesini temin edinceye kadar okur..

Eğer avam ise şu şekilde de okuyabilir. Sağ el sağ diz üzerine koyar şahadet parmağını deprederek sağ omuzda olan için şunu okur.’’La ihtilacı ketfül yemini vela hubutu vala nüzulü vela sükûtu fil hayati ‘’ Okunur.

Sol omuz için ise yine sağ el sağ diz üzerinde ‘’ ’’La ihtilacı ketfül yesari vela hubutu vala nüzulü vela sükûtu fil hayati ‘’okunur.

Zat bunu böyle okuyamaz. Zira deprem olur. Tembih ediyorum. Zat makamında olan buna çok dikkat etmelidir. Nedamet büyük olur.

OMUZ II

Bu konuda ilgili eserde iki ayrı bilgi vardır. Önemine binaen kaydettik.

Tecrübe edildiğine göre ikinciye uyulması gerekir.

Sağda cemal sukut,

Solda celal sukut etmektedir. Her iki durumda da tehlike çok büyüktür. Ölüme kadar işaret etmektedir. Saatlerin durumuna göre tetkik etmek gerekiyor. Defalarca tecrübe edilmiştir. Yakınların ölümü bu ihtilaçla alınmıştır. İhmal edildiği zamanlarda ölümler gerçekleşmiştir. Savunulduğunda önlendiği görülmüştür. Tabii daha önce belirttiğimiz gibi bu haberler hep önlenebilir olayların haberleridir. Okursan önlersin. Okumazsan olay gerçekleşir.

Eğer sağda ise müdafaa ettikten başka, birkaç gece özellikle sol tarafına yatman gerekir. Müdafaanın da Zühre’de olmasına dikkat edilmelidir. Okunacak dua bir öncekinde yazıldı.

Sol omuzda olursa:

Bir öncedeki şekilde okunduktan başka birkaç gece sağ tarafına yatmak gerekir. Sukuta dair efal ve esma okunmuştur. Keder büyüktür. İhmal etmeyip müdafaa etmelidir. Bu ihtilaç devam ederse savunmaya devamla otururken sol ayak sağ ayak tarafından bağlanmalıdır. Ayakta dururken sağ ayak önde olmalıdır.

Zat için önemli not;

Havada kesafet olup bulutlar kuvvetli olduğunda çakan şimşeğin rengine dikkat edersin. Bembeyaz ise sol ayak arkada sağ ayak önde olarak durursun. Kalabalık arasında olduğunda gizlice sağ elini sağ diz üzerine koyup şahadet getirirsin. Efal yaparak. Ve ellerini namazdaki gibi bağlarsın. Şiddeti azalıncaya kadar öyle davranırsın.

Eğer Şimşek kırmızımsı, turuncu renge yakınsa, yani çok parlak değilse yıldırım düşmesi söz konusudur. Hemen sağ deri yaparak şiddeti azaltmanın çaresine bakarsın. Eğer nur gören birisi isen sen dahi bu işleri yapabilirsin. Zat isen zaten sözümüz hep sanadır. Bir an bile gaflet etmemeli ümmeti muhammedi ve kendini korumalısın. Bilmelisin ki celalda merhamet yoktur. Ayırım yapmaz. Hatta sana en çok düşmandır. Esas mücadele celala karşıdır. Zaruret olmadıkça celal efali yapmamalısın. Celal tecelli ettiğinde onun kendi efalinden olduğunu ve ancak cemal efali ile teskin edilebileceğini unutmamalısın

Nur-u tevhitten murat, ilmi-ledün dür
İşlenen efal sırrına, Hikmetullah dediler
Efal-esma bilgisine, marifetullah denilir
Yapılan tecelli edince, adı hakikat oldu.

Tevhit-i nur-u Muhammed’den, şeriat oldu
Musa Zühal’de, Davut Merih’te, İsa Utarit’te
Oldular tevhit; Muhammed Zühre’de oldu
Bu yüzden, Zühre cümle tevhitleri bozdu

Görülen nurların vahyinden kur’an oldu
Muhammedin vücudu levh-i mahfuz oldu
Sıfatullahta nur-u tevhit onu hıfz etti
Bu ilimden tecelli, makbul şeriat oldu

Ey aziz, sakın hayrette istifrak olma
Hakikat budur, gayrinde Allah arama
Hikmetullah böyle, başka gerçek arama
İlahi ihsandır, halka eyle yardımı

 

Koltuk altı

Sağda ve solda zahmet (zorluk) gösterir.
Sağda ise sağ elini sağ dizi üzerine koyarak okur.’’La zahmeti fil hayati illa rahatı’’
Solda ise, sol elini, sol diz üzerine koyarak bunu okur.’’La zahmeti ilah rahatı fil hayati’’

En hakiki mürşit ilimdir… İlimlerin en üstünü ise ilmullahtır. İlim konusunda en büyük rehber ise Hz Muhammed Sallallahu vessellem olup; Gerçeğe giden yolda bütün insanlığa ondan gayrı mürşit yoktur. Bize Kur’an-ı Kerimi ve hadislerini ve bu ihtilaç ilmini bildirdi.
Şimdiye kadar bu ilim çok gizlide idi.
Hafız Hüseyin Kemal gs. Hazretleri onu umum insanlara bildirmek arzusu ile açığa çıkararak eşe dosta yazdı, verdi.
Allahu tealanın Rüşd (El Raşidün )isminin tezahürüdür. O’nun ismi kemali sıfatı aliyesinden dostlarını irşat eder. Zahirdeki ilim ise ilm-i şeriattır.
Batında bu ilim ilmullahtır ki dallarından biri ilm-i ihtilaç ve ilmi nur görmek ve sırrı marifetullahı bilmek, efali ledünyeye vakıf olmak ve insanlığa hizmet etmektir.
İhtilaç ilminden başka ilm-i nur ki sırrı marifetullahtır.
Ve diğeri İlm-i Efal ilmi ki Kemalullahtır. Bütün bu ilimler insanı
Allah’ın; Nur-u Cemaline; sıratı müstakimde, nur-u hidayetle vuslata ulaştırır. Nur-u tevhitte ki sıratı müstakimden murat nur-u hidayettir. Yani nurların işaretlerine dikkatlice uyarak gitmesi için, hikmet ehline işareten tembihattır. Yani her yaptığın işinde nurlar görmeye başladığında, o gördüğün nurların işaretlerine dikkat et, o nurları kendine yoldaş kıldık, Allah’ı Teâlâ celalını cemalını vahyen(işareten) bildiriyor. Cemal olanları yap celal olanları tecrit et diyor.

Bilesin ki azizim;
Allah teala hazretleri sevdiklerine Habir sıfatından, ihtilaç ile her kazayı haber ederek, değişken(muallâk kaderdeki) her tecelliyi önceden bildirir.
Sevdiklerini kemale ve nur-u cemale ulaşmaları için her türlü yardımı yaparak vuslat için yolunu nur-u hidayette açar. O işaretlerin ne anlama geldiğini bilip, istenmeyen tecellilerin (efalini değiştirerek ) zahire zuhurunu önler. Şeri şerife uygun hayatın devamına ve saadete dair olanları yapar. İşte kemal budur.
Nur-u sıfatullahta daima inkişaf (gelişme ) ile hicaba sebep perdeleri tek tek ref edip (açıp) nur- sıfatullaha şahit olur. Yani tevhide ulaşır. Bir diğer adıyla Miracına ulaşır. Oradan, hizmet etmek üzere yetki almış olarak yeniden, Hakk’tan halka nüzul ile insanlığa tenezzül eder. Sırrı celal efallerini tecrit edip, işlemez.
Sırrı cemal efalleriyle ve esmalarıyla insanlığa Kur’an-ı Kerim’in emirleri ve yasakları doğrultusunda hizmet eder.
Eğer Zat olarak tayin edilmişse Hz: Muhammed efendimizden tayin ile manevi mühür kendisine teslim edilir. Bu mühür dahi Nurdandır ve ancak alanla verenin bilgisindedir.
O çağda bir başkasına bu sır kapalıdır. Yetkili kılınan evladı resulden olan zat ilimdeki inkişafı derecesinde ve tevhit olduğu esmalar doğrultusunda bir dönem dünyayı (genel tecellilerle) yönetir. Öyle yetkilerle gelmiştir ki isterse şeriatta değişikliğe gidebilir. Ancak eğer insafı varsa Kur’an’a tam uyar. Yoksa nefsine uymuş olur. Kendisinden sonra gelen zat o durumu değiştirir. Eğer cemalde tevhit olduysa (beyaz nur ile) zamanı barış içinde geçer. Celalda tevhit olduysa; (kırmızı nurda) Zamanı çok çetin geçer.
Eğer Kemalde (Yeşil nur ile) tevhit olduysa zamanı kemalde geçer.
Zat evliyaları ya beyaz nur ile cemalde, ya kırmızı nur ile Celalde veya Yeşil nur ile Kemalde tevhit olurlar. Başka sıfat nurlarında;
Siyah nurda, turuncuda, morda tevhit olup ta dönebilen olmaz.
Mavi nurda ve sarı nurda tevhit olanlar dönebilir ancak onlarda şehit edilirler. Hz Ömer efendimiz müşteride sarı nurda (adalet nuru)tevhit oldu, gelmiş geçmiş en adil yönetimi icra etmesine rağmen, şehit edildi. Peygamber efendimize yalnız maddi olarak değil manevi görevli olarak ta hizmet eden Hz.Ömer efendimiz kamer şerefinde kaldığı için, tevhidi Müşteri saatinde Sarı Nur ile tevhit oldu. Kamer ile müşteri dost olmakla birlikte cemalde sukut vardır. O nedenle şehit olmuştur.
Hz Ali Efendimiz Utaritte Mavi nurda tevhit olmuş, zamanı savaşlarla geçtiği gibi kendisi ve evlatları şehit edilmiştir. Dostluk makamı olarak bilip sürekli şemste kalmışlar, şemsin dostu utaritte mavi nurda, celalın en kuvvetli makamında tevhit olmuşlar. Geri dönebilmelerine rağmen huzur bulamamış Mavi-Muaviye iktidarı ele geçirmiştir. Mavi!

Tevhitte tam yetkili olarak sıfatullahla bir olan zat celali tecrit ile cemal ve kemalde mahlûkata hizmet eder. Bu sırlardan en önemlisi,
Allah ism-i celalı sağ el dışında hiçbir vücut azası hareket halindeyken okunmaz.
Okunduğu takdirde şiddet tecelli eder. Okuyan ve sıfatı bundan büyük zarar görür. Hayatı dahi ınkıtaya uğrar. Hz Ali ve evlatları ve birçok veli ile peygamberin hayatı sana ibret olsun. Yanlış esmayı yanlış efal ile okuduğun anda kim olduğuna bakmadan o esmanın hükmü yerine gelir. Örneğin yanlış bir efal ile Mümit esmasını okusan ölüm gelir,
Zekeriya gibi ağaç içine girsen bile hüküm gelir seni bulur. Azrail görev aldığından itibaren onu ancak, hikmette yapacağın uygun efalle ve esma ile durdurabilirsin. Maddi alandaki hiçbir tedbir onu durduramaz. ‘’Kaza geldiğinde tedbir elden gider.’’ O kazaya karşı önceden habir sıfatından haber alıp duasını yapabilen hakikat ehlinden başka kimse bir şey yapamaz. Ayetlerde bu hususta çok açıklamalar vardır. İleride belki bunlardan da yeri geldikçe söz edilecektir.
Allah ismi celili yalnız sağ el şahadet parmağında okunur.
Sol elde ve ayaklarda asla okunmaz. Örneğin yol yürürken besmele okunmaz. Durmuş vaziyette bismillah denir; rahmanirrahim derken adım atılır. Secdede Allah ismi okunmaz. Değil celal esması kemal esmalar bile okunmaz görüşünde olanlar vardır. Namazın tertibinden ibret almak lazımdır. Tekbir kulakta, Azım rükûda, âlâ sırf cemal secdede zikredilmiştir.
Yürürken içinde Allah ismi celili olan hiçbir ayet ve sure okunmaz. Okunursa, okuyan ve etrafı iptilaya uğrar. Esasen islam âlemini içler acısı durumunda, yüzyıllardır bu hikmet ilminin bilinmemesinin, ’’hayır zannıyla Şerre; şer zannıyla hayra dua edilmesidir.’’ Bugün eldeki kitaplarda ve tarikat usullerinde öyle dualar var ki asla ağıza alınmadığı gibi, akla bile getirilmemelidir. Ancak zikir olarak okunmaktadır. Mevlam izin verirse nasibimizde varsa, bununla ilgili bir kitap yazmayı diliyorum.
Allah isminin dizden aşağıda okunması caiz değildir. Sakınmak gerekir. Unutulmasın.

 

 

Arkada KÜREK Kemiği

Sağda rahmet yağar,
Solda Kurak olacak işareti.
Avam insanlara sadece bir malumattır. Ama zata mahsus bir hürmeti ledünyedir.
Solda ihtilaç varsa kuraklık oluyor, rahmet kapısının açılması gerekiyor demektir. Eğer yağmur yağarken sol kürek ihtilaç ederse, rahmete mani olacak bir tecelli oldu, hava açılacak, dilersen engelle, dilersen razı ol demektir. Yağmura çok ihtiyaç olduğu zamanda;
Zat sağ ayak başparmağında okur Aynı saatte, ardı sıra sol elde okur. Bu nüzule dairdir. Ancak zat okur. Avam bunu okuyamaz. Ticaretinde tedenni olur. Bu efalde tenzil edilmiştir. Öce aşağıda okundu, sonra yukarıda. Aşağıdan yukarıya gitti cezbe-i ruhaniye. Sonra sol ayakta okur. ‘’Yünezzülül rahmeti ‘’
Ve sonra sol el sol dizi üzerine koyarak sol şahadet parmağı ile okur. Bütün bu okumalarda parmaklar oldukları yerde aşağı yukarı hareket ettirilir. Yani efal yapmış olur.
Bunu okuyan kişi yani zat öncelikle Zühre’de bu efali yapar. Sağdan devir rahmeti engeller. Havanın açılmasına neden olur. Sol kürek ihtilaç ederek haber verir. Hava açılacak demektir.
Aşırı rüzgâr, fırtına olursa sağdan devir o şiddeti engeller. Çok ileri derecede şiddet olduğunda, sağ el şahadet parmağı ile sol dizin üzerine koyarak ‘’ Ya halimi bi hilmiyeti ya sakini bi sükûneti ya elyen bi liyneti ‘’ okursun şiddet teskin olur. Bu durum Halk isyan ettiğinde de okunur. Anarşi zamanlarında okumanın yararı da olur. Hele üçlerde yaparsan aniden sükûnet tecelli eder. Mesela müşteride, şemste ve Zühre’de okursun; üçler olur. Hem de hepsi cemal olduğundan çabuk sonuç alırsın.

Sağ kürek kemiğinin rahmete işaret olduğunu yazmıştık. Çok şiddetli yağması halinde haberleri takip etmeli. Aşırı sellere, seylap yapmasına izin verilmemelidir.
Her şeyin aşırısı mal ve can kaybına sebep olur. Bir de her hangi bir efali uzun süreli yaptığında değiştirmekte zorlanırsın. Hayrete sebep olur. Zahmet çekersin. Hikmet eğlence değildir.

Bel Seğirmesi

Müşkülat olacaktır. Zorluk, eziyet.
Yaptığı efalini çok yapmıştır. Değiştirirken müşkülata uğrayacağını cenabı hakk haber veriyor. Kedere sebep olacak derecede ısrar edilmiştir. Hemen yapmakta olduğu efali bırakır;
Sağ elini beli üzerine koyarak ”La ihtilacı fil hayati Allahümme Rabbena Atina fiddünya ve fil ahireti haseneten”
Ve bunu dahi okur;
”Rabbi yessir vela tuassir rabbi temmi bil hayır. Allahümme ente afüvvü bi affike ve gına vehvezna mini la ihtilacı celalike ve bi emrike ve bi hıfzıke ente hafuzu külle şey’in mahfuzu bike ene fi amanike ve bi hıfzıke ya erhamerrahimin”
Ve elini sağa doğru çeker. Ayrıca sağ devri yapmakta gerekir.

PAZU Seğirmesi

Sağda rızık, Solda mal… Pazu omuz ile dirsek arasıdır. İçe doğru meşhur kaslar.
Sağda cemal kuvvet buldu, Solda celal kuvvet buldu.
Sağ taraf kadınlar, Sol taraf erkeklerdir.
Sağ taraf müminler, Sol taraf kâfirlerdir. Pazulardaki işareti çok güzel tahkik etmek lazımdır. Bunun için hem ne okuduğundan haberi olacak ve hem ihtilacın alındığı saat bilinecek ki ne anlama geldiği tam tespit edilebilsin.

İnsanın belden aşağısı rububiyeti, belden yukarısı ulviyeti temsil eder. Sağ taraf cemal sıfatını, sol tarafı celal sıfatını temsil eder. Sağ pazu cemalde melekler kuvvet buldu anlamına da gelir. Sol pazu ise ceza melekleri veya celali melekler kuvvet buldu demek anlamına da gelir.
Ruh sağ taraf, nefs sol taraftır. Ruh ta nefiste bütündedir ancak makam ve temsil olarak söylediğimiz gibidir. Yani sağda ruh temsil edilir solda nefis. İman kalptedir. Bundan maksat yürek değildir yüreğin bulunduğu mevki aynı zamanda kalbin mekânıdır. Çakışıktırlar.
O nedenle yürek hep kalbin etkisi altındadır. Anlaşılması için ikisi aynı şeymiş gibi anlatılır. Aslında aynileşir de. Kan merkezi olan kalp solda olduğundan nefis kanla ve kalple birlikte anılır. Gerçi kan da bütün vücuttadır. Ancak mekânı soldur. Sol taraf sıcak (hararet)sağ taraf (burudet) soğuğu temsil eder. Yine sağ taraf güney sol taraf kuzeyi temsil eder. Ön doğuyu arkamız batıyı temsil eder.
Pazunun ihtilacını anlamak bütün bu bilgilerin ışığında değerlendirilir.
İhtilaç utaritte alınmışsa sol küffar kuvvet buldu demektir. Bu türlü tahlil imam-ı zamana aittir. Avam için sağda rızık solda mal değerlendirmesi yeterlidir.
Zata ait olanı hizmeti ledünye içinde habir sıfatından alınan haberin doğru değerlendirilmesi bakımından çok incelik teşkil eder. Bu sol pazu ihtilacı utaritte alınmış ise sağdan devir yapmak celalın gücünü düşürmek lazımdır. Zühal’de ve merihte dahi aynı şekilde değerlendirilir. Celal kuvvet bulmuştur, Sağdan devirle önlem alınmalıdır.
Eğer sol kol Zühre’de, kamer’de ve müşteri’de seyrirse müminlerin erkekleri kuvvet buldu demektir. Zühal’de merihte utaritte sağ pazu seyrise müminler cümleten kuvvette demektir. Kuvvettedir derken umuru diniyeleri, hayatları, imanları, ticaretleri velhasıl dünyaları yerindedir demektir. Ve ahiretleri dahi yani gelecekleri dahi yerli yerindedir. Hani derler ya asayiş berkemaldır. Zatın ailesi evlatları ve sevdikleri de buna dâhildir.

DİRSEK Seğirmesi

Sağda ve solda hoş haberdir.
Sağda cemalde, kadından hoş haberdir,
Solda erkek veya icabından hoş haberdir.

DİRSEKTEN BİLEĞE dış yan seğirmesi

Sağda lağvi, solda şin
Lağvi bir şeyi bozmak manasınadır. Şin ayıp bir iştir. Lağvi boş iş gereksiz meşguliyet anlamına da gelir.
Ancak solda olan işaret ayıp olacak demektir. Utanç olur.
Allah teala zatına yapmak istediği işinin ne olduğunu bildirir ki zat onu yapmaktan vazgeçer. Mesela şaka yapacak ancak karşıdaki kişinin o şakadan utanması veya lüzumsuz bulması olacaktır.
Lağvi bir şeyi bozmak kaldırmak yani yok etmektir ki mahviyettir. Yapmış olduğu veya yapacağı bir efalde allah rızası yok demektir. Hemen; Sağ el sağ diz üzerine koyarak bunu okursun.
‘’La Lağvi fil hayati vela kabuhul efali fil hayati.’’
ve ardından sol el sol dizi üzerinde sol el şahadet parmağını deprederek bunu okur. ’’La kusuru fil hayati’’

BİLEKTEN DİRSEĞE varınca; iç taraf seğirmesi

Sağda dua kabul, tamam…
Solda kusur, hata oldu. ‘’La Lağvi fil hayati vela kabuhul efali fil hayati.’’.aşağıdaki izahata göre okunur…
Bu okumaları sayı olarak en az üç, dokuz veya ondokuz, yirmibir gibi bir sayıda okur.
Önce sağ el sağ dizde, sonra sol el sol dizde okumak hubut yani düşürmek demektir.
Bu ihtilaçta bir diğer okuma biçimi de sol kolunu namazdaki gibi göğüs altına koyar, sağ elini dirseğe koyup aynı esmaları okuduktan sonra sağa doğru çeker. Bileğe kadar. Her ihtilaçta okuduktan sonra seyrime kesilinceye kadar hangi saatte kalınıyorsa o saat geldikçe okumaya devam edersin. Eğer zamanları yani saatleri bilmiyorsan namazları vaktini geçirmeden kılarsın ve her namazdan sonra okursun. Saatlere göre ibadet etmeyenler vakit namazlarını tam vaktinde kılarak bu işleri yaparlar. Esasen tevhide ulaşıncaya kadar bütün bu işleri namaz vakitlerinde yaparsın. Eğer bir rehberin varsa o seni yönlendirir. Yoksa Efendimizi rehber edinir şeriata tam uyarsın. Muhterem efendimizin ruhaniyeti seni yönlendirir. Zamanın zatına beni ulaştır diye dua edersen allah seni o zata ulaştırır.
Hz Ali Kerremallahü veçhe buyurmuştur ki ‘’Lem yarif İmamezzaman, mate cahil ün’’ anlamı; İmam-ı zamanı tanımadan ölen cahil ölür, demektir.

Bilek Seğirmesi

Sağda mal;
Solda keder.
Sol bilek ihtilacı alınır alınmaz, sol el sol dizi üzerine koyarak, önce sol ayak başparmağını deprederek ”La ihtilacı vela kederi” okur. Sonra da sol şehadet parmağını deprederek aynı duayı okursun ”La ihtilacı vela kederi” bu efal nüzul efalidir yani kederi düşürmek içindir. Bu efalden keder mahviyete gider. Vaktinde savunursan beşeriyete intikal etmeden yok olur. Geç kaldınsa hafif atlatırsın.
Bütün işaretlerde alır almaz savunma dualarını okursan hemen ifna olur. Geciktirdikçe önlemekte zorlaşır. Bu tembih daha önce de yapıldı.

Ellerin üstü Seğirmesi

Sağ el üstü ihtilaç ederse Hüzün olur.
Solda olursa: Şereftir.
Sağda olduğunda hemen sağ el sağ dizde ”la hüzni fil hayati” veya ”Ela inne evliya Allahu la havf ün aleyhim ve la hüm yehzenün” okunur.

Avuç içi seğirmesi

Sağda rızık;
Solda maldır. Sağda ise eline mal veya para girer;
Solda ise alış veriş veya fatura ödeme gibi para çıkar. Harcama yapar.
Eğer planlanmış bir satın alma yoksa Sol el sol dizde ‘’La fakri vela masrafı ‘’ okursun.
Ve sonra sağ elde ”Allahümme egannü bi ticareti gınaül hayati fil hayati” okursun.
Allah ismi belden aşağı azalarda okunmaz. Caiz değildir. Büyük zarar görülür. Ancak, namazdaki gibi otururken sağ el şahadet parmağında sağ dizde okunur. Diz kaldırılırsa daha iyi olur. Yalnız sağ elde okunur. Başka azalarda asla olmaz. Solda asla ve asla okunmaz. Okuyan iptilaya duçar olur. Mesela;
”Allahümme yüzidül meserreti daimen, fil hayati” okursun. Tesbihle veya şahadet parmağını depretirsin. Tesbih çekerken şahadet parmağın ile çekersin. Tespihi sol ele almak bile caiz değildir. Sol elde tespih çekmek çok büyük zararlar açar. Maalesef bundan kendisini mana ilminde âlim sayanlar bile bihaber kalmışlar. Bunu ancak zat evliyası yapabilir o da rahmet duası için bazı seçilmiş ayetleri okuyabilir. Hikmette sol el efali kesinlikle yasaktır. ‘’Kitabı solundan verilenlerden’’ olunur. Sol elin dünya işlerinde bile ancak mecbur hallerde kullanılır. Sol el ile yazı yazmak, yemek yemek son derecede sakıncalıdır.İşi asla rast gitmez.İmanına zarar gelir.Küçükten sol el kullanımı engellenmelidir.Peygamberimiz buna çok dikkat etmiştir.Hadis kitaplarında kaydı vardır.

EL Başparmağı Seğirmesi

Sağda sabır;
Solda kam.
Kâm: güzel, adil, arzu, istek demektir. Bir şeyi severek istemektir. Dilemektir.
Müdafaa gerekmez. Bir bakıma yaşama sevincidir.

İşaret parmağı Seğirmesi

Sağ el işaret parmağı: cemalden sebebin zuhuruna işarettir. Yani faydalı hayırlı bir şey ortaya çıkacak. Yapılan bir iş veya duanın makbul olduğuna bile işarettir.
Sol el işaret parmağı: Bu iyi tetkik edilmelidir. Genelde zararlı, keder verecek bir iş işlendiğinde ihtilaç eder. Ancak rahmet duası okunduğunda da ihtilaç ettiği olur. Bu işaret alındığında zat ne okuduğuna bakmalı. Bir de ihtilacın alındığı saat önemlidir. Yapılan tetkike göre hareket edilmelidir. Yapmakta olduğun iş olumsuz hatalı bir iş ise de cenabı hak uyarır yapma der. Mesela sol elinle sağ elini tutarsın bu ihtilaçla uyarılırsın.

Orta parmak Seğirmesi

Sağda hüzün,
Solda ferah, sürur ve şadumanlıktır.
Sağda ise hemen sağ el şahadet parmağını sağ dizi üzerine koyarak bunu ‘’La hüzni fil hayati’’ okursun. O tecelli zail olur.

Yüzük parmağı Seğirmesi

Sağda rütbe,
Solda gam: Sol el sol dizi üzerine koyup ‘’La gami fil hayati ‘’ okursun

Cici parmak Seğirmesi

Sağda hayır şerre tabi
Solda muhalefet eder. Hemen sağ el sağ diz üzerine koyar ‘’la hüzni fil hayati, illa yahtelikul meserreti fil hayati ‘’ okursun.

Göğüs Seğirmesi ( Sağ Sol )

Göğüs Seğirmesi ( Sağ Sol )

Sağda cemal zayıf; hüzün olur
Solda celal zayıf düşmüş. Sürur, mutluluk olur.
Sağda olduğunda; hemen sağ el sağ dizi üzerine koyarak okur.’’Allahümme la hüzniy fil hayti’’
Solda çok ihtilaç olursa;(sağ el sağ dizde; Vesia kürsüyyühüs semavati vel arzı)okunur. Bunu böyle zat okuyamaz diğer insanlar okur. Zat arzi kelimesini okumaz. Zira deprem olmasına sebep olabilir. Zat Zühre’yi bekler ve sol devri yaparak tedbir almış olur.

İhtilaç ederse MEMELER

Sağda güzel solda sürurdur.
İhtilaçta kadın erkek farkı yoktur.

Göbek ve Etrafının Seğirmesi

Göbek ve Etrafının Seğirmesi

Sağda olursa hüzün solda sürurdur. Hemen sağ el şehadet parmağını veya bütün avucunu göbek sağ tarafına koyup ”Allahümme la hüzni bi ihtilaç ün nafi fil hayati” veya ”la ihtilaç ün nafi fil hayati” Esas göbek yani kesilen yer ihtilaç ederse cesarettir.Yapmış olduğun veya yapmakta olduğun şey Allah rızasına uygundur, zata ve sıfata fayda sağlayacaktır demektir.

Karın boşluğu Seğirmesi

Karın boşluğu Seğirmesi

Sol karın boşluğu Suhulet ve meserrettir.

Sağ karın boşluğu Hüzne delalettir.
Sağ el sağ dizi üzerine koyarak ”la hüzni fil hayati illa bi meserreti” okur. Karın ihtilaç ederse

Sağda ve solda sürur, şadlık ve ferahlıktır.

Göbek Altının Seğirmesi

Göbek Altının Seğirmesi

Sağda ve solda büyük korku olacaktır. Bazı kadınlar göbek atarlar. Hâlbuki bu korkuyu davet eder. Kendi arzusuyla hata-en korkuyu davet ederler.

Sağda müminler ve zat için helake neden olacak bir şey tecelli edecek demektir. Sağ elini ihtilaç eden yere koyar ”Allahümme la hüzni fil hayati ve fiz zemani ve fil asri ve fil dehri” okursun çok geniş zaman alırsın. Ve bunu dahi okursun ”Ela inne evliya allahi la havfün aleyhim vela hüm yehzenun.”

Böğür Seğirmesi

Böğür ve Arka Bölge Seğirmesi

Sağda ve solda vuslattır.
Sağda vuslat eden erkektir, Solda kadındır.

Arka taraftaki boşluk, eğeler altındaki bölge.

Sağda hastalanacak, Solda hastalıktan halas bulacak demektir. Sağda ise; sağ el şehadet parmağı ihtilaç eden yere konur veduası dokuz veya on bir kere bu dua ‘’Allahümme la zahmeti vela renci vela emrazı vela illeti illa sıhhati ve afiyeti fil hayati ‘’ okunur.

Bağırsak Gurultu Ederse

Bağırsak Gurultu Ederse

Sağda hava beyaz ve seyrek olarak bulutlanıyor. Solda kesafet fazla olarak ve yağmur yüklü bulutlarla hava kapanıyor. Gök gürültülü yağmur ihtimali artıyor demektir. Solda olandan kırmızı şimşekler ve yıldırım düşmeleri olacağına işarettir. Efalde şiddet oluşmuş. Okunan duada kahriyeye dair esma var demektir.

Dikkatli olmak gerekir. Okuduklarının tetkikini yaparak şiddet ihtimaline karşı tedbir almak gerekir. Zat bunu bilir. Sağdan devirle durumu sükûnete tebdil eder. Sağ elle sol eli namazdaki gibi bağlar. Eğer efalinde küffara karşı kahriye efali ve esması yapılmış ise siyah şimşek beklentisi dahi olmalı. Durum takip edilmeli ve müminlere zarar vermesi önlenmeli.
Sağdan devir edilip cemale dair esmalar okunursa beyaz şimşek çakar. Buna sabır edilmeli yağış alınmalı. Sarı şimşek zatın müşteride sağdan devir yapmasından olur. Sabırla cemale geçmesi beklenir.
Kırmızı şimşekte zat kendisi cemalde sıfat celalde demektir. Cemal mahsur olmuş. Hemen sağdan devirle tecelliyi değiştirmek gerekir. Bu ihmal edilmez. Şiddet vardır. Celal hem yağışın şiddetiyle hem yıldırımlarla zarar verecek demektir. İhmal edilmez, pişmanlık olur. Bütün bu tecellilerin kendi efalinden olduğunu zat bilir ve korkmaz efalini değiştirir.
Bu konu esrar-ı hikmet kitabında daha geniş olarak yazılmıştır. Tevhit olan zat efallerine ve evkatlarına ve esmalarına son derecede dikkat eder ki faideli işleri yapar, zarar verecek işlerden kaçınır.

Kasık Seğirmesi

Kasık Seğirmesi ( Sağ ve Sol )

Sağda mihir,
Solda oğul.
Sağda mihir güzeldir. Ömür uzamasına dahi delildir.
Solda ise bir evladın olacak demektir. Daha ana rahminde döllenme olur olmaz cenabı hakk sana haber verir. Sağda kız evladın olacak solda oğlun olacaktır. Sağda başka güzellikler de olabilir ancak bu ihtilacı aldığın halde eşin hamile olduğunu anlarsa kız olacağına işarettir. Hamilelik yoksa başka bir mihir’e delalettir. Ömür uzaması vs. gibi
Doğacak evladın kemiği, damarları, derisi ve saçının babaya benzeme ihtimalinin daha ziyade olduğu tecrübe edilmiştir.
Eti, iliği, kanı ve yağının anneye benzediği dahi çoklukla tecrübe edilmiş ve kayıt altına alınmıştır.
İnsanın cesedi ana ve babasından aldığı benzerlikleri ve huylarının yanı sıra ana rahmine kaldığı saatin yıldızının etkisinde olarak anasur-u Erbaa ( Dört ana unsur ) dan oluşur.Toprak, su, hava ve ateş.
Ayrıca kırk hafta evkatta dolaşarak ana rahmine kaldığı saatin dostunda dünyaya gelir ki dünyaya geldiği saatin ve burcun etkisini de taşır. Bütün bu saatlerin ve yıldızlar ile burçların celal ve cemal oluşlarına göre karakteri belirir. Anne ve babasından aldıkları ile birleşip esas kişilik özelliklerini kazanır.

NUR-U KUDRETİNDEN FERMAN OLUNCA

HALIK SIFATINDAN İHSAN OLUNCA

ALLAH KULA EVLAT NASİP EDİNCE

BAHÇEDE DİKİLMİŞ FİDANA BENZER.

Bel soğukluğu veya idrar zorluğu olduğunda yani idrar yolları iltihaplarında, Kamerde enel şafiun esması ile sağ devri yapılır, beş saat sonra Zühre’de aynı şekilde yapılırsa bi iznillah şifa yap olunur.

Genital Bölge Seğirmesi

Genital Bölge Seğirmesi

Zekeri (yani genital bölge) seğrir (ihtilaç eder) ise;

Sağda ailesiyle cinsel temas, cimağ,
Solda haberdir.
Sidiğin aktığı mahallin alt tarafı;
En çok sevdiğinden ayrılmaktır.
Sağdan devir yapılırsa ayrılığı karşılayıp, men eder. Zira soldan çok devir yapılmış demektir.
Hemen sağdan bir devir yapılarak, sağ el şehadet parmağını sol ayak baş parmağına koyarak aşağıdaki esmaları okur ve sağa doğru kavisli bir hat çekerek sağ ayak baş parmağına gelir. Sol ayakta üç veya dokuz kere okunan dua sağ ayağa gelince de bir veya üç kere okunarak tamamlanmış olur. Okunacak dua budur.
Ya Mün’im min niğmeti bi iğdaike ve bi vuslatı muhibbi serian tecelliyati.
Ya mucip bi icabetike.Ente mucibün ecip dağveti ve akbil haceti. Ya gaziyel hacet ya mucibed dağveti. Enen tecelliyati fela yekuti şeyin bi icapetil haceti.”

Anüs Seğirmesi,  Kaba Et Seğirmesi

Anüs Seğirmesi, Kaba Et Seğirmesi

İşi oturmaktır. İstirahattır. Rahatlıktır.
Solda kaba etlerde ise yolculuk
Sağda kaba etlerde  ise maldır, servettir.

Kasıktan Diz Kapağına Kadar Bacak Seğirmesi

Sağda cemale vuslat
Solda taşıta binmek,yolculuk.

Kasık uyluk bölgesi seğrir (ihtilaç eder) ise;

Sağda rızık
Solda yolculuk

Diz kapağında olan seğrimeler (ihtilaçlar) ve anlamları;

Sağda içe doğru bölüm, yorgunluk oluşor,dinlenmen önerilmektedir.Vücut yıpranmaktadır.
Solda, içe doğru olan damar, rızıktır.

Dizdeki seğrimeler (ihtilaçlara) ve anlamları;

Sağda hüzün
Solda sürur.
Sağda ise sağ el ile sağ diz üzerinde efalli olarak
< Allahümme la hüzni fil hayati > okunur.

Diz kapağının altındaki seğirmeler (ihtilaçlar) ve anlamları;

Sağda güzel haber
Solda keder olur.
Hemen sol el sol diz üzerine koyarak okunur
<La kederi fil hayati>.

*Sol ayak diz kapağı altının arkası: Karşı cins ile yakınlaşmak, samimi olunmak demektir, her iki tarafta samimi olmak istiyor demektir. Ancak bu ihtilaç alındığında dikkatli olunması lazımdır ki zina yahut fuhşiyata dair celalden izin çıkmış, muhabbet ve samimiyet ile birlikte günaha yaklaşmak hususunda cesaret veriliyor. Dikkatli olunmak icap eder. Tehlikeli bir ihtilaçtır, diğer ihtilaçlarla takip edilmeli.

*Yine sağ ayak diz kapağının altının arkası: bir kadın kişi ile küskünlük, dargınlık, terslik yahut ani kavga, gerginlik olur. Evli çiftlerde eşler arası gerilim demektir. Sağ el sağ dizde“Lâ kederi fil cismaniyeti ve Şi’r-ruhaniyeti velâ hüzni velâ ihtilacı Hulki fil hayati” okur ve bir sağ̆ devri yapılır ise tecelli değişir muhabbet kapısı yeniden açılır, samimiyet oluşur. Evli olanlar ile kavga eden çiftler… Kolayca tecrübe edebilirler.

Dizden aşağı baldır arkası seğrir (ihtilaç eder) ise;

Sağda mal
Solda güzel.

Dizden aşağı baldır ön bölümü seğrir (ihtilaç eder) ise;

Sağda rah,
Solda erzak.

Baldır kaba etlerinin seğirmesi ne anlama gelir ?

Sağda elem(büyük acı)
Solda firak (ayrılık)

Sağda olduğunda sağdan bir devir ile sağ el sağ dizi üzerinde bunu okursun. İhmal edilmemeli. Keder büyüktür.
<allahümme la mematı, vela yemuti, vela mümiti, vela mevti, vela mahviyeti, vela fena el cismaniyeti, vela elemi, vela hüzni, vela gam mı, vela fakri, vela cevri, vela cefai, vela zararı, illa yüzidül ömrü> bunların tamamını okumak gerekir..

Okunması istenen esmalardan anlaşılacağı gibi bu çok büyük bir haberdir, ölüme kadar gider. İhmal edilmez.. İhtilaç kesilinceye kadar okursun.Eğer ihtilaç sol baldır etinde olmuşsa;
Sol elle sol diz üzerinde bunu okursun;
<la firkati fil hayati>
İhtilaç zail olur. İstemediğin bir tecelliye maruz kalmamış olursun. Allahümmme ’ bölümü sol elde asla okunmaz.
Sağ elde okuduğundaAllahümme ’okunur.
Sol elde Allah ismi celalı asla okunmaz.Celal tecelli eder.
Cebbar sıfatından tecelli olur.Eziyet çekersin.Sakınmak gerekir.
Bu ilmin kıymetini bilenler,Allah’a ulaşmada başarı elde etmişler,hayatı güven içinde yaşamışlardır.
Bilmeyenlerin hakk yolda celalın tuzağına düştükleri,çilelere maruz kaldıkları tarihe geçmiş,ibret olmuştur.

 

İhtilaç ederse bütün ayak birden:

Sağda hicret olur;

Solda küffara perişanlık oldu…

Sağ ayağın bu ihtilacının sebebi soldan çok devir yapılmış olmasındandır. Sağ ayak ayrılmak ister vatanından. Bu efalin çok yapıldığı yerden müminler ayrılır, yani yerlerini küffarın istila etme ihtimali vardır. Bu efali böyle aşırı yapmak zat için asla doğru değildir.

Sağ ayak müminlerdir ve evladından kızı ve kadın akrabalarıdır. Aile efradı denilebilir.

Soldaki ihtilaç ise aşırı derecede sağ devri yapılmasından ileri gelir, küffara perişanlıktır. Ancak kendisi dahi sol ayakta olduğundan zarar görür, nefsi sıkıntıya düşer. Bu dahi böyle aşırı olarak yapılmamalıdır.

Solda olduğunda bir sağ devri yapılmalı ve sağ el şahadet parmağı ile sol ayak başparmağından başlayarak sağ ayağa çekilen hakikat kapısında okunmalıdır.’’Niğmeten helalen dayyiben’’

Sağda bu ihtilaç olduğunda, bu şekilde dahi davranılması evladır.…

Sağdan bir devir yapıldıktan sonra, sağ el sağ ayak üzerine konarak, şahadet parmağı, sağ ayak başparmağının üzerinde olarak;’’La ihtilacı riclül yemini… Ene basitün bi basiti ve ene sabitün bi sebati ve hayatil beka-i fil hayati’’ şeklinde okur. Bu efal sağ ayak başparmağı iner kalkar şekilde okunur. Tabii el parmağı dahi birlikte aynı hareketi yapmış olur. Yeterince okunduktan sonra, sağ el sağ dizde yeniden aynı dualar okunur. Efalde tedenni ile bu tecelli düşürülür. O tecelli zail olur.

Solda olduğunda zat kendi hayatının tehlikeye düşmemesi için,

Öce sol ayak başparmağında, hemen ardından sol el sol diz üzerinde okur.’’La ihtilacı ricrül yesari ve fil ihyayı vebi efalil kemali fil hayati’’

Zat kendi hayatının bekası için bunu yapmalıdır. Hz Allah teala habir sıfatından sana haberini verdi. Hakk’ullahta noksanlık yoktur. Lüfundan sana beyan ediyor. Eğer efali cemal ile o tecelliyi karşılamaz isen (Zekeriya, Yahya; Nesimi ve hâlla-cı Mansur gibi) hayatını kaybetmiş olursun. Vebali senin kendi boynunadır. Hakk’ullahta kusur yoktur. Sana kendi yaptığın efalinin sonucu oluşan tecelli haber verilmiştir. Efalin sahibi dahi sensin. Cenabı hakk sana oluşmuş tecelliyi haber verir. Sen ister değiştirirsin, ister neticesine razı olursun. Bilmeyenler için belki hoş görülebilir ama sana haberini işte bildirdik. Hemen müdafaa gerekir.

Ayrıca sol ayakta zatın yakınlarından oğlu ve akrabaları dahi vardır. Onları da korumak lazımdır. Müminler dahi sıfatıdır ki erkeklerdir. Küffar sıfatı esma ile sol tarafından tecrit edilmiş olur. Evvela sol ayakta sol ayak başparmağı depreşilerek okunur, sonra sol el sol diz üzerinde aynı esmalar okunur ve o tecelli düşürülür. Allah ismi sol ayakta da sol elde de asla okunmaz. Buna dikkat şarttır. Okursa şiddetle celal tecelli eder. Karşılaması güç olur. Belden aşağı azaları hareket halinde iken sağda bile okunmaz. Yürürken İçinde Allah ismi olan ne esma ne ayet ne sure asla ve kat’a okunmaz.

Sağ devirlerinden küffar perişan olur. Ancak celal saatlerinde bu fazlasıyla yapılmaz.

Saatlere dikkat etmek lazımdır. Cemal saatlerine özellikle Zühre’de ve kamerde yapılır ki İslam ülkelerinde celalın gücü azalsın. Bütün bunlardan anlaman gereken hikmet ilminin önemini kavramaktır. Hikmetullah oyun yeri değildir. Ol dersin olur. Melekler ne dersen onu tecelli ettirirler. Emre amade varlıklardır. Bu ilim kusursuz tatbik ister. Ne yaparsan bilerek yapacaksın. Sonucun ne olacağını bilmediğin işlere girişmeyeceksin.

 

İhtilaç ederse;

Ayakaltında: parmaklardan ayak boşluğuna kadar olan mahal,

Sağda hüzün,

Solda sefa olur.

Sağda ise; sağ el sağ dizde okursun.’’la hüzni fil hayati’’

 

Ayak tabanının çukur kısmı, boşluk:

Sağda matluba muafık güzel,

Solda nahoşluk, olur.

Sol ihtilaç ettiğinde, hemen sol el sol dizi üzerine koyarak,

<La hüznü vela gammi, vela emrazı fil hayati>okunur.

Sol elde Allah ismi okunmaz. Zira cebbar isminden tecelli olur. Âlemi ceberuttan tecelli pek dehşetlidir. Çok şiddet gösterir. Sol elde Allah ismi okunması hikmeten yasaktır.

 

Ayaküstü: en yüksek noktası;

Sağda cemali zat sıkıntıda muahezede

Solda Celali zat sıkıntıda demektir.

Sağda olduğunda bunu okur. Soldan bir yarım devir yapar, yani arkası kıbleye gelecek kadar ve oturup sağ el sağ dizde ‘’ya hayyül baki bi hayatil beka-i fil hayati>

Solda olmuşsa;

Sol el sol dizde olarak ‘’ya hayyül baki fil hayati ve bi dul el ömrü fil hayati’’ okur… Her ikisinde de fazla ihmale gelmez. Zatın hayatı emniyete alınmak gerekir.

 

Ayakucu Parmaklara yakın:

Sağda cemale vuslat ve meserret,

Solda hüzün. Solda ise müdafaa etmek için sağ el sağ diz üzerinde ‘’Allahümme la hüzni fil hayati ve halakal meserreti ‘’ okursun.

 

Küçük parmaklardan gayri bütün parmaklar birden.

Sağda cemal ile solda celal iledir mücahedesi.

Sağda ise ‘’allahümme eğdini kitabi bi yemini ‘’okur;

Solda ise; Önce sol ayak başparmağı depreştirerek; ‘’la ihtilacı riclül yesari vela tüstini kitabı bişimali vela min vera-i zahri ‘’;okunur. Bu asla ihmal edilecek bir ihtilaç değildir. Celal şiddetli düşmanlık ediyordur… Hesabın arkadan verilecek yani cezalandırılacaksındır. Sol ayak başparmağında yeterince okuduktan sonra sol sol dizde işaret parmağı ile aynı esmaları okursun.ardından bir sağ devri yaparsın.sağ devrinde besmeleye ya dafiun ve ya maniun esmalarını eklersin..

 

Bütün parmaklar birden:

Sağda cemale vuslat,

Solda celal eder ezdat. Onunladır mücahede. Bir önceki ihtilacın daha şiddetlisidir. O nedenle aynı savunmayı ihmal etmeden yaparsın… En az üçlerde yaptığın gibi birkaç gün yapmak en doğrusudur.

Önce sol ayak başparmağı depreştirerek; ‘’la ihtilacı riclül yesari vela tüstini kitabı bişimali vela min vera-i zahri ‘’;okunur. Bu asla ihmal edilecek bir ihtilaç değildir. Celal şiddetli düşmanlık ediyordur… Hesabın arkadan verilecek yani cezalandırılacaksındır. Sol ayak başparmağında yeterince okuduktan sonra sol el sol diz üzerinde işaret parmağı ile aynı esmaları okursun. Ardından bir sağ devri yaparsın. Sağ devrinde besmeleye ya dafiun ve ya maniun esmalarını eklersin. O tecelliyi düşürürsün. Bunu ihmal etmeye gelmez. En büyük kederlerin bildirildiği bir ihtilaçtır.

 

 

 

Ayak şemik kemikleri:

Sağ ayak dıştaki; kısa yürüyüş yapmaktır.

Sağ ayak içteki şemik; şereftir.

 

Sol ayak içi; yürümek

Dışındaki şemik ;Şerftir.

 

Topuk.

Sağda; makamında durmak

Solda; ayrılmaktır, seferdir.

 

Ayak başparmak:

Sağda mal,

Solda; celaldan düşmanlıktır…Sol ayak baş parmağı depreştirilerek ‘’la tüstini kitabı bi şimali vela min vera-i zahri’’ okunur..

 

Ayak ikinci parmak:

Sağda ve solda devletten resmi ve hoş haber almaktır.

 

Ayak orta parmakları;

Sağda ve solda kavga (cidal)  haberidir.

Hemen sağ ayak başparmağını deprederek okunur;’’Önce sağdan bir devir yaparsın, devirden sonra sağda olan için önce sağ ayak başparmağında ve sonra sağ elde ‘’La ihtilacı vela cidali okursun… Solda olan için ise önce sol ayak başparmağında ardından sol el sol diz üzerinde .’’La ihtilacı vela cidali fil hayati’’ şeklinde okursun. Önce ayakta sonra el diz üzerinde okumak demek o tecelliyi tedenniye (düşmeye) davettir.

 

 

Ayak dördüncü parmak;

Sağda cidal ve solda sürurdur.

Sağda ise yukarıdaki tertip ile okunur. Yani önce ayakta ayak parmağı hafif hafif indirilip kaldırılarak ve sonra sağ şahadet parmağı az indirilip kaldırılarak aynı dua sağ dizi üzerinde okunur. Burada ihtiyaca göre şu esmalar dahi okunur. ‘’La harbi, vela fesadı, vela harabiyeti, vela kederi fil hayati>gibi.

 

İhtilaç ederse ayak küçük parmağı;

Sağda ve solda rızık ve maldır.

 

Yazdı bunu yadigâr, imam-ı zaman

Selamet yolunu bildirdi tastamam

Tecrübe ile bu ihtilaç nameyi tamam

Amel ederler selamet bulur vesselam.

 

Böyle seyirir ise vücudunda bir yerin eğer

Bil cenabı hakk hikmetullahtan veriyor haber

Riayet eylediler bu ilme bunca peygamber

Bu ilim bütün evliyaların rehberi oldu.

 

Yazdığım ahkamı sana bıraktım yad

Şüphesiz cümleniz ediniz itikat

Amel etmesine eder isen murat

Hikmetullahın Lütfi, ihsanı oldu.

 

Ol damar ki oynar vücudunda neden

Hikmetullahın efal tecellisinden

Kudretullahtan hak’tır onu depreden

Bütün bunlar habir sıfatının işareti oldu.

 

Anla işaretinden nedir haberi

O haberden zuhur eder müjdeleri

İçirir hayatta hep ab-ı kevseri

Vuslatullahın doğru yolu bu oldu.

 

Bu ilimde her yerde teslim olunmaz

Zira insan bir daha cihana gelmez

Zevki ruhani burada her yerde olmaz

Kanaat, hikmette bozar kaideyi

 

Teslim, tevekkül, kanaat zahirde olur

İlmiledün mücahede ile yol bulur

Bulur doğru yolu cemale teslim olur

Cemalde tevekkül eder, kâmilen oldu.

 

Efalde olan ihsanları kâmilen bilmek

İlmi ledünü doğru dürüst bilerek girmek

Ki boşa gitmesin ömrünce çektiğin emek

Gerek dünyevi gerek uhrevi bulsun necatı

 

Eğer bütün vücut birden ihtilaç ederse

Hemen sağ ayak başparmağından başlarsa

okursa

Bunu sağ el şahadet parmağında okumalı

 

Hemen sağdan bir devirle işe başlarsa

Bunu dört azasıyla sırasıyle yaparsa

Sağ ayak, sağ el, sol ayak, sol elde okursa

Mahveder celalı, bu yapmış olduğu tecelli.

 

Dört kuvvetle karşılandı kalp oldu münceli

Sırrı hakikatte zata bu pek büyük bir tecelli

Kemalı hakikat efali kemalden etti tecelli.

Zata marifetullah ihsanından bahşeder belli

 

Tecelli değişti yoktur zata zeval

Dört efalde birden okundu kemal.

Kuvvet buldu tecelli-i efalden cemal

Celal efalinden olan tecelli zail oldu.

 

Bu pek büyük zarar eder dikkat etmeli

Sırrı marifetullahta daim cemal ile gitmeli

Kudret tecellisinin seyrini etmeli

Saadetle karşılandı celal zail oldu.

 

İlmi ledün hayat ve saadet yeridir

Bilen erbabı kemalat dağları taşları eridir

Yedi cehennem zat üzerine gelse reddedebilir

Gösterir heybetin cihana, pek az kalır cürmü

 

Saadet keramet hakikat ilmi ledünde

Metanet sebat, hakikat marifetullah hep anda

Hakkın sevgilisinin efal tecellisinde

Kudret, kuvvet, saadet ilmi ledündedir eder efalini

 

Sırrı hakikatten kemal bahşeder

Efal cemal kudretullahtan müminler istifade eder

Zat ilmi ledünde marifetullahtan hünerler eder

Marifetullah sırrındandır sırrı efalin tecellisi

 

Bütün tecelliyat hep zat efalinden

Sırrı marifetullah hikmet ilminden

Şifa-i hakikat hep ilmi ledünden

Mükevvenatta o tecelliden eder zuhuru.

 

Zat hakkın kemal sırrı marifetullah hüneri

Sırrı yezdandan hikmette böyledir kaderi

Cemal efali hep şereflendirir müminleri

Hayatı ebedi hep zatın efalinden oldu.

 

Kimyayı hakikattir zata, hem sırrı saadet

İlmi ledün zata bildirdi hakikat, hikmet

Marifetullahtan zata bu bir azim devlet

Zatta sıfatullahın olmuştur, azim irfanı

 

Tecelliyat haktır, daima zat efalinden

İlmi ledün bilindi sıfatullah nurundan

Zat düzenli terfi eder şuhudiyetinden

Kemal irfan ile işler cemal efalini

 

Feyzi ilahidir sıfatullahtan

Zatı tefyız etti nuru tevhitten

Zatın efali marıfetullahtan

Tecelli hakk hem sıfatullah oldu

 

Zat sıfatullah ile nuru tevhitte

Sırrı marifetullah, kemal kudrette

Zahir olur hakikat iktiza-i hikmete

Seyir eder zat, derece-i terfi-i oldu

 

Zat daim tealide âli derecatta

Sırrı efal tecellisi kemalı hakikatte

Lütfi ilahide daim azim devlette

İlmi ledünde vuslat, nuru tevhitte oldu.

 

İhtilaç nameyi şimdi güzel bildin amma

Bunun bazı hakikatleri daha var.

Kitabın tamamında bunlara vakıf olacaksın.

 

DİKKAT

 

Ölüm korkusu olan hallerde, ihtilaç alınır alınmaz;

Sağ el şehadet parmağını sağ ayak başparmağına koyarak;

**Hayyün, ganiyyün, mün’imün esmalarını okur. Elini yerden kaldırmadan, sola doğru yarım daire oluşturacak şekilde çekerek yavaş yavaş sol ayak baş parmağına varır; orada el müteammi niğmeten,helalen tayyiben *okur.19 veya 21 veya daha fazla her iki ayakta okursun.Tekrar sağ ayağa aynı hattı çeker,sağ ayakta üç defa daha * Elmüteammi niğmeten, helalen tayyiben okuyarak efali bitirirsin. Bir müddet salâvatı şerife getirirsin. Hayat baki olur. Bir sağ devri yaparsan daha da iyi olur.

 

Bir kimse Allahına ve Peygambere yakın olmak istiyorsa, daima salâvatı şerife okuması gerekir.

 

İHTİLAÇ EDERSE İKİ KÜREK ARASI

 

Hazreti Muhammed aleyhisselamın nübüvvet mührünün yeridir orası. Bu işaret zat evliyasına mahsustur. Meratibi âliye ye terfii derecatıdır. Efali cemal bir sıfatından, diğer bir cemal sıfatına vuslat etmiştir. Allah tealaya Habib olmuştur. Ve mahbup ve merguptur.

Mesela merihte bir efali cemal işledikten sonra, zühreye geçmiş ve orada aynı güzel, cemal efali yapmıştır. Evkatta yukarıdan aşağıya inmiştir. Hikmette teali etmiştir. Uruçtur. Yani çıkmak. Derecati âliye de teali oluşmuştur.

İş bu ihtilaç her kime olursa, büyük adam olacağına işarettir. Saadet ve gınaya, rahata erişecek demektir.

Oranın seyrimesi; celal ve cemal efalleri eşit duruma gelmiş demektir. İlmi ledünde yapmış olduğu, sırrı celal efali ve sırrı cemal efalinin inkişafı müsavi dereceye gelmiş demektir.

Veyahut ilmi ledünde sırrı marifetullahta, nur görmede, cemal ve celal nurlarına olan ilmiledün malumatı eşit duruma gelmiştir.

Veyahut esmaullah cemal ile esma-i celal tecelliyatı müsavi olmuştur.

Ve sırrullah cemal sıfatına ve sırrullah celal sıfatına vukufu eşit derecede olmuştur.

Veya sırrı marifetullahtan zatına ilim tarif edilip, derecei aliye de, meratibi hasenede, kemalde tekamül etmiştir.

Efali hasenesi, Resulullahın mazhariyetine uygundur, lütfünde teali vardır. Zat ondan daimi haz almıştır. Ve derece itibariyle pek büyük bir zat olmuştur. Evliyalar arasında yüksek mertebeye çıkmıştır. Veya hürmetli hikmetullah derecelerine terfi etmiştir.

 

Eğer iki kürek arasına, Rüyada mühür vurulduğunu görürse, kendisinin zamanın zatı olduğu, Efendimizin mühürü kendisine verdiği, Ölünceye kadar sahibi zaman olarak iki cihanın tasarrufunun kendisinde olduğunu belirtir.

 

 

 

 

İhtilaçname – İlm-i Ebedan – İhtilaç İlmi

İHTİLAÇ EDERSE:

’’Bir damar oynar, deprenir azizim neden

Hakk’tır ilm-i ledünde halıktır depreden

Yok sayma arif ol anla işaretini

Tez zaman içinde bekle beşaretini’’

 

’’Seyrir ise vücudunda bir yerin meğer

Cenabı hakk hikmetullahtan verir haber

Riayet eyledi buna bunca peygamber

Bu ilim evliyaların rehberi oldu.’’

 

Başın tepesi:

İHTİLAÇ EDERSE:

Cah’dan verir haberi.

Cah: Mensubu memuriyettir, rızktan nasiptir, vuslat derecesinde nimet bolluğudur.

Müdafaa gerektirmez. Çünkü saadet, memuriyet, rütbedir.

Ticaret ziyade; hayat sıhhat ve afiyettedir.

Manevi olarak velayet derecesine çıkmak anlamı taşır. Aynı zamanda ihtilaç ilminin verildiğine de işaret eder. El Habir El Aliym esmasını okuyup tecelli ettiren her müminde, ihtilaç ilminin kendisine verildiğine işaret olarak başın tepesi şiddetle seğirir.

Başın tepesinin sol yanı:

Hükümetimiz tarafından celali işlere; askerlik, polislik gibi işlere tayin edilir.

 

Başın tepesinin sağ yanı:

Devlette sivil memur olarak görev alır.

 

Başın yan tarafı.

Sağda ve solda hayır haberdir.

Sağda; müminler tarafından veya bir kadın tarafından hayırlı haberdir.

Solda; celaldan habere delalettir. Her ikisinde de müdafaa istemez.

Solda olan ihtilaçta içine bir korku düşerse,

Besmeleye ya dafiun, ya maniun esmalarını ekler;

Zatımı ve sıfatımı korumanı niyet ederim diyerek,

Sağdan bir devir yaparsın. Zat kendinsin. Sıfatın ise evladın, ailen, akrabaların ve müminlerdir.

 

İhtilaç ederse: ALIN

Sağda rızk, solda hayır haberdir.

 

İki kaş arası:

Sağda ve solda dostluktur.

Kaşın burunla birleştiği nokta sağ yana kayarak seğirirse kadın veya müminden dostluktur. Sol yana kayarsa erkekten dostuna kavuşur, misafirliğe gelirler veya gidilir.

Muhabbet oluşur. Veya siyaseten bir ülke ile dostluktur.

Solda ise, erkekten dostluk veya siyaseten gayrimüslim bir devletle dostluktur. Müdafaa gerekmez.

 

Kaşların evveli, başladığı mahal:

Sağda ve solda dostluktur.

 

Kaşların orta yeri:

Sağda rızk gelir…

Solda yine mala dair, zayiat nediniyle keder olur.

Sağda ise, rızık, cemalden tecellidir. Sıhhat bulmak, nimeti uzmaya kavuşmaktır. Şükretmek gerekir.

Solda ise; oluşacak kederi savunmak, engellemek icabı hikmettir. Bunun için: sağ el şahadet parmağını sol kaşın üzerine koyup (La kederi vela zararı fil hayati )okuyup sağa doğru çekmek gerekir. İhtilaç kesilinceye kadar okumak gerekir. İhtilaç olur olmaz ilk uygun saatte okursan çabuk zail olur. İhmal edersen tecelli belli bir dereceye kadar devir eder ki geri çevirmek zorlaşır. Yani birkaç gün müdafaa etmek zorunda kalırsın.

 

Kaşların nihayeti:

Sağda hüzün, solda servete delalet eder.

Sağda ise: Hemen sağ el şahadet parmağını sağ kaşın ucuna koyar (La hüzni fil hayati ) okur, sağa doğru çekersin.

 

Gözün üst kapağı:

Sağda güzeldir.( kitabın orijinalinde güzeldir yazmasına karşılık, tecrübelerimde tam tespit edilemedi)Başka ihtilaçlarla karıştığından bilinemedi. Kedere geldiğinden şüphe edildi.

 

Solda ölüme kadar giden acı haber işaretidir.

(Çok kere tecrübe edildi ki büyük kederlere işarettir. Korunduğun hallerde hangi kederlerin önlendiğini tam anlamak mümkün değildir. İhmal ettiklerimde çok büyük kedere neden oldu. Asla ihmal edilmemeli. Aksi takdirde insan çok üzülebiliyor. İhmal etmeseydim bu ölümü önlemiş olacaktım, ya da bu kaza olmayacaktı gibi.)

 

İhtilaçlar eceli kazayı önlemek için bildirilir. Duasını yaparsın o kaza önlenir. Eceli müsemma olan durumlarda ya haber alınamaz, ya müdafaa etmek nasip olmaz. Eğer Allah dua etmene izin verdiyse kabule şayan olmasındandır. Dua ile o zararı önlemeni istiyor ki sana haber veriyor. Kader konusu çok yönlü bir meseledir. Burada bir hadisi şerifi zikretmekte fayda vardır.

Peygamberimiz buyurdu ki:

’Sadaka veriniz. Sadaka kazayı belayı önler, ömrü uzatır.’

Bundan anlıyoruz ki eceli kaza önlenebilir. Şeytan seni yanıltmasın. Söylenilene uy. Tecrübe et. Bu ilim tecrübe sonucu edinilmiş ve faydalanılmak üzere kayda geçirilmiştir.

Bazen müdafaa etmekte geciksen olay gerçekleşse bile daha hafif atlatıldığını görürsün.

O nedenle asla ihmal etme. Bu ihtilaçta sıfatına olduğu kadar, zatın da dâhil olduğundan ölüme kadar haber verildiği için hayatını korumak açısından da ihmale gelmez.

 

Solda bu ihtilaç olduğunda hemen sağdan bir devir eder, Besmeleye; ya dafiun, ya maniun esmalarını eklersin. Veya ayet el kürsi ile devir edersin. Devirden çıkmadan sağ el sehadet parmağını sol gözün üstüne koyar,

( Allahümme la ihtilacı vela kederi fil hayati. Ya hayy el baki bi hayatil beka-i ve bi dul el ömrü fil hayati.) Diyerek dokuz kere okur sağa doğru çekersin. Sonra devirden çıkarsın. İhtilaç devam ederse sen de müdafaaya davam edersin. Kaç gün sürerse sürsün savunmaya devam et. Ta ki ihtilaç zail olsun.

 

Efal ve evkat ilmini bilmeyenler bu söylenilen işleri namaz vakitlerinde yaparlar. Cemal ve celal vakitlerini biliyorsa zühre’de, kamer’de veya müşteriden birinde okumalıdır. Hangi saatte kalınıyorsa teshirde o saat bulunur, devamlı orada kalınarak okunur. Bu kitabı elinde bulunduran kişi hakikat ilmine vakıf demektir. Okuyup düşünüp kendini geliştirmelidir. Bundan daha değerli ne olabilir. Akıl sahiplerine bu tembihe bile gerek yoktur.

 

Gözün alt kapağı:

Sağda haber;

Solda hışımdır.(hışım ani beklenmedik şiddetli bir kederdir)

Sağ el şehadet parmağını sol göz kapağı üzerine koyarak (La hışmi, vela hışmıke vela hışme hüliyy ) okuyup sağa doğru çekilir. Ve devamla sol el sol dizi üzerine koyup bunu okumalıdır.

( Hayyul cismaniyeti ve bi ruhaniyeti, fi deymumiyeti fil hayati )

Yukarıda bahsedildiği şekilde sağ devri yapmak suretiyle de savunma yapılmalıdır.

 

Gözün kuyruğu:

Solda mal,

Sağda güzel, hayır haberdir.

 

Sol göz kuyruğundan bir parmak solu:

Hükümetten takip. Acı haber. Büyük keder.

(La kederi fil hayati) okuyarak ve sağ devri yapılarak müdafaa etmek lazımdır.

 

Gözün üstü: (Kapakla kaş arasındaki bölüm)

Sağda kavuşamaz dostuna ;

Solda gösterir dostunu.

Sağdaki ihtilaç ziyade derecede ise bir dostun seni ziyareti çok istediği halde izin çıkmamıştır. Ve ya sen birisini ziyaret edecektin de izin çıkmadı. Öce soldan bir devir yapıp, sonra bir uygun cemal satında sağdan devretmek ve bunu okumak gerekir. Sağ el şahadet parmağı sağ göz üstüne konur.

(La ihtilacı fevga aynel yemini fil hayati )okunur. Maksat hâsıl olur.

 

Göz bebeği:

Sağda hafif geçirilen bir hastalık,

Solda sürurdur. Mutluluktur.

Sağda ise; Sağ el şehadet parmağını sağ göz üzerine koyup,  la renci illa şifa-i okur, parmağını yavaş yavaş sağa doğru çekersin.

 

Gözün pınarı:

Sağda levm, (gıybetin yapılıyor demektir.)

Solda zeyn işaretidir.

Sağda ise hemen Sağ el şahadet parmağını göz üzerine koyup okursun.

Levm; bir insan hakkında fena söz söylemektir. Burada senin gıyabında kötü konuşuluyor demektir. Karşıladığın takdirde gıybet edemezler. Fitneyi vaktinde önlemiş olursun.

Solda zeyn demek, servet mal demektir. Yeni bir elbise giymek, düğün dernek gibi yerlere gidip mesut olmak, misafir gelmesi vb gibi mutluluk veren bir gelişmedir. Müdafaaya gerek yoktur.

 

Göz bebeğinin altı:

Sağda güzel,

Solda hışımdır. Sağ el şahadet parmağı sol göz üstüne konularak;’’ la hışmi fil cismaniyeti vel ruhaniyeti vela hışmike vela hışmehü vela hışmühe fil hayati’’. Üç beş yedi dokuz gibi tek sayı okunur ve parmak kalkmadan sağa çekilir.Sağ yanağa gelince bir veya üç kere daha aynı esma okunur..

 

Burun deliği:

Sağda hüzün,

Solda kahır oldu. Hemen sağ el şahadet parmağını burun deliğinin sol yanına koyarak okursun.’’la ihtilacı vela kahrı fil hayati ve fisseadetiy…’’

Sağda dahi aynı şekilde bunu okursun.’’La ihtilacı vela hüzni fil hayati’’

 

Dudak içi.

Dudak ister alt dudak olsun ister üst dudak içten seğirirse;

Sağda zarar;

Solda güzeldir.

Sağda ise sağ el şahadet parmağı ile dudağın içine koymak suretiyle okursun.’’La ihtilacı vela zararı vela kederi fil hayati’’

 

Üst dudak:

Sağda ve solda cesarettir.

Sağda cemalden cesaret, solda celalden cesarettir. Müdafaa gerektirmez.

 

Alt dudak:

Sağda ve solda korkudur.

Sağda az olur, solda çok.

Her ikisinde de bunu okursun; la ihtilacı vela havfi fil hayati, E la inne evliyaallahu la havfün aleyhim vela hüm yehzenün’’ okur sağa doğru çekersin.

 

Yanaklar;

Sağda az solda çok utanmaktır.

‘’ El iyazü billahi teala ‘’ diyerek okumak lazımdır. Yine sağ el şehadet parmağı ile.

 

Alt çene:

Alt Çenede her hangi bir damar seğirirse yakınlarından birine ölüm yakın demektir.

Çok kuvvetli şakırdar şekilde ihtilaç etmişse kendin için ölüm tecelli etmiş, Azrail görevlendirilmiş demektir.

Efalde vardır, yapılır çaresi. Korkma ve gereğini yerine getir. Hemen; hangi saat olursa olsun aşağıdaki tarif üzere korunma yap.

Sağ el parmaklarının tamamı ile çenenin sol yanını ay şeklinde tutar, başparmağını sağ tarafına koyar ve bunu okursun. ‘’ la ihtilacı fil hayati, Ya hayyul baki bi hayatil beka-i Ya muhyi ente halıkun ya muğdike iğdaike hayati cediden ve ömren davilen bi lutfike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya mucip bi icabeti duaike’’ okur başparmak yerinde dururken işaret parmağını yavaş yavaş çekerek başparmakla birleştirirsin. Diğer vakitte yeniden yeniden okursun. Ta ki kalp mutmain oluncaya kadar okumayı sürdürürsün…

Uygun saate varınca yeniden okursun. Sağ devri yaparak korunursun.

Sağ devrinde besmeleye ‘’ enel hayyün ve enel muhyün’’ eklenerek okunur. Veya Besmeleden sonra ‘ ya Hayyul baki bi hayatil beka-i okursun.’ İhtilaç kesilir. Devam ederse, sen de okumaya devam edersin.

Bu ihtilaç bana onlarca kere oldu. Savunmakla geçti. Korkarak panikleme. Allaha dua et yeter. Bu tecelli kendi efalindendir. Şimdi gereğini yaparsın geçer. Sadece geciktirme. Savunmayı ilk haber aldığın saatte yap. Sonra zührede durarak devam edersin. O ihtilacın devam ettiği dönemde geceleri sol kolunun üstüne yatarsın. Vücudunun soğuduğunu anlarsan birkaç gün sol tarafına yatmalısın. Gribal enfeksiyonlarda ilaç almakla beraber sol yanın üzerine yatarsın. Sağdan devirle besmeleye el şafiun ve el kaviyyun ekleyerek de okursun.

Bu tecelli çok sol devri yaptığın ve sağına fazla yattığın için de olabilir. Sol kol üstüne yatmakla vücudun ısınmasını sağlarsın. İnsanın sağ tarafı soğuk, sol tarafı harareti temsildir. Soluna yatınca sağ tarafın, sol yanından hararet alır. İlm-i ledün hikmeti böyledir.

İnsanlar hareketine dikkat etmelidir. Nur görenler daha da bir dikkatli olmak zorundadır.

Hiç bir işi kesretle yani aşırı ısrarla yapmamalıdır. Bu pek büyük bir nasihattir. İtikat edersen canın kurtulur. Bunu, hem hafız Hüseyin kemal hazretleri tecrübe etmiş, yazmış, hem rahmetli hocam Hacı İsmail Fidan hz., hem de bu fakir, onlarca kere tecrübe etmişim. Hele bir seferinde bilerek müdafaa etmeyip, ölüme çok yaklaştım, sonra pişman olarak okuyup döndüm.

İleride ibret olsun diye yazacağım. Çok büyük hata idi. Celalın bir tuzağı olduğunu döndükten sonra yaşadıklarımdan anladım. Müthiş bir deneyimdi.

 

İhtilaç ederse KULAK:

Sağda solda hoş haberdir.

Sağda cemalden hoş haberdir ki müminlerdendir. Veya bir kadından haberdir.

Solda dahi bir erkekten hoş haber demektir. Ama bu ihtilaçta saatleri güzel bilmek lazımdır. Celal saati midir? Cemal midir? Eğer zaman kamer saati ise mutlak sağda ve solda müminlerden hoş haberdir.

Utaritte ise bir kadından hoş haberdir. Ama haberin sonunda celal tecellisi vardır. Böyle ise hemen sağdan bir devir yapmak lazımdır ki, Şemsten Utarit’e tecelli intikal etmesin.

Eğer bu ihtilaç Müşteride ise devlet tarafından hoş haberdir.

Merihte ihtilaç alındıysa, celaldan bir tecelli vardır. Zuhalden tecellidir. Ancak Merih makam-ı sıyanet olduğundan muhafaza durumu olduğundan hoş haberdir. Hayırdır.

Eğer ihtilaç zuhalden alındıysa o haberde hoş olsa da bir celal söz konusudur. Hem sağdan bir devir yapıp uygun esmalar okunmalıdır. Çünkü Zuhal onu Utarit’ten devr alacaktır. İlle de celalidir. Sakınmakta fayda vardır.

Alınan ihtilaç utaritte alındıysa semtsen bir haberdir ki ille de dostluk üzeredir.

Bu durumu açıkladık ki bütün ihtilaçlarda bu hususa dikkat etmelidir. Alınan işaret içinde bulunduğun vaktin bir önceki dostundandır. Dost saatin karakterine göre o haberi tahkik etmek gerekir. Buna dikkat edilmelidir.

 

İhtilaç ederse DİL:

Bir gizli sırrı hikmetten edecek beyan. Dilin ortasında ihtilaç olursa bir gizli sırrı açıklar. Dilin ucunda olursa küçük sırları söylersin. Bu daha ziyade hikmet işiyle ilgilenenler arasındaki sohbetlerde olur. Öğrencinin o sırrı hak etmesiyle Allah izin vermiş demektir.

 

Gırtlak.

Sağda rızık ziyadeliği,

Solda ihsan demektir.

 

Boğazın dışı:

Sağda mal,

Solda gam. Hemen sağ el şahadet parmağını boğazının sol tarafına koyup ‘’ la ihtilacı vela gami fil cismaniyeti vel ruhaniyeti vela hüznü fil hayati ‘’okur ve bir sağ devri yaparsın.

 

Boğazın içi:

Zevk ve sefa ile güzel yemekler yiyeceksin demektir. Hıçkırık şeklinde olursa, yine nadiren yediğin, zevk alacağın ziyafet nitelikli bir yemek yiyeceksin demektir. Daha yemeden şükrünü eda edebilirsin.

 

Boynun sağ tarafı:

Kendin ve müminler sıkıntıda.

Sol devri çok yapılmış demektir. Bu keyfiyet zat için geçerlidir ki,

Zat çok sol devir yaptığından müminler sıkıntıya girmiştir.

Bu ihtilaç sair kişilerde olursa sıkıntıda olan kendisidir. Evladı ayalidir. Hemen sağdan devir yapılır. Durum değişir. Zat için sağ devirden sonra gezintiye çıkarak geniş bir sağ devir daha yapmakta icap eder.

 

Boynun sol tarafı:

Zat kendisi ve küffar sıkıntıda demektir.

Zat hemen bir sol devri yapar ve Zühre’ de bunu okur. Sağ elin şahadet parmağını boynun sol tarafına koyar; ‘’ la ihtilacı üngul yesari fil hayati ‘’ okur… Tecelli değişir.

 

OMUZ:

Sol omuzdan alınan işaret celalda sukut işaretidir.

Sağ omuz işareti ise cemal sukut ediyor demektir. Sağdan devir edilir. Sağ elini sağ omuz üzerine koyar ve bunu okursun; ‘’ La hüzniy fil hayati ‘’ veya ‘’La kederi fil cismaniyeti ver ruhaniyeti ve fil ticareti fil hayati’’ sağ el işaret parmağı sol omuz üzerine konularak okunur. Bütün okumalarda ihtilaç kayboluncaya kadar her namaz vaktinden okunur..Evkatlarla ilgili bilgi sahibi olanlar üçlerde okuyarak ihtilacın kesilmesini temin edinceye kadar okur..

Eğer avam ise şu şekilde de okuyabilir. Sağ el sağ diz üzerine koyar şahadet parmağını deprederek sağ omuzda olan için şunu okur.’’La ihtilacı ketfül yemini vela hubutu vala nüzulü vela sükûtu fil hayati ‘’ Okunur.

Sol omuz için ise yine sağ el sağ diz üzerinde ‘’ ’’La ihtilacı ketfül yesari vela hubutu vala nüzulü vela sükûtu fil hayati ‘’okunur.

Zat bunu böyle okuyamaz. Zira deprem olur. Tembih ediyorum. Zat makamında olan buna çok dikkat etmelidir. Nedamet büyük olur.

 

OMUZ II.

Bu konuda ilgili eserde iki ayrı bilgi vardır. Önemine binaen kaydettik.

Tecrübe edildiğine göre ikinciye uyulması gerekir.

Sağda cemal sukut,

Solda celal sukut etmektedir. Her iki durumda da tehlike çok büyüktür. Ölüme kadar işaret etmektedir. Saatlerin durumuna göre tetkik etmek gerekiyor. Defalarca tecrübe edilmiştir. Yakınların ölümü bu ihtilaçla alınmıştır. İhmal edildiği zamanlarda ölümler gerçekleşmiştir. Savunulduğunda önlendiği görülmüştür. Tabii daha önce belirttiğimiz gibi bu haberler hep önlenebilir olayların haberleridir. Okursan önlersin. Okumazsan olay gerçekleşir.

Eğer sağda ise müdafaa ettikten başka, birkaç gece özellikle sol tarafına yatman gerekir. Müdafaanın da Zühre’de olmasına dikkat edilmelidir. Okunacak dua bir öncekinde yazıldı.

Sol omuzda olursa:

Bir öncedeki şekilde okunduktan başka birkaç gece sağ tarafına yatmak gerekir. Sukuta dair efal ve esma okunmuştur. Keder büyüktür. İhmal etmeyip müdafaa etmelidir. Bu ihtilaç devam ederse savunmaya devamla otururken sol ayak sağ ayak tarafından bağlanmalıdır. Ayakta dururken sağ ayak önde olmalıdır.

Zat için önemli not;

 

Havada kesafet olup bulutlar kuvvetli olduğunda çakan şimşeğin rengine dikkat edersin. Bembeyaz ise sol ayak arkada sağ ayak önde olarak durursun. Kalabalık arasında olduğunda gizlice sağ elini sağ diz üzerine koyup şahadet getirirsin. Efal yaparak. Ve ellerini namazdaki gibi bağlarsın. Şiddeti azalıncaya kadar öyle davranırsın.

Eğer Şimşek kırmızımsı, turuncu renge yakınsa, yani çok parlak değilse yıldırım düşmesi söz konusudur. Hemen sağ deri yaparak şiddeti azaltmanın çaresine bakarsın. Eğer nur gören birisi isen sen dahi bu işleri yapabilirsin. Zat isen zaten sözümüz hep sanadır. Bir an bile gaflet etmemeli ümmeti muhammedi ve kendini korumalısın. Bilmelisin ki celalda merhamet yoktur. Ayırım yapmaz. Hatta sana en çok düşmandır. Esas mücadele celala karşıdır. Zaruret olmadıkça celal efali yapmamalısın. Celal tecelli ettiğinde onun kendi efalinden olduğunu ve ancak cemal efali ile teskin edilebileceğini unutmamalısın

 

Nur-u tevhitten murat, ilmi-ledün dür

İşlenen efal sırrına, Hikmetullah dediler

Efal-esma bilgisine, marifetullah denilir

Yapılan tecelli edince, adı hakikat oldu.

 

Tevhit-i nur-u Muhammed’den, şeriat oldu

Musa Zühal’de, Davut Merih’te, İsa Utarit’te

Oldular tevhit; Muhammed Zühre’de oldu

Bu yüzden, Zühre cümle tevhitleri bozdu

 

Görülen nurların vahyinden kur’an oldu

Muhammedin vücudu levh-i mahfuz oldu

Sıfatullahta nur-u tevhit onu hıfz etti

Bu ilimden tecelli, makbul şeriat oldu

 

Ey aziz, sakın hayrette istifrak olma

Hakikat budur, gayrinde Allah arama

Hikmetullah böyle, başka gerçek arama

İlahi ihsandır, halka eyle yardımı

 

Koltuk altı;

Sağda ve solda zahmet (zorluk) gösterir.

Sağda ise sağ elini sağ dizi üzerine koyarak okur.’’La zahmeti fil hayati illa rahatı’’

Solda ise, sol elini, sol diz üzerine koyarak bunu okur.’’La zahmeti ilah rahatı fil hayati’’

 

En hakiki mürşit ilimdir… İlimlerin en üstünü ise ilmullahtır. İlim konusunda en büyük rehber ise Hz Muhammed Sallallahu vessellem olup; Gerçeğe giden yolda bütün insanlığa ondan gayrı mürşit yoktur. Bize Kur’an-ı Kerimi ve hadislerini ve bu ihtilaç ilmini bildirdi.

Şimdiye kadar bu ilim çok gizlide idi.

Hafız Hüseyin Kemal gs. Hazretleri onu umum insanlara bildirmek arzusu ile açığa çıkararak eşe dosta yazdı, verdi.

Allahu tealanın Rüşdi(El Raşidün )isminin tezahürüdür. O’nun ismi kemali sıfatı aliyesinden dostlarını irşat eder. Zahirde ilim ilm-i şeriattır.

Batında bu ilim ilmullahtır ki dallarından biri ilm-i ihtilaç ve ilmi nur görmek ve sırrı marifetullahı bilmek, efali ledünyeye vakıf olmak ve insanlığa hizmet etmektir.

İhtilaç ilminden başka ilm-i nur ki sırrı marifetullahtır.

Ve diğeri İlm-i Efal ilmi ki Kemalullahtır. Bütün bu ilimler insanı

Allah’ın; Nur-u Cemaline; sıratı müstakimde, nur-u hidayetle vuslata ulaştırır. Nur-u tevhitte ki sıratı müstakimden murat nur-u hidayettir. Yani nurların işaretlerine dikkatlice uyarak gitmesi için, hikmet ehline işaret, tembihattır. Yani her yaptığın işinde nurlar görmeye başladığında, o gördüğün nurların işaretlerine dikkat et, o nurları kendine yoldaş kıldık, Allah’ı Teâlâ celalını cemalını vahyen bildiriyor. Cemal olanları yap celal olanları tecrit et diyor.

 

Bilesin ki azizim;

Allah teala hazretleri sevdiklerine Habir sıfatından, ihtilaç ile her kazayı haber ederek, değişken her tecelliyi önceden bildirir.

Sevdiklerini kemale ve nur-u cemale ulaşmaları için her türlü yardımı yaparak vuslat için yolunu nur-u hidayette açar. O işaretlerin ne anlama geldiğini bilip, istenmeyen tecellilerin (efalini değiştirerek ) zahire zuhurunu önler. Şeri şerife uygun hayatın devamına ve saadete dair olanları yapar. İşte kemal budur.

Nur-u sıfatullahta daima inkişaf (gelişme )ile hicaba sebep perdeleri tek tek ref edip (açıp) nur- sıfatullaha şahit olur. Yani tevhide ulaşır. Bir diğer adıyla Miracına ulaşır. Oradan, hizmet etmek üzere yetki almış olarak yeniden, Hakk’tan halka nüzul ile insanlığa tenezzül eder. Sırrı celal efallerini tecrit edip, işlemez.

Sırrı cemal efalleriyle ve esmalarıyla insanlığa Kur’an-ı Kerim’in emirleri ve yasakları doğrultusunda hizmet eder.

Eğer Zat olarak tayin edilmişse Hz: Muhammed efendimizden tayin ile manevi mühür kendisine teslim edilir. Bu mühür dahi Nurdandır ve ancak alanla verenin bilgisindedir.

O çağda bir başkasına bu sır kapalıdır. Yetkili kılınan evladı resulden olan zat ilimdeki inkişafı derecesinde ve tevhit olduğu esmalar doğrultusunda bir dönem dünyayı (genel tecellilerle) yönetir. Öyle yetkilerle gelmiştir ki isterse şeriatta değişikliğe gidebilir. Ancak eğer insafı varsa Kur’an’a tam uyar. Yoksa nefsine uymuş olur. Kendisinden sonra gelen zat o durumu değiştirir. Eğer cemalde tevhit olduysa (beyaz nur ile) zamanı barış içinde geçer. Celalda tevhit olduysa; (kırmızı nurda) Zamanı çok çetin geçer.

Eğer Kemalde (Yeşil nur ile) tevhit olduysa zamanı kemalde geçer.

Zat evliyaları ya beyaz nur ile cemalde, ya kırmızı nur ile Celalde veya Yeşil nur ile Kemalde tevhit olurlar. Başka sıfat nurlarında;

Siyah nurda, turuncuda, morda tevhit olup ta dönebilen olmaz.

Mavi nurda ve sarı nurda tevhit olanlar dönebilir ancak onlarda şehit edilirler. Hz Ömer efendimiz müşteride sarı nurda (adalet nuru)tevhit oldu, gelmiş geçmiş en adil yönetimi icra etmesine rağmen, şehit edildi. Peygamber efendimize yalnız maddi olarak değil manevi görevli olarak ta hizmet eden Hz.Ömer efendimiz kamer şerefinde kaldığı için, tevhidi Müşteri saatinde Sarı Nur ile tevhit oldu. Kamer ile müşteri dost olmakla birlikte cemalde sukut vardır. O nedenle şehit olmuştur.

Hz Ali Efendimiz Utaritte Mavi nurda tevhit olmuş, zamanı savaşlarla geçtiği gibi kendisi ve evlatları şehit edilmiştir. Dostluk makamı olarak bilip sürekli şemste kalmışlar, şemsin dostu utaritte mavi nurda, celalın en kuvvetli makamında tevhit olmuşlar. Geri dönebilmelerine rağmen huzur bulamamış Mavi-Muaviye iktidarı ele geçirmiştir. Mavi!

 

Tevhitte tam yetkili olarak sıfatullahla bir olan zat celali tecrit ile cemal ve kemalde mahlûkata hizmet eder. Bu sırlardan en önemlisi,

Allah ism-i celalı sağ el dışında hiçbir vücut azası hareket halindeyken okunmaz.

Okunduğu takdirde şiddet tecelli eder. Okuyan ve sıfatı bundan büyük zarar görür. Hayatı dahi ınkıtaya uğrar. Hz Ali ve evlatları ve birçok veli ile peygamberin hayatı sana ibret olsun. Yanlış esmayı yanlış efal ile okuduğun anda kim olduğuna bakmadan o esmanın hükmü yerine gelir. Örneğin yanlış bir efal ile Mümit esmasını okusan ölüm gelir,

Zekeriya gibi ağaç içine girsen bile hüküm gelir seni bulur. Azrail görev aldığından itibaren onu ancak, hikmette yapacağın uygun efalle ve esma ile durdurabilirsin. Maddi alandaki hiçbir tedbir onu durduramaz. ‘’Kaza geldiğinde tedbir elden gider.’’ O kazaya karşı önceden habir sıfatından haber alıp duasını yapabilen hakikat ehlinden başka kimse bir şey yapamaz. Ayetlerde bu hususta çok açıklamalar vardır. İleride belki bunlardan da yeri geldikçe söz edilecektir.

Allah ismi celili yalnız sağ el şahadet parmağında okunur.

Sol elde ve ayaklarda asla okunmaz. Örneğin yol yürürken besmele okunmaz. Durmuş vaziyette bismillah denir; rahmanirrahim derken adım atılır. Secdede Allah ismi okunmaz. Değil celal esması kemal esmalar bile okunmaz görüşünde olanlar vardır. Namazın tertibinden ibret almak lazımdır. Tekbir kulakta, Azım rükûda, âlâ sırf cemal secdede zikredilmiştir.

Yürürken içinde Allah ismi celili olan hiçbir ayet ve sure okunmaz. Okunursa, okuyan ve etrafı iptilaya uğrar. Esasen islam âlemini içler acısı durumunda, yüzyıllardır bu hikmet ilminin bilinmemesinin, ’’hayır zannıyla Şerre; şer zannıyla hayra dua edilmesidir.’’ Bugün eldeki kitaplarda ve tarikat usullerinde öyle dualar var ki asla ağıza alınmadığı gibi, akla bile getirilmemelidir. Ancak zikir olarak okunmaktadır. Mevlam izin verirse nasibimizde varsa, bununla ilgili bir kitap yazmayı diliyorum.

Allah isminin dizden aşağıda okunması caiz değildir. Sakınmak gerekir. Unutulmasın.

 

Arkada KÜREK Kemiği;

Sağda rahmet yağar,

Solda Kurak olacak işareti.

Avam insanlara sadece bir malumattır. Ama zata mahsus bir hürmeti ledünyedir.

Solda ihtilaç varsa kuraklık oluyor, rahmet kapısının açılması gerekiyor demektir. Eğer yağmur yağarken sol kürek ihtilaç ederse, rahmete mani olacak bir tecelli oldu, hava açılacak, dilersen engelle, dilersen razı ol demektir. Yağmura çok ihtiyaç olduğu zamanda;

Zat sağ ayak başparmağında okur Aynı saatte, ardı sıra sol elde okur. Bu nüzule dairdir. Ancak zat okur. Avam bunu okuyamaz. Ticaretinde tedenni olur. Bu efalde tenzil edilmiştir. Öce aşağıda okundu, sonra yukarıda. Aşağıdan yukarıya gitti cezbe-i ruhaniye. Sonra sol ayakta okur. ‘’Yünezzülül rahmeti ‘’

Ve sonra sol el sol dizi üzerine koyarak sol şahadet parmağı ile okur. Bütün bu okumalarda parmaklar oldukları yerde aşağı yukarı hareket ettirilir. Yani efal yapmış olur.

Bunu okuyan kişi yani zat öncelikle Zühre’de bu efali yapar. Sağdan devir rahmeti engeller. Havanın açılmasına neden olur. Sol kürek ihtilaç ederek haber verir. Hava açılacak demektir.

Aşırı rüzgâr, fırtına olursa sağdan devir o şiddeti engeller. Çok ileri derecede şiddet olduğunda, sağ el şahadet parmağı ile sol dizin üzerine koyarak ‘’ Ya halimi bi hilmiyeti ya sakini bi sükûneti ya elyen bi liyneti ‘’ okursun şiddet teskin olur. Bu durum Halk isyan ettiğinde de okunur. Anarşi zamanlarında okumanın yararı da olur. Hele üçlerde yaparsan aniden sükûnet tecelli eder. Mesela müşteride, şemste ve Zühre’de okursun; üçler olur. Hem de hepsi cemal olduğundan çabuk sonuç alırsın.

 

Sağ kürek kemiğinin rahmete işaret olduğunu yazmıştık. Çok şiddetli yağması halinde haberleri takip etmeli. Aşırı sellere, seylap yapmasına izin verilmemelidir.

Her şeyin aşırısı mal ve can kaybına sebep olur. Bir de her hangi bir efali uzun süreli yaptığında değiştirmekte zorlanırsın. Hayrete sebep olur. Zahmet çekersin. Hikmet eğlence değildir.

 

İhtilaç ederse; Bel

Müşkülat olacaktır. Zorluk, eziyet.

Yaptığı efalini çok yapmıştır. Değiştirirken müşkülata uğrayacağını cenabı hakk haber veriyor. Kedere sebep olacak derecede ısrar edilmiştir. Hemen yapmakta olduğu efali bırakır;

Sağ elini beli üzerine koyarak (La ihtilacı fil hayati Allahümme Rabbena Atina fiddünya ve fil ahireti haseneten.)

Ve bunu dahi okur;

(Rabbi yessir vela tuassir rabbi temmi bil hayır. Allahümme ente afüvvü bi affike ve gına vehvezna mini la ihtilacı celalike ve bi emrike ve bi hıfzıke ente hafuzu külle şey’in mahfuzu bike ene fi amanike ve bi hıfzıke ya erhamerrahimin)

Ve elini sağa doğru çeker. Ayrıca sağ devri yapmakta gerekir.

 

İhtilaç ederse; PAZULAR

Sağda rızık, Solda mal… Pazu omuz ile dirsek arasıdır. İçe doğru meşhur kaslar.

Sağda cemal kuvvet buldu, Solda celal kuvvet buldu.

Sağ taraf kadınlar, Sol taraf erkeklerdir.

Sağ taraf müminler, Sol taraf kâfirlerdir. Pazulardaki işareti çok güzel tahkik etmek lazımdır. Bunun için hem ne okuduğundan haberi olacak ve hem ihtilacın alındığı saat bilinecek ki ne anlama geldiği tam tespit edilebilsin.

 

İnsanın belden aşağısı rububiyeti, belden yukarısı ulviyeti temsil eder. Sağ taraf cemal sıfatını, sol tarafı celal sıfatını temsil eder. Sağ pazu cemalde melekler kuvvet buldu anlamına da gelir. Sol pazu ise ceza melekleri veya celali melekler kuvvet buldu demek anlamına da gelir.

Ruh sağ taraf, nefs sol taraftır. Ruh ta nefiste bütündedir ancak makam ve temsil olarak söylediğimiz gibidir. Yani sağda ruh temsil edilir solda nefis. İman kalptedir. Bundan maksat yürek değildir yüreğin bulunduğu mevki aynı zamanda kalbin mekânıdır. Çakışıktırlar.

O nedenle yürek hep kalbin etkisi altındadır. Anlaşılması için ikisi aynı şeymiş gibi anlatılır. Aslında aynileşir de. Kan merkezi olan kalp solda olduğundan nefis kanla ve kalple birlikte anılır. Gerçi kan da bütün vücuttadır. Ancak mekânı soldur. Sol taraf sıcak (hararet)sağ taraf (burudet) soğuğu temsil eder. Yine sağ taraf güney sol taraf kuzeyi temsil eder. Ön doğuyu arkamız batıyı temsil eder.

Pazunun ihtilacını anlamak bütün bu bilgilerin ışığında değerlendirilir.

İhtilaç utaritte alınmışsa sol küffar kuvvet buldu demektir. Bu türlü tahlil imam-ı zamana aittir. Avam için sağda rızık solda mal değerlendirmesi yeterlidir.

Zata ait olanı hizmeti ledünye içinde habir sıfatından alınan haberin doğru değerlendirilmesi bakımından çok incelik teşkil eder. Bu sol pazu ihtilacı utaritte alınmış ise sağdan devir yapmak celalın gücünü düşürmek lazımdır. Zühal’de ve merihte dahi aynı şekilde değerlendirilir. Celal kuvvet bulmuştur, Sağdan devirle önlem alınmalıdır.

Eğer sol kol Zühre’de, kamer’de ve müşteri’de seyrirse müminlerin erkekleri kuvvet buldu demektir. Zühal’de merihte utaritte sağ pazu seyrise müminler cümleten kuvvette demektir. Kuvvettedir derken umuru diniyeleri, hayatları, imanları, ticaretleri velhasıl dünyaları yerindedir demektir. Ve ahiretleri dahi yani gelecekleri dahi yerli yerindedir. Hani derler ya asayiş berkemaldır. Zatın ailesi evlatları ve sevdikleri de buna dâhildir.

 

DİRSEK ihtilacı;

Sağda ve solda hoş haberdir.

Sağda cemalde, kadından hoş haberdir,

Solda erkek veya icabından hoş haberdir.

 

DİRSEKTEN BİLEĞE dış yan ihtilacı,

Sağda lağvi, solda şin

Lağvi bir şeyi bozmak manasınadır. Şin ayıp bir iştir. Lağvi boş iş gereksiz meşguliyet anlamına da gelir.

Ancak solda olan işaret ayıp olacak demektir. Utanç olur.

Allah teala zatına yapmak istediği işinin ne olduğunu bildirir ki zat onu yapmaktan vazgeçer. Mesela şaka yapacak ancak karşıdaki kişinin o şakadan utanması veya lüzumsuz bulması olacaktır.

Lağvi bir şeyi bozmak kaldırmak yani yok etmektir ki mahviyettir. Yapmış olduğu veya yapacağı bir efalde allah rızası yok demektir. Hemen; Sağ el sağ diz üzerine koyarak bunu okursun.

‘’La Lağvi fil hayati vela kabuhul efali fil hayati.’’.

ve ardından sol el sol dizi üzerinde sol el şahadet parmağını deprederek bunu okur.’’La kusuru fil hayati’’

BİLEKTEN DİRSEĞE varınca; iç taraf.

Sağda dua kabul, tamam…

Solda kusur, hata oldu. ‘’La Lağvi fil hayati vela kabuhul efali fil hayati.’’.aşağıdaki izahata göre okunur…

Bu okumaları sayı olarak en az üç, dokuz veya ondokuz, yirmibir gibi bir sayıda okur.

Önce sağ el sağ dizde, sonra sol el sol dizde okumak hubut yani düşürmek demektir.

Bu ihtilaçta bir diğer okuma biçimi de sol kolunu namazdaki gibi göğüs altına koyar, sağ elini dirseğe koyup aynı esmaları okuduktan sonra sağa doğru çeker. Bileğe kadar. Her ihtilaçta okuduktan sonra seyrime kesilinceye kadar hangi saatte kalınıyorsa o saat geldikçe okumaya devam edersin. Eğer zamanları yani saatleri bilmiyorsan namazları vaktini geçirmeden kılarsın ve her namazdan sonra okursun. Saatlere göre ibadet etmeyenler vakit namazlarını tam vaktinde kılarak bu işleri yaparlar. Esasen tevhide ulaşıncaya kadar bütün bu işleri namaz vakitlerinde yaparsın. Eğer bir rehberin varsa o seni yönlendirir. Yoksa Efendimizi rehber edinir şeriata tam uyarsın. Muhterem efendimizin ruhaniyeti seni yönlendirir. Zamanın zatına beni ulaştır diye dua edersen allah seni o zata ulaştırır.

Hz Ali Kerremallahü veçhe buyurmuştur ki ‘’Lem yarif İmamezzaman, mate cahil ün’’anlamı; İmam-ı zamanı tanımadan ölen cahil ölür, demektir.

 

İhtilaç ederse; elde BİLEK:

Sağda mal;

Solda keder.

Sol bilek ihtilacı alınır alınmaz, sol el sol dizi üzerine koyarak, önce sol ayak başparmağını deprederek (La ihtilacı vela kederi )okur. Sonra da sol şehadet parmağını deprederek aynı duayı okursun (la ihtilacı vela kederi) bu efal nüzul efalidir yani kederi düşürmek içindir. Bu efalden keder mahviyete gider. Vaktinde savunursan beşeriyete intikal etmeden yok olur. Geç kaldınsa hafif atlatırsın.

Bütün işaretlerde alır almaz savunma dualarını okursan hemen ifna olur. Geciktirdikçe önlemekte zorlaşır. Bu tembih daha önce de yapıldı.

 

Ellerin üstü;

Sağ el üstü ihtilaç ederse Hüzün olur.

Solda olursa: Şereftir.

Sağda olduğunda hemen sağ el sağ dizde( la hüzni fil hayati) veya (Ela inne evliya Allahu la havf ün aleyhim ve la hüm yehzenün) okunur.

 

Avuç içi:

Sağda rızık;

Solda maldır. Sağda ise eline mal veya para girer;

Solda ise alış veriş veya fatura ödeme gibi para çıkar. Harcama yapar.

Eğer planlanmış bir satın alma yoksa Sol el sol dizde ‘’La fakri vela masrafı ‘’ okursun.

Ve sonra sağ elde (Allahümme egannü bi ticareti gınaül hayati fil hayati )okursun.

Allah ismi belden aşağı azalarda okunmaz. Caiz değildir. Büyük zarar görülür. Ancak, namazdaki gibi otururken sağ el şahadet parmağında sağ dizde okunur. Diz kaldırılırsa daha iyi olur. Yalnız sağ elde okunur. Başka azalarda asla olmaz. Solda asla ve asla okunmaz. Okuyan iptilaya duçar olur. Mesela;

( Allahümme yüzidül meserreti daimen, fil hayati) okursun. Tesbihle veya şahadet parmağını depredirsin. Tesbih çekerken şahadet parmağın ile çekersin. Tespihi sol ele almak bile caiz değildir. Sol elde tespih çekmek çok büyük zararlar açar. Maalesef bundan kendisini mana ilminde âlim sayanlar bile bihaber kalmışlar. Bunu ancak zat evliyası yapabilir o da rahmet duası için bazı seçilmiş ayetleri okuyabilir. Hikmette sol el efali kesinlikle yasaktır. ‘’Kitabı solundan verilenlerden’’ olunur. Sol elin dünya işlerinde bile ancak mecbur hallerde kullanılır. Sol el ile yazı yazmak, yemek yemek son derecede sakıncalıdır.İşi asla rast gitmez.İmanına zarar gelir.Küçükten sol el kullanımı engellenmelidir.Peygamberimiz buna çok dikkat etmiştir.Hadis kitaplarında kaydı vardır.

 

EL Başparmağı:

Sağda sabır;

Solda kam.

Kâm: güzel, adil, arzu, istek demektir. Bir şeyi severek istemektir. Dilemektir.

Müdafaa gerekmez. Bir bakıma yaşama sevincidir.

 

EL Şahadet parmağı:

Sağ el şahadet parmağı: cemalden sebebin zuhuruna işarettir. Yani faydalı hayırlı bir şey ortaya çıkacak. Yapılan bir iş veya duanın makbul olduğuna bile işarettir.

 

Sol el şahadet parmağı: Bu iyi tetkik edilmelidir. Genelde zararlı, keder verecek bir iş işlendiğinde ihtilaç eder. Ancak rahmet duası okunduğunda da ihtilaç ettiği olur. Bu işaret alındığında zat ne okuduğuna bakmalı. Bir de ihtilacın alındığı saat önemlidir. Yapılan tetkike göre hareket edilmelidir. Yapmakta olduğun iş olumsuz hatalı bir iş ise de cenabı hak uyarır yapma der. Mesela sol elinle sağ elini tutarsın bu ihtilaçla uyarılırsın.

 

El orta parmak;

Sağda hüzün,

Solda ferah, sürur ve şadumanlıktır.

Sağda ise hemen sağ el şahadet parmağını sağ dizi üzerine koyarak bunu ‘’La hüzni fil hayati’’ okursun. O tecelli zail olur.

 

Yüzük parmağı;

Sağda rütbe,

Solda gam: Sol el sol dizi üzerine koyup ‘’La gami fil hayati ‘’ okursun

 

Cici parmak;

Sağda hayır şerre tabi

Solda muhalefet eder. Hemen sağ el sağ diz üzerine koyar ‘’la hüzni fil hayati,illa yahtelikul meserreti fil hayati ‘’ okursun.

 

İhtilaç ederse GÖĞÜS;

Sağda cemal zayıf; hüzün olur

Solda celal zayıf düşmüş. Sürur, mutluluk olur.

Sağda olduğunda; hemen sağ el sağ dizi üzerine koyarak okur.’’Allahümme la hüzniy fil hayti’’

Solda çok ihtilaç olursa;(sağ el sağ dizde; Vesia kürsüyyühüs semavati vel arzı )okunur. Bunu böyle zat okuyamaz diğer insanlar okur. Zat arzi kelimesini okumaz. Zira deprem olmasına sebep olabilir. Zat Zühre’yi bekler ve sol devri yaparak tedbir almış olur.

 

İhtilaç ederse MEMELER

Sağda güzel solda sürurdur.

İhtilaçta kadın erkek farkı yoktur.

 

Göbek ve Etrafının ihtilacı;

Sağda olursa hüzün solda sürurdur.

Hemen sağ el şehadet parmağını veya bütün avucunu göbek sağ tarafına koyup ( Allahümme la hüzni bi ihtilaç ün nafi fil hayati) veya (la ihtilaç ün nafi fil hayati)

Esas göbek yani kesilen yer ihtilaç ederse cesarettir.

Yapmış olduğun veya yapmakta olduğun şey Allah rızasına uygundur, zata ve sıfata fayda sağlayacaktır demektir.

 

Göbek sol taraf boşluğu: Suhulet ve meserrettir.

Göbek sağ taraf boşluğu: Hüzne delalettir.

Sağ el sağ dizi üzerine koyarak(la hüzni fil hayati illa bi meserreti) okur.

 

Karın ihtilaç ederse: sağda ve solda sürur, şadlık ve ferahlıktır.

 

GÖBEK ALTI: Sağda ve solda büyük korku olacaktır.

Bazı kadınlar göbek atarlar. Hâlbuki bu korkuyu davet eder. Kendi arzusuyla hata-en korkuyu davet ederler.

Sağda müminler ve zat için helake neden olacak bir şey tecelli edecek demektir. Sağ elini ihtilaç eden yere koyar (Allahümme la hüzni fil hayati ve fiz zemani ve fil asri ve fil dehri) okursun çok geniş zaman alırsın. Ve bunu dahi okursun(Ela inne evliya allahi la havfün aleyhim vela hüm yehzenun.)

 

Böğrü ihtilaç ederse;

Sağda ve solda vuslattır.

Sağda vuslat eden erkektir, Solda kadındır.

 

Arka taraftaki boşluk, eğeler altındaki bölge.

Sağda hastalanacak,

Solda hastalıktan halas bulacak demektir.

Sağda ise; sağ el şehadet parmağı ihtilaç eden yere konur veduası dokuz veya on bir kere bu dua ‘’Allahümme la zahmeti vela renci vela emrazı vela illeti illa sıhhati ve afiyeti fil hayati ‘’okunur.

 

Bağırsak gürültü ederse;

Sağda hava beyaz ve seyrek olarak bulutlanıyor.

Solda kesafet fazla olarak ve yağmur yüklü bulutlarla hava kapanıyor. Gök gürültülü yağmur ihtimali artıyor demektir. Solda olandan kırmızı şimşekler ve yıldırım düşmeleri olacağına işarettir. Efalde şiddet oluşmuş. Okunan duada kahriyeye dair esma var demektir. Dikkatli olmak gerekir.  Okuduklarının tetkikini yaparak şiddet ihtimaline karşı tedbir almak gerekir. Zat bunu bilir. Sağdan devirle durumu sükûnete tebdil eder. Sağ elle sol eli namazdaki gibi bağlar. Eğer efalinde küffara karşı kahriye efali ve esması yapılmış ise siyah şimşek beklentisi dahi olmalı. Durum takip edilmeli ve müminlere zarar vermesi önlenmeli.

Sağdan devir edilip cemale dair esmalar okunursa beyaz şimşek çakar. Buna sabır edilmeli yağış alınmalı. Sarı şimşek zatın müşteride sağdan devir yapmasından olur. Sabırla cemale geçmesi beklenir.

Kırmızı şimşekte zat kendisi cemalde sıfat celalde demektir. Cemal mahsur olmuş. Hemen sağdan devirle tecelliyi değiştirmek gerekir. Bu ihmal edilmez. Şiddet vardır. Celal hem yağışın şiddetiyle hem yıldırımlarla zarar verecek demektir. İhmal edilmez, pişmanlık olur. Bütün bu tecellilerin kendi efalinden olduğunu zat bilir ve korkmaz efalini değiştirir.

Bu konu esrar-ı hikmet kitabında daha geniş olarak yazılmıştır. Tevhit olan zat efallerine ve evkatlarına ve esmalarına son derecede dikkat eder ki faideli işleri yapar, zarar verecek işlerden kaçınır.

 

İhtilaç ederse kasık;

Sağda mihir,

Solda oğul.

Sağda mihir güzeldir. Ömür uzamasına dahi delildir.

Solda ise bir evladın olacak demektir. Daha ana rahminde döllenme olur olmaz cenabı hakk sana haber verir. Sağda kız evladın olacak solda oğlun olacaktır. Sağda başka güzellikler de olabilir ancak bu ihtilacı aldığın halde eşin hamile olduğunu anlarsa kız olacağına işarettir. Hamilelik yoksa başka bir mihir’e delalettir. Ömür uzaması vs. gibi

Doğacak evladın kemiği, damarları, derisi ve saçının babaya benzeme ihtimalinin daha ziyade olduğu tecrübe edilmiştir.

Eti, iliği, kanı ve yağının anneye benzediği dahi çoklukla tecrübe edilmiş ve kayıt altına alınmıştır.

İnsanın cesedi ana ve babasından aldığı benzerlikleri ve huylarının yanı sıra ana rahmine kaldığı saatin yıldızının etkisinde olarak anasur-u Erbaa ( Dört ana unsur ) dan oluşur.Toprak, su, hava ve ateş.

Ayrıca kırk hafta evkatta dolaşarak ana rahmine kaldığı saatin dostunda dünyaya gelir ki dünyaya geldiği saatin ve burcun etkisini de taşır. Bütün bu saatlerin ve yıldızlar ile burçların celal ve cemal oluşlarına göre karakteri belirir. Anne ve babasından aldıkları ile birleşip esas kişilik özelliklerini kazanır.

‘’Nur-u kudretinden ferman olunca

Halık sıfatından ihsan olunca

Allah kula evlat nasip edince

Bahçede dikilmiş fidana benzer.’’

Bel soğukluğu veya idrar zorluğu olduğunda yani idrar yolları iltihaplarında, Kamerde enel şafiun esması ile sağ devri yapılır, beş saat sonra Zühre’de aynı şekilde yapılırsa bi iznillah şifa yap olunur.

 

İhtilaç ederse zekeri:

Sağda ailesiyle cinsel temas, cimağ,

Solda haberdir.

 

Sidiğin aktığı mahallin alt tarafı;

En çok sevdiğinden ayrılmaktır.

Sağdan devir yapılırsa ayrılığı karşılayıp, men eder. Zira soldan çok devir yapılmış demektir.

Hemen sağdan bir devir yapılarak, sağ el şehadet parmağını sol ayak başparmağına koyarak aşağıdaki esmaları okur ve sağa doğru kavisli bir hat çekerek sağ ayak başparmağına gelir. Sol ayakta üç veya dokuz kere okunan dua sağ ayağa gelince de bir veya üç kere okunarak tamamlanmış olur. Okunacak dua budur.

Ya mucip bi icabetike. Ente mucibün ecip dağveti ve akbil haceti. Ya gaziyel haceti ya mucip ed dağveti. Enen tecelliyati fela yekuti şey’in bi icabetil haceti.>

 

Dübür ve etrafı kalça kaba etleri dahil ihtilaç ederse;

İşi oturmaktır. İstirahattır. Rahatlıktır.

Solda ise yolculuk

Sağda ise mal ve servettir.

 

Kasıktan diz kapağına kadar bacakların üstü,önü:

Sağda cemale vuslat

Solda taşıta,vasıtaya binmek

 

Kasık uyluk:

Sağda rızık

Solda yolculuk

 

Diz kapağı:

Sağda içe doğru bölüm, yorgunluk olur,

Solda, içe doğru olan damar, rızık.

 

Diz;

Sağda hüzün

Solda sürur.

Sağda ise sağ el ile sağ diz üzerinde efalli olarak’’ la hüzniy fil hayati’’ okunur.

 

Diz kapağının altı:

Sağda güzel haber

Solda keder olur. Hemen sol el sol diz üzerine koyarak okunur.’’La kederi fil hayati^’’

 

Dizden aşağı baldır arkası;

Sağda mal

Solda güzel.

 

Dizden aşağı baldır ön bölümü.

Sağda rah,

Solda erzak.

 

Baldır kaba etleri:

Sağda elem(büyük acı)

Solda firak (ayrılık)

Sağda olduğunda sağdan bir devir ile sağ el sağ dizi üzerinde bunu okursun.’’Allahümme la mematı vela yemuti vela mümiti  vela mevti vela mahviyeti vela fena elcismaniyeti vela elemi vela hüzni vela gammi vela fakri vela cevri illa yüzidül ömrü fil hayati’’

İhmal edilmemeli Keder büyüktür. Esmalarından beş tanesi tertiplenerek okunur. Okunması istenen esmalardan anlaşılacağı gibi büyük bir haberdir, ölüme kadar gider. İhmal edilmez. Öce ölümü engelleyecek bir ikisi seçilir sonra diğerlerinden dilediğini seçersin. İhtilaç kesilinceye kadar okursun. Bir veya kaç günde kesilirse.

Eğer ihtilaç sol baldır etinde olmuşsa; Sol elle sol diz üzerinde bunu okursun ihtilaç zail olur, istemediğin bir tecelliye maruz kalmamış olursun. Allahümme bölümü sol elde okunmaz. Sağ elde okuduğunda okunur. Sol elde Allah ismi asla okunmaz.

 

Ayaklarda olan Seyrimeler (İhtilaçlar)

İhtilaç ederse (Seyrir ise) bütün ayak birden;

Sağ ayakta(Bilekten Aşağısı seyrir ise);  Hicret olur;

Sol ayakta(Bilekten Aşağısı seyrir ise ) ; Küffara(Celal-Nefis-Şeytan-Süfliyat-Karanlık güçler de) perişanlıktır.

Sağ ayağın bu ihtilacının sebebi soldan çok devir yapılmış olmasındandır. Sağ ayak ayrılmak ister vatanından. Bu efalin çok yapıldığı yerden müminler ayrılır, yani yerlerini küffarın istila etme ihtimali vardır. Bu efali böyle aşırı yapmak zat için asla doğru değildir.

Sağ ayak müminlerdir ve evladından kızı ve kadın akrabalarıdır. Aile efradı denilebilir.

Soldaki ihtilaç ise aşırı derecede sağ devri yapılmasından ileri gelir, küffara perişanlıktır. Ancak kendisi dahi sol ayakta olduğundan zarar görür, nefsi sıkıntıya düşer. Bu dahi böyle aşırı olarak yapılmamalıdır.

Solda olduğunda bir sağ devri yapılmalı ve sağ el şahadet parmağı ile sol ayak başparmağından başlayarak sağ ayağa çekilen hakikat kapısında okunmalıdır.’’Niğmeten helalen dayyiben’’

Sağda bu ihtilaç olduğunda, bu şekilde dahi davranılması evladır.…

Sağdan bir devir yapıldıktan sonra, sağ el sağ ayak üzerine konarak, şahadet parmağı, sağ ayak başparmağının üzerinde olarak;’’La ihtilacı riclül yemini… Ene basitün bi basiti ve ene sabitün bi sebati ve hayatil beka-i fil hayati’’ şeklinde okur. Bu efal sağ ayak başparmağı iner kalkar şekilde okunur. Tabii el parmağı dahi birlikte aynı hareketi yapmış olur. Yeterince okunduktan sonra, sağ el sağ dizde yeniden aynı dualar okunur. Efalde tedenni ile bu tecelli düşürülür. O tecelli zail olur.

Solda olduğunda zat kendi hayatının tehlikeye düşmemesi için,

Öce sol ayak başparmağında, hemen ardından sol el sol diz üzerinde okur.’’La ihtilacı ricrül yesari ve fil ihyayı vebi efalil kemali fil hayati’’

Zat kendi hayatının bekası için bunu yapmalıdır. Hz Allah teala habir sıfatından sana haberini verdi. Hakk’ullahta noksanlık yoktur. Lüfundan sana beyan ediyor. Eğer efali cemal ile o tecelliyi karşılamaz isen (Zekeriya, Yahya; Nesimi ve hâlla-cı Mansur gibi) hayatını kaybetmiş olursun. Vebali senin kendi boynunadır. Hakk’ullahta kusur yoktur. Sana kendi yaptığın efalinin sonucu oluşan tecelli haber verilmiştir. Efalin sahibi dahi sensin. Cenabı hakk sana oluşmuş tecelliyi haber verir. Sen ister değiştirirsin, ister neticesine razı olursun. Bilmeyenler için belki hoş görülebilir ama sana haberini işte bildirdik. Hemen müdafaa gerekir.

Ayrıca sol ayakta zatın yakınlarından oğlu ve akrabaları dahi vardır. Onları da korumak lazımdır. Müminler dahi sıfatıdır ki erkeklerdir. Küffar sıfatı esma ile sol tarafından tecrit edilmiş olur. Evvela sol ayakta sol ayak başparmağı depreşilerek okunur, sonra sol el sol diz üzerinde aynı esmalar okunur ve o tecelli düşürülür. Allah ismi sol ayakta da sol elde de asla okunmaz. Buna dikkat şarttır. Okursa şiddetle celal tecelli eder. Karşılaması güç olur. Belden aşağı azaları hareket halinde iken sağda bile okunmaz. Yürürken İçinde Allah ismi olan ne esma ne ayet ne sure asla ve kat’a okunmaz.

Sağ devirlerinden küffar perişan olur. Ancak celal saatlerinde bu fazlasıyla yapılmaz.

Saatlere dikkat etmek lazımdır. Cemal saatlerine özellikle Zühre’de ve kamerde yapılır ki İslam ülkelerinde celalın gücü azalsın. Bütün bunlardan anlaman gereken hikmet ilminin önemini kavramaktır. Hikmetullah oyun yeri değildir. Ol dersin olur. Melekler ne dersen onu tecelli ettirirler. Emre amade varlıklardır. Bu ilim kusursuz tatbik ister. Ne yaparsan bilerek yapacaksın. Sonucun ne olacağını bilmediğin işlere girişmeyeceksin.

İhtilaç ederse (Seyrir ise) ;

1 -) Ayakaltında: parmaklardan ayak boşluğuna kadar olan mahal,

Sağda hüzün,

Solda sefa olur.

Sağda ise; sağ el sağ dizde okursun.’’la hüzni fil hayati’’

2 -) Ayak tabanının çukur kısmı,boşluk:

Sağda mayluba muafık güzel,

Solda nahoşluk, olur.

Sol ihtilaç ettiğinde, hemen sol el sol dizi üzerine koyarak,

<La hüznü vela gammi, vela emrazı fil hayati>okunur.

Sol elde Allah ismi okunmaz. Zira cebbar isminden tecelli olur. Âlemi ceberuttan tecelli pek dehşetlidir. Çok şiddet gösterir. Sol elde Allah ismi okunması hikmeten yasaktır.

3 -) Ayaküstü: en yüksek noktası;

Sağda cemali zat sıkıntıda muahezede

Solda Celali zat sıkıntıda demektir.

Sağda olduğunda bunu okur. Soldan bir yarım devir yapar, yani arkası kıbleye gelecek kadar ve oturup sağ el sağ dizde ‘’ya hayyül baki bi hayatil beka-i fil hayati>

Solda olmuşsa;

Sol el sol dizde olarak ‘’ya hayyül baki fil hayati ve bi dul el ömrü fil hayati’’ okur… Her ikisinde de fazla ihmale gelmez. Zatın hayatı emniyete alınmak gerekir.

4 -) Ayakucu Parmaklara yakın:

Sağda cemale vuslat ve meserret,

Solda hüzün. Solda ise müdafaa etmek için sağ el sağ diz üzerinde ‘’Allahümme la hüzni fil hayati ve halakal meserreti ‘’ okursun.

Küçük parmaklardan gayri bütün parmaklar birden.

Sağda cemal ile solda celal iledir mücahedesi.

Sağda ise ‘’allahümme eğdini kitabi bi yemini ‘’okur;

Solda ise; Önce sol ayak başparmağı depreştirerek; ‘’la ihtilacı riclül yesari vela tüstini kitabı bişimali vela min vera-i zahri ‘’;okunur. Bu asla ihmal edilecek bir ihtilaç değildir. Celal şiddetli düşmanlık ediyordur… Hesabın arkadan verilecek yani cezalandırılacaksındır. Sol ayak başparmağında yeterince okuduktan sonra sol sol dizde işaret parmağı ile aynı esmaları okursun.ardından bir sağ devri yaparsın.sağ devrinde besmeleye ya dafiun ve ya maniun esmalarını eklersin..

5 -)Bütün parmaklar birden:

Sağda cemale vuslat,

Solda celal eder ezdat. Onunladır mücahede. Bir önceki ihtilacın daha şiddetlisidir. O nedenle aynı savunmayı ihmal etmeden yaparsın… En az üçlerde yaptığın gibi birkaç gün yapmak en doğrusudur.

Önce sol ayak başparmağı depreştirerek; ‘’la ihtilacı riclül yesari vela tüstini kitabı bişimali vela min vera-i zahri ‘’;okunur.

Bu asla ihmal edilecek bir ihtilaç değildir. Celal şiddetli düşmanlık ediyordur… Hesabın arkadan verilecek yani cezalandırılacaksındır. Sol ayak başparmağında yeterince okuduktan sonra sol el sol diz üzerinde işaret parmağı ile aynı esmaları okursun. Ardından bir sağ devri yaparsın. Sağ devrinde besmeleye ya dafiun ve ya maniun esmalarını eklersin. O tecelliyi düşürürsün. Bunu ihmal etmeye gelmez. En büyük kederlerin bildirildiği bir ihtilaçtır.

6 -) Ayak şemik (bilekteki çıkıntı) kemikleri:

Sağ ayak dıştaki; kısa yürüyüş yapmaktır.

Sağ ayak içteki şemik; şereftir.

Sol ayak içi; yürümek

Dışındaki şemik ; Şereftir.

7 -) Topuk.

Sağ ayak topuğundaki seyrime ; Makamında durmak

Sol ayak topuğundaki seyrime ise ; Bulunduğun yerden Ayrılmak, sefere çıkmaktır…

8 -) Ayak başparmak:

Sağ ayak başparmağındaki seyrime ; Eline servet değerinde mal sahibi olmasına işarettir.

Sağ ayak başparmağındaki seyrime ise; Celaldan düşmanlıktır…Sol ayak baş parmağı depreştirilerek (olduğu yerde aşağı yukarı indirip kaldırılarak) ‘’la tüstini kitabı bi şimali vela min vera-i zahri’’ okunur..

9 -) Ayak ikinci parmak:

Sağda ve solda devletten resmi ve hoş haber almaktır.

10 -) Ayak orta parmakları;

Sağda ve solda kavga (cidal)  haberidir.

Hemen sağ ayak başparmağını deprederek okunur;’’Önce sağdan bir devir yaparsın, devirden sonra sağda olan için önce sağ ayak başparmağında ve sonra sağ elde ‘’La ihtilacı vela cidali‘’ okursun… Solda olan için ise önce sol ayak başparmağında ardından sol el sol diz üzerinde .’’La ihtilacı vela cidali fil hayati’’ şeklinde okursun. Önce ayakta sonra el diz üzerinde okumak demek o tecelliyi tedenniye (düşmeye) davettir.

11 -) Ayak dördüncü parmak;

Sağda cidal(kavga) ve solda(mutluluk) sürurdur.

Sağda ise yukarıdaki tertip ile okunur. Yani önce ayakta ayak parmağı hafif hafif indirilip kaldırılarak ve sonra sağ şahadet parmağı az indirilip kaldırılarak aynı dua sağ dizi üzerinde okunur. Burada ihtiyaca göre şu esmalar dahi okunur. ‘’La harbi, vela fesadı, vela harabiyeti, vela kederi fil hayati‘’ gibi.

12 -) İhtilaç ederse ayak küçük(cici) parmağı;

Sağda ve solda rızık ve maldır.

 

Yazdı bunu yadigâr, imam-ı zaman

Selamet yolunu bildirdi tastamam

Tecrübe ile bu ihtilaç nameyi tamam

Amel ederler selamet bulur vesselam.

 

Böyle seyirir ise vücudunda bir yerin eğer

Bil cenabı hakk hikmetullahtan veriyor haber

Riayet eylediler bu ilme bunca peygamber

Bu ilim bütün evliyaların rehberi oldu.

 

Yazdığım ahkamı sana bıraktım yad

Şüphesiz cümleniz ediniz itikat

Amel etmesine eder isen murat

Hikmetullahın Lütfi, ihsanı oldu.

 

Ol damar ki oynar vücudunda neden

Hikmetullahın efal tecellisinden

Kudretullahtan hak’tır onu depreden

Bütün bunlar habir sıfatının işareti oldu.

 

Anla işaretinden nedir haberi

O haberden zuhur eder müjdeleri

İçirir hayatta hep ab-ı kevseri

Vuslatullahın doğru yolu bu oldu.

 

Bu ilimde her yerde teslim olunmaz

Zira insan bir daha cihana gelmez

Zevki ruhani burada her yerde olmaz

Kanaat, hikmette bozar kaideyi

 

Teslim, tevekkül, kanaat zahirde olur

İlmiledün mücahede ile yol bulur

Bulur doğru yolu cemale teslim olur

Cemalde tevekkül eder, kâmilen oldu.

 

Efalde olan ihsanları kâmilen bilmek

İlmi ledünü doğru dürüst bilerek girmek

Ki boşa gitmesin ömrünce çektiğin emek

Gerek dünyevi gerek uhrevi bulsun necatı

 

Eğer bütün vücut birden ihtilaç ederse

Hemen sağ ayak başparmağından başlarsa

okursa

Bunu sağ el şahadet parmağında okumalı

 

Hemen sağdan bir devirle işe başlarsa

Bunu dört azasıyla sırasıyle yaparsa

Sağ ayak, sağ el, sol ayak, sol elde okursa

Mahveder celalı, bu yapmış olduğu tecelli.

 

Dört kuvvetle karşılandı kalp oldu münceli

Sırrı hakikatte zata bu pek büyük bir tecelli

Kemalı hakikat efali kemalden etti tecelli.

Zata marifetullah ihsanından bahşeder belli

 

Tecelli değişti yoktur zata zeval

Dört efalde birden okundu kemal.

Kuvvet buldu tecelli-i efalden cemal

Celal efalinden olan tecelli zail oldu.

 

Bu pek büyük zarar eder dikkat etmeli

Sırrı marifetullahta daim cemal ile gitmeli

Kudret tecellisinin seyrini etmeli

Saadetle karşılandı celal zail oldu.

 

İlmi ledün hayat ve saadet yeridir

Bilen erbabı kemalat dağları taşları eridir

Yedi cehennem zat üzerine gelse reddedebilir

Gösterir heybetin cihana, pek az kalır cürmü

 

Saadet keramet hakikat ilmi ledünde

Metanet sebat, hakikat marifetullah hep anda

Hakkın sevgilisinin efal tecellisinde

Kudret, kuvvet, saadet ilmi ledündedir eder efalini

 

Sırrı hakikatten kemal bahşeder

Efal cemal kudretullahtan müminler istifade eder

Zat ilmi ledünde marifetullahtan hünerler eder

Marifetullah sırrındandır sırrı efalin tecellisi

 

Bütün tecelliyat hep zat efalinden

Sırrı marifetullah hikmet ilminden

Şifa-i hakikat hep ilmi ledünden

Mükevvenatta o tecelliden eder zuhuru.

 

Zat hakkın kemal sırrı marifetullah hüneri

Sırrı yezdandan hikmette böyledir kaderi

Cemal efali hep şereflendirir müminleri

Hayatı ebedi hep zatın efalinden oldu.

 

Kimyayı hakikattir zata, hem sırrı saadet

İlmi ledün zata bildirdi hakikat, hikmet

Marifetullahtan zata bu bir azim devlet

Zatta sıfatullahın olmuştur, azim irfanı

 

Tecelliyat haktır, daima zat efalinden

İlmi ledün bilindi sıfatullah nurundan

Zat düzenli terfi eder şuhudiyetinden

Kemal irfan ile işler cemal efalini

 

Feyzi ilahidir sıfatullahtan

Zatı tefyız etti nuru tevhitten

Zatın efali marıfetullahtan

Tecelli hakk hem sıfatullah oldu

 

Zat sıfatullah ile nuru tevhitte

Sırrı marifetullah, kemal kudrette

Zahir olur hakikat iktiza-i hikmete

Seyir eder zat, derece-i terfi-i oldu

 

Zat daim tealide âli derecatta

Sırrı efal tecellisi kemalı hakikatte

Lütfi ilahide daim azim devlette

İlmi ledünde vuslat, nuru tevhitte oldu.

 

İhtilaç nameyi şimdi güzel bildin amma

Bunun bazı hakikatleri daha var.

Kitabın tamamında bunlara vakıf olacaksın.

 

DİKKAT

 

Ölüm korkusu olan hallerde, ihtilaç alınır alınmaz;

Sağ el şehadet parmağını sağ ayak başparmağına koyarak;

**Hayyün, ganiyyün, mün’imün esmalarını okur. Elini yerden kaldırmadan, sola doğru yarım daire oluşturacak şekilde çekerek yavaş yavaş sol ayak baş parmağına varır; orada el müteammi niğmeten,helalen tayyiben *okur.19 veya 21 veya daha fazla her iki ayakta okursun.Tekrar sağ ayağa aynı hattı çeker,sağ ayakta üç defa daha * Elmüteammi niğmeten, helalen tayyiben okuyarak efali bitirirsin. Bir müddet salâvatı şerife getirirsin. Hayat baki olur. Bir sağ devri yaparsan daha da iyi olur.

 

Bir kimse Allahına ve Peygambere yakın olmak istiyorsa, daima salâvatı şerife okuması gerekir.

 

İHTİLAÇ EDERSE İKİ KÜREK ARASI

 

Hazreti Muhammed aleyhisselamın nübüvvet mührünün yeridir orası. Bu işaret zat evliyasına mahsustur. Meratibi âliye ye terfii derecatıdır. Efali cemal bir sıfatından, diğer bir cemal sıfatına vuslat etmiştir. Allah tealaya Habib olmuştur. Ve mahbup ve merguptur.

Mesela merihte bir efali cemal işledikten sonra, zühreye geçmiş ve orada aynı güzel, cemal efali yapmıştır. Evkatta yukarıdan aşağıya inmiştir. Hikmette teali etmiştir. Uruçtur. Yani çıkmak. Derecati âliye de teali oluşmuştur.

İş bu ihtilaç her kime olursa, büyük adam olacağına işarettir. Saadet ve gınaya, rahata erişecek demektir.

Oranın seyrimesi; celal ve cemal efalleri eşit duruma gelmiş demektir. İlmi ledünde yapmış olduğu, sırrı celal efali ve sırrı cemal efalinin inkişafı müsavi dereceye gelmiş demektir.

Veyahut ilmi ledünde sırrı marifetullahta, nur görmede, cemal ve celal nurlarına olan ilmiledün malumatı eşit duruma gelmiştir.

Veyahut esmullah cemal ile esmai celal tecelliyatı müsavi olmuştur.

Ve sırrullah cemal sıfatına ve sırrullah celal sıfatına vukufu eşit derecede olmuştur.

Veya sırrı marifetullahtan zatına ilim tarif edilip, derecei aliye de, meratibi hasenede, kemalde tekamül etmiştir.

Efali hasenesi, Resulullahın mazhariyetine uygundur, lütfünde teali vardır. Zat ondan daimi haz almıştır. Ve derece itibariyle pek büyük bir zat olmuştur. Evliyalar arasında yüksek mertebeye çıkmıştır. Veya hürmetli hikmetullah derecelerine terfi etmiştir.

 

Eğer iki kürek arasına, Rüyada mühür vurulduğunu görürse, kendisinin zamanın zatı olduğu, Efendimizin mühürü kendisine verdiği, Ölünceye kadar sahibi zaman olarak iki cihanın tasarrufunun kendisinde olduğunu belirtir.

Marifetname’den Seyirmeler

Vücut Seyirmelerinin Anlamları

Kısa Kısa

MARİFETNÂME’DEN SEĞİRMELERİN ANLAMLARI

 • Başın üst kısmının seğirmesi : İyi bir makam ve mevkiden haber verir.
 • Başın ön tarafının seğirmesi : İyi bir devlet bulmaya işarettir.
 • Başın yan tarafının seğirmesi : Sağı ve solu hayırlı eyler.
 • Alnın seğirmesi : Sağda ise eğlence — Solda ise habere işarettir.
 • Kaşın seğirmesinden : Sağ ve sol her yer dostlukla dolar.
 • Kaşın ortası seğirirse : Sağı zevk — solu kederdir.
 • Dil seğirirse : sağı hüzün — solu coşkunluktur.
 • Gözün dışı seğirirse : Sağda kötüleme — Solda ziynettir.
 • Gözbebeğinin seğirmesi : sağ gözde olursa sıkıntı — solda sevinçtir.
 • Göz kuyruğunun seğirmesinde : sağ göz için sevinç — solda maldır.
 • Gözün altı seğirirse : Sağdaki iyiliğe — soldaki mevkiye alamettir.
 • Yanağın seğirmesi : sağda olursa hayır — solda olursa mala işarettir.
 • Burundaki seğirme : sağ tarafta kahır — sol taraftaki mevkiye alamettir.
 • Dudağın üst kısmındaki seğirme : Sağda olursa rızık — solda şenliktir.
 • Dudağın uç kısmının seğirmesi : Sağda zarar — solda esenliktir.
 • Dudak altının seğirmesi : Sağda ve solda daima güzellik alametidir.
 • Seğiren çene sağda eğlence — solda güzellik işaretidir.
 • Kulağın seğirmesi : Sağda ve solda güzel habere işarettir.
 • Boğazın seğirmesi : sağda mala — solda üzüntüye işarettir.
 • Arka omuzların seğirmesi : Sağda üzün — solda keder alametidir.
 • Kol pazularının seğirmesi : Sağda olursa rızık — solda olursa mala çıkar.
 • Bilek seğirirse : Sağda ve solda iyi habere işarettir.
 • Kolların seğirmesi : Sağda kötüleme — solda ayıptır.
 • Elin bilekleri seğirirse : Sağda mala — solda meşakkate delildir.
 • Elin sırtı seğirirse : Sağdaki üzüntüye soldaki şerefe alamettir.
 • Avucun seğirmesi her ikisinde de rızık ve mala işarettir.
 • Başparmak seğirmesi sağda yük — solda üzüntüdür.
 • Şahadet parmağı titreyip seğirirse : Sağ ve solda yeni sebeplere çıkar.
 • Ortak parmak seğirirse : Sağda olursa üzüntü — solda olursa neşedir.
 • Serçe parmak seğirirse : Sağda makam — solda gam işaretidir.
 • Yüzük parmağının seğirmesi : Sağda mal — solda hayır.
 • Göğüs seğirmesi : Sağda hüzün — solda sevinç olur.
 • Meme seğirmesi : Sağda makam — solda sevinç işarettir.
 • Karnın seğirmesi : Sağda kavuşma — solda neşedir.
 • Göbek seğirmesi : Sağda üzüntü — solda esenliktir.
 • Böğür seğirmesi : Sağda mevki — solda rızık alametidir.
 • Oyluğun seğirmesi : Sağda güzellik — solda oğul işarettir.
 • Kasık seğirmesi : Sağda olursa cima — solda yolculuktur.
 • Husyelerin seğirmesi : Sağda çocuk doğumuna — solda kedere işarettir.
 • Makatın seğirmesi : Sağda mal — solda yola işarettir.
 • Baldır seğirmesi : Sağda olursa eğlence — solda yolculuk işaretidir.
 • Diz seğirmesi : Sağda üzüntü — solda sevinç alametidir.
 • Diz altı seğirmesi : Sağda yola — solda kedere çıkar.
 • Bacak seğirmesinden : Sağda mal — solda mevki görünür.
 • Sırtın ortasının seğirmesi : Sağda yol — solda erzak işaretidir.
 • Karın arkasının seğirmesi : Sağda mal — solda ayrılık alametidir.
 • Topuğun seğirmesi : Sağda mal — solda yolculuk alametidir.
 • Ayak arkasının seğirmesi : sağda hüzün — solda esenliğe çıkar.
 • Elin kemiği seğirmesi : Sağda yolculuk — solda mal demektir.
 • Avuç seğirirse : Sağda yola — solda şeref kazanmaya delildir.
 • Başparmak seğirmesi : Sağda mal — solda murada çıkar.
 • İkinci parmak seğirmesi : Sağda ve solda iyi habere işarettir.
 • Ortak parmaklar seğirirse : Sağda ve solda çekişmeye sebep olur.
 • Yüzük parmağı seğirirse : Sağda çekişme — solda sevinç vardır.
 • Küçük parmak seğirirse : Sağda ve solda rızık ve mal demektir.

171 YORUMLAR

 1. Kaşların evveli, gözün Pınar’ı diyorsunuz ama anlamıyoruz
  Bir göz resmi üzerinden işaretleseniz de biz de daha kolay anlayabilsek mübarekler 🙂

 2. Ayrıca sizden bir ricam olacak bana mail adresimden ulaşabilirmisiniz acil bir durum var da seğirme ile ilgili olabilir
  Danışmak istiyorum sizlere

 3. Hocam selam es selame
  Hocam baldır kaba etlerin seyirmesi hangisini kast ettiniz ben orayi tam anlayamadım.
  Bacaklarin arka kısmı mi,yoksa dizkapaklardan asaya olan bölümün arka kismi mi ??
  Hocam bu ihtilaclarin hepsi cikiyor korkuyorum artık.sadece bu iki bölümü anlayamdim.ayirt edemedim korkdugumdan hepsinde savunma yapiyorum.birde bazi kesiflerim oldu.imkanim kisitli ulaşamıyorum size hocam affedin ınşallah
  Ellerinizden öperim
  Selam es selame

 4. Selamün aleyküm hocam. Sol kolumun omuza yakın kısmı seğirmekte. Pazu seğirmesi veya omuz segirmesi gibi değerlendirilebir mi. Farklı bir anlamı var mıdır. bilgi verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

 5. Bana yardim Edin vücut segirmelerim olunca Cok korkuyorum..Cunku sonunda hep kotu seyler oluyo..Bu derdime bir turlu care bulamadim..Bu yazilanlardan da hicbisey anlamadim..Daha temiz Turkceyle yazilsaydi ya.

 6. Allah razı olsun hocam sol göz altı seğirmesinin manası her sitede farklı bende göz seğirmesinin sonunda kötü haber alıcam korkusu yaşayanlardanım ama sizin yazınız bu endişemi giderdi teşekkürler hocam

   • He ya yorgunuz…kolay değil 70 yılı yaşamak.hele ki Türkiye’nin son yetmiş yılını yaşamak..sen bilmezsin bir paket margarin almak için dört beş saat kuyrukta beklemedin.kimbilir çarık nedir bilmezsindir.belki de sen hiç 24 saat aç da kalmamışsındır..kapısı penceresi olmayan evde de yatmamışsındır.öğrenmen maaşıyle altı çocuk büyütmemiş,onları doktor asker çıkarmamışsındır..sana avrat boşamak kolaydır…ihtimal bekarsındır.Simgecan…sen boşver dünyaya,vur patlasın çal oynasın..çalsın sazlar oynasın kızlar..

 7. Hayatı bunlara göre sürdürmek çok saçma sürekli korkularla mi yaşayacağız bunların çoğu urafe bir çok seyrimenin asıl kaynağı yirgunluktur bu kadar yazılmış ancak insanları bu şekilde kimse ikilemde bırakmaz anca Allah bilir bunlara anlam yüklemek yanlış

  • sen yine de bak..İlim denemektir.sınamaktır.deneyden sonuç çıkarmaktır..bütün peygamberler ve veliler bunu yapmışlar.yine de sen bilirsin Simgecan..dinde zorlama olmadığı gibi ilimde de zorlama yoktur..selam es selame

   • Hocam ben elhamdülillah Müslüman ım ama sadece herşeye anlam yuklemek ne kadar doğru onu bilmiyorum bunlara bakıp insanlarin moreli bozuluyor ve ayrıca benim bazen sağ gözüm seyreyince iyi olay oluyor sol da ise kötü bazende tam tersi oluyor sağda iyi solda kötü yanı hangisine inanalim benim dine karşı bir şüphe m yok sadece bu olayi çok garip buldum ama ben yinede soriyim benim sol omzunun arkasindaki sivri kemik varya o seyriyo dün spor yaparken zorlamistim ama ondan bence

    • Bence bu olay üzerinde daha dikkatli durmalısın..İhtilaçlar tarih boyu insanların habir sıfatının bir yansıması olarak değerlendidiği gerçekliktir..takibi tecrübe ister.selam es selame

     • İyi madem bende sorayım bakalım Benim seyrimem ne anlama geliyor… Benim çenenin sol tarafı seyriyo ne anlamavi geliyor ama altı değil tam çene ve sol tarafı

     • Seyriyen yerimizi size yazıp cevap alamiycaksak neden yorum yapıyoruz hocam bu siteye …cevabınız ihtilaC nameye bakın olmamalı zaten insanlar anlayan bilse yazılanları size sormaz yada bulabulseler ….. Lütfen kizmayin saygısızlık olarak aalgilamayimn ben yine yyazicam belki cevap gelir ihtilac nameye bakın disinda…cene altı dışında bulabilsem ihtilac namede yazmam zaten çenenin orta sol kısmı

     • İhtilaçname adlı yazımız bazı günler iki binin üzerinde ziyaretçi alıyor…bu kimseler doğrudan biz yazsa bizim halimiz nice olur azizem..her yazar yazdıklarını okuyucularına yeniden izah eder mi..ulaşılır mı o yazarlara…yazımızda ne varsa o kadarla yetinmelisiniz.insanlar baldır ne demek diye soruyor biliyor musunuz.cemale vuslat ne demek diye soruyor..sözlük diye birşey varken ve google varken….selam es selame

 8. Hocam selamün aleyküm kıymetli vaktinizi aldığım için özür dilerim öncelikle…yalnız bi sorum olacak…sağ kaburganım üstü 5 dk dır önce çok sık bi şekilde sonrasında şuan ara ara olmak üzere seğiriyor…bu seğirmeye böğür seğirmesi olarakmı bakıcaz hocam bilemedim ben…cevabınız için şimdiden teşekkür ederim hocam Allah razı olsun

 9. meme bölümlerinin alt tarafları midenin başlangıç kısmının sağı ve solu olarak tanımlanabilir..
  sağda olumsuz bir tecelliyi haber verir solda iyiye haber verir.. sağ da büyük keder oluyor .. kendi tecrübelerim bu şekilde..

 10. Üstad Selamın Aleyküm.
  Ortalama 40 gündür haberdarım sizin tecrübelerinizden. DAha önce de iletişime geçtim. Sizden Allah razı olsun. Üstadım teyit edemediğim bir bölge var. Bel kısmının sağ tarafı leğen kemiği olarak bilinen bölge bu aralar sıklıkla seğirmektedir. Tam olarak hangi bölge olduğunu baz almalıyım ?

  • ihtilaç eden yeri tspit etmek sisin tekelinizdedir..yazıda bulunmayan ihtilaçlar tecerübe etmediğimiz alanlardır..öyle durumlarda siz kendiniz tecrübe etmeye çalışmalısınız..ihtilaçlar kişi ile rabbi arasında özel bilgi yani ilm-i ledün sınıfına girer..selam es selame

 11. Bazı yerlerde çok tezat var mesela göz kuyruğu segirmesinde..
  Çoğunu da olumsuz yorumlamissiniz, bazı sitelerde tam tersi yazıyor,bilemedim hangisi dogru

  • selam es selame..hangisinin doğru olduğunu anlamak size düşüyor…hep öyledir değil mi..hak ile batılı seçmek kişiye kalır..denersin gerçeği seçersin .hayat emekle kazanılır..selam es selame

 12. Hocam selamın aleyküm, yaklaşık 4 yıldır verdiğiniz bilgilerden nasipleniyoruz Allah razı olsun.
  Ben iki kürek arası ihtilaç alıyorum zat evliyası demişsiniz bu tam olarak ne demek cevabınız için şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar

  • selam es selame o bölgenin ihtilacı hakkında yeterli bilgi ihtilaçnamede var..zat evliyası demek her devirde tek kişi olan en üst makamdaki evliyadır.imama ez zamandır.selam es selame

 13. Hocam selamın aleyküm, yaklaşık 4 yıldır verdiğiniz bilgilerden nasipleniyoruz Allah razı olsun.
  Ben iki kürek arası ihtilaç alıyorum zat evliyası demişsiniz bu tam olarak ne demek cevabınız için şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar

 14. Hocam bu ihtilaçname için yararlandığınız kaynak nedir kitap falan mı bilgi verirseniz bende incelemek istiyorum marifetnameden başka bi yerde bulamadimda ordada dualar falan yok burdaki bilgiler gibi açıklanmamış eğer mümkünse tabi kaynağınızı öğrenmek isterim selametle

  • yararlandığımız kayna umuma kapalı. Atilla can merek etme yeterince deşifre ettik. binyıllardır sır saklanan nebevi sırları aşikar ettik.faydalanmaya bak.selam es selame

  • senin veya bir başkasının kelimelerini nereden bileceğim ki sana göre yazayım. bazı şeylerin adı değişmez.sözlük diye birşey var değil mi.meal yazanlara veya başka kitapları yazanlara da bu şekilde yazabiliyor musun.allaha da neden arapça yazdın türkçe yazsaydın dedin mi hiç.selam es selame

 15. Hocam selamün aleyküm…bi süredir sol gözüm segiriyordu ve sağ devri yaptm ve geçti hocam cok şükür…çünkü her defasında kötü bişiy oluodu…sol göz segirmesi geçti ama geçtiği günün sabahı sol dizimin iç kısmı hiç aralıksız segirmeye başladı hocam hiç durmuo ve ilk defa böyle bişiy yaşıyorum..sevgilerle

 16. Selâmün aleyküm Hocam 1 aya yakın iki kürek kemiklerinin aşağısı her gün bazen az bazen şiddetli şekilde seğiriyor. Ne anlama gelir ne yapmam gerekiyor. Selâm ve dua ile…

  • selam es selame..seyrimelerinizi ihtilaçname adlı yazımıza bakarak anlamaya çalışın…kürek kemikleri havanın kapanıp yağacağını veya açılacağını anlatır.yazıyı okuyun.selam es selame

 17. Hocam selamınaleyküm hayırlı akşamlar sağ bacağım kasıkla diz kapağımın arası uzun süreli çokça seğirme yapıyor bu baldır dediğiniz bölge buramıdır yoksa alt bacakmıdır bu bölgenin manası tam olarak nedir saygılar teşekkürler

  • eğer kasık ile diz arası üst kısım ise çok güzeldir.cemale vuslattır.yani güzelliklere topluca yaklaştın kavuştun şeytandan uzaklaştın demektir.eğer arkası yani kaba baldır etleri ise büyük keder, acıdır, elemdir.savunmalısın.ihtilaçnamede nasıl savunulacağı yazılır.

 18. Selam,Selam olsun sevgili HOCAM…ihtilaç savunmalarında– sol topukla ilgili savunma duası–na– farklı yazılarınızı da taramama rağmen–rastlayamadım…onca yoğunluk içerisinde gözden kaçırıldığını düşünüyor, bu eksikliğin giderileceğini umuyorum… saygı ve muhabbetlerimle…

 19. Hocam Selamun Aleykum, İki küreğin ortasına hafif seğermeyle başlayıp iki tarafa yayılan birşey oluyor, bazen iki omuza kadar çıkabiliyor, arkadan haz veren bir his oluyor. Sanki arkamda kanatlarım var hissi veriyor bu ne demek acaba?

 20. Ya latifun zikrini 3 .gündeyi m summun bükük uyun Fehim layubsirun ayeti geldi aklıma çocukken kuran ilk 3 sayfasını ezberlemistim bu âyet 3 sayfanın birinde sanırım niye böyle aklıma geldi hocam bu ayeti okumak istiyor canım bu âyet aklımdan çıkmıyor hiç dün gece bir delik gördüm hava çıkıyor is gibi parmağıyla kaldırdım çölde devle gidiyor eski mısır zamanı gerisini hatırlamıyorum burdaki okuduğum şeyler etkiliyor sanırım anlam veredim Hayır olsun inş birde sağ devri hiç anlamadım çizimle anlatirmisiniz

  • yazıyıyeniden okuyun.sağ devri anlaşılmayacak bir şey değil.sadece bilinçli idrak etmek için gayretle okumalısın..
   maşalalah barikallah iyisin.o dediği ayet tam olarak ezberle ve secdelerde üçer kere oku.yaşadıklarını kimselereanlatma.çevrenden adeta gizlen.selam es selamem..buaradan veya faceden bana yazabilrisin.

 21. HACI ALI BAYRAM hocam seyreyen yerin ustune sehadet parmagimizi koyup dua ediyoruz bu duaların altına anlamlarınıda yazsaydiniz keşke insan merak ediyor ne anlama geldigıni anlamini bilmedigimiz seyi okumamak lazim diye dusunuyorum Kuran-ı Kerim dışında onun dosdogru oldugundan eminiz zaten

  • sağolasın..allah razı olsun..başka yerlerde,akarabada evde komşuda TVde sokakta seyretiğin filmde sen öyle şeyler görmüyorsun değil mi..?

 22. Selâmün aleyküm tam ya Latin zikrindeyim bir ay oldu düzenli çekerim tam aslında arada vakit namaz ların kaçırma oldu rüyaların hatirlayamiyorum bir fil yavrusu gördüm balkonda deli gibi kosturuyordu annesini arıyor dediler bu çok nette hayırlısı olsun acaba nail olamayacakmiyim sırları çok mu kötüyüm hocam birde dün yatsın farzini zor kıldım dua ederken gözümü kapattigimda akrep yada çiyan kivriliyordu kalkıp yattim sizce ne yapmaliyimhocam selamlar

 23. Bir ayı geçti düzenli olmasada ya latifun zikrini çekiyorum arada bir iki gun yapamadigim oldu rüyamda bir fil gördüm bebek annesini arıyor dediler kosturuyordu benim balkonuMDA bundan başka anlamlı bir şey görmedim hatırlamıyorum aslında çok mu günahlarım yanlismiyapiyorum ilwrleyemedim ne yapabilirim hayırlısı hak teâlânın selam ile

  • sadece aksatmayacaksın..hiç bir namazın kazaya kalmayacak ve sayıları artıracasın. ne kadar emek o kadar yemek..derler duymuş olmalısnız.selam es selame

 24. Hocam ya latin zikrinde inşikak süresi 27. Ayet kalbime geldi yada beynime ama 25 âyet mis sürede kitabı sağdan verilenler müjdele geçiyor bu bi işaret mi çok mutlu oldum nolur cevap bir oğlun olacak muhammed koy denildi kafamdan mi uyduruyorum bilmiyorum peygamberin izinden gideceksin muhammed ül emin denildi beynimmi kurgulanmış acaba ama inşikak süresi direk geldi aklima 27. Ayet çok heyecanlıyım meraktayimm sevincliyimm

  • selam es selame rahmeti rahmana yar oldun. inanarak devam eti…facebook sayfan var mı.varsa bana davet gönder.yoksa hemen bir sayfa aç
   oradan yaz..selam es selame

 25. saolun inş hocam amin inşikak suresi 25 ayet kuran kerimde ben inşikak 27 olarak beynime geldi 27 nedir acaba 27 kere okumam mı lazım 27.ayeti aradım yok 25 ayeti kerime sure 27 deki sır nedir acaba ne yapacagı mı bilemedim selam ve dua ile

 26. Selam hocam “Siyah nurda, turuncuda, morda tevhit olup ta dönebilen olmaz” ne demek? bide baldır önü arkası onları ayırt edemiyorum lütfen yardım edin.

  • dönebilen olmaz demek ölürler öbür aleme geçerler demektir.ihtilaçnameyi dikkatli oku.kelimeler için sözlüğe bak lütfen.selam es selame

 27. Hocam bi sorum olacaktı. Kafam karışıyor. Baldır dizimizden topuğa kadar olan bölüme denirken, neden seğirmelerde dizin altı baldır ön bölüm, baldır arka bölüm, bir de ayrıca baldır diye seğirme var?

  • dizden yukarı etli kısma si
   z ne dersiniz..bacakların arkasına baldır denir.dia zaltı diz üstü dieye de ikiye bölünüz.
   selam es selame

 28. Selamun aleykum hocam. Yazdiklariniz arasinda yuruken veya baska bir is yaparken allah ismi zikredilmez demissiniz hocam. Sirri nedir. Ayrica “onlar allahi yan yatarken ayakta ve otururken zikrederler ” ayetiyle tera dusmuyor mu bu durum hocam. Saygilar

  • selam es selame ..yürürken zikrederler demiyor..elbette ayakta zikredilir..kıyamda…ama ayaklar eşit durur ve hareket etmez…bunun açıklaması sayfalar sürer..ama alt yapı olmayınca yazılana inanmak kolay değildir.hikmetullahın sırlarındandır..sen yürürken okuma..güven bize..selam es selame

 29. Savunma icin yazılan Arapça duaların Türkçesi de olsaydi keske. Anlamını bilmediğim Arapça duayı okumak yerine anlamını bilerek idrak ederek okumayı isterdim..
  Tesekkurler.

 30. Pek kıymetli hocam muptelasi oldum yazilarinizın bende çok ca soruyorum yakınıyorum belki hakkınızı helal edin çok şey öğrendik sizden Allah razı olsun ben ibadetlerimi nasıl artiririm nasıl ilerlerim 2 buçuk aydır yapıyorum ya latifun zikrini
  Bu arada hastaliktan yada çocuklardan bir kaç gün yapamadigım oluyor zikri nasıl kolaylıkla aksatmadan yapabilirim birde benim ve cocuklarimın rahatsizlıklarının sona ermesi için dua eder misiniz sizi cook seviyorum kıymetli hocam sırları ulaşmak banada nasip olur umarım selam dua ile

  • selam es selame ..yol yöntem tarif etmek bizim işimiz..uygulamak sizin..sistemi aksatırsan netice alamaz veya çok geç alırsın..gideceğin yere kendin gideceksin..değil mi..selam es selame

 31. Hocam merhabalar seğirmeler hakkında insanlara bilgileri elinizden geldiğince açıklamaya çalışmışsınız allah razı olsun.Hocam hepsinin anlamına bakıyorum sol uyluk seğirmesinin anlamı yolculuk demektir.fakat kişi seğirdiğinde mi yolculuğa hemen çıkmalı yoksa gelecek olan bir haberi mi beklemeli takdire değer hocam.Ayrıca hocam zekeri seğirmesi ailesiyle cinsel temas diyor şimdi burdada seğirme aileden biriyle ilişki mi yaşayacak anlamını taşıyor cevaplarsanır çok makbule geçer hocam.

 32. Selam hocam “kasıktan diz kapağına kadar bacak” bu tanıma uyluk kaslarının arkası dahil mi? Yani kasıkla diz kapağı arasındaki bölüm fakat vücudun arka tarafında kalan kısım.
  Hacet namazı kıldıktan sonra sürekli seğirmeye başladı.

 33. Su anda arkadaki sol kurek kemiginin bulundugu yer segiriyor fakat aciklamada zat okuyamaz demissiniz. Zat’in ne oldugunu pek kavrayamadim. Simsek cakarken mi okunacak oralar da karisik. Tam olarak ne okumaliyim su anda. Bu ilmi nasil ogrenebilirim, dersi varmi, size ozelde ulasmak mumkunmu? Simdiden ilginize cok tesekkur ederim.

  • selam es selame ..zat kelamından kasdedilen nuru tevhide ulaşmış,imam ez zaman veya gavs-ı azam olarak adlandırılan dönemin en büyük evliyası kasdedilmektedir.O zar bütün sıfatullah ile tevhit halinde olduğundan yapacağı her dua evren çapında etki eder…o zat bu efali yapamaz demek dünya çapında değişime sebep olur,yürüyen düzene zararı dokunur demektir.tam olarak sol kürek kemiği ihtilaç ediyorsa kapalı olan hava açılacak güneş yüzünü gösterecek,rahmet cephesi bulunulan mekanı terek ediyor demektir.birşey yapmanız gerekmez.ZİKRE İLK ADIM yazımızı okumanızı ve düzenli ibadet ve zikir ile ilmullahı öğrenmenizi hayatınızı düzene sokmanızı öneririz..bize Facebook sayfalarımızdan MSN ile ulaşabilirsiniz.ayrıca yazılarımızı okuyarak ledün ilmi marifetullah ile ilgili meraklarınızı giderebilirsiniz. ZİKRE İLK ADIM yazımız size yol gösterecektir.selam es selame

 34. Sizi anlamak çok zor dil ağır.zat dediğiniz kişi normal biri değil sanırım evliyalar biz normal sıradan basit insan kar için ayrinyazsadiniz herşey çok karmaşık aktarilmis

  • yazı 1930 ların dildir.mümkün olduğu kadar günümüze uygun türkçeleştirmek istedik de zamanımız yetersiz.yeniden yazılsa yeridir.selam es selame

 35. Canım hocam bugün sağ göz kapağı ısrarla segiriyor dun ve buğün cokça Rabbi zidni zikrini okudum 3 haftadır bu zikirdeyim bundan hikmet nedir müdafaa gereklimidir selam ve dua ile

  • sağ göz üst kapağı demek istedin sanırım…..tam tespit edemediğimiz bir ihtilaç..içine korku girmediyse iyidir.korku kuşku varsa savunma yap.selam es selame

 36. Hocam saolun dün 1 kere sağ devir yaptım sonrasında geçti inş rahatladim hocam bir şey sormak istiyorum regl döneminde ibadet yapılmasında kalbim mutmain olmuyor çünkü din den çıkarsın diye yorumda bulunuyorlar Diyanet çalışanlar bazı alimler ne yapacağımı bilmiyorum selam ve dua ile

 37. selamun aleykum hocam bizde segirmeler oluyorda bazi segirmelerde agri sizi şeklinde oluyor.olduğu zaman benden yada yakinlarimdan sorunlar daha sorunlu çıkiyor mesala sol bilekde ağrı seklinde olunca kavga çıkabiliyor…

 38. sol diz ustu segirmesi sol karin segirmesi solustdudaksegirmesi
  sol kalca sol avuc ici sagdaki but
  sol kol solbacak ust ici sol meme
  sag kurek sol kaburga sol alt gogus
  sol alin da kasin sag ustundeki kemik
  sag kol asi yeri kalca alti sag ve sol
  meraktan soruyorum heryerim segiriyor ne anlami var acaba bu kadar cok segirmenin.

 39. Sayın hocam
  Dua kabul olarak yorum yaptığınız seğirmeler gerçekleştiğinde, daha önce ettiğimiz duaların kabul olduğunu mu anlamalıyız? Yoksa seğirme anı edilen dualar mı kabul olmaktadır. Bilgi verirseniz sevinirim. Ayrıca Cici parmak Seğirmesi
  Sağda hayır şerre tabi ifadesini anlamadım. Açıklarsanız sevinirim.

  • HARİKALAR DİYARI

   *Sayın hocam “dua kabul” olarak yorumladığınız seğirmeler gerçekleştiğinde, daha önce ettiğimiz duaların kabul olduğunu mu anlıyoruz? Yoksa o an edeceğimiz duaların kabul olacağını anlayıp dua etmemiz mi gerekiyor. Açıklarsanız sevinirim.

   Durdu ….yorumuna yanıt olarak.
   -ihtilacı aldığınız anda her ne dilediyseniz anlık olarak kabul edildi haberi verilir.
   allah seninledir,herkesledir biliyorsun değil mi.
   Allah göklerde değil,var ettiği her yerdedir…
   seninle ve her şeyle yaşıyor,yaşatıyor..
   aslında sen osun, o dahi sen ..
   O hiç bir varlıktan uzak değil.
   senden de uzak değil….
   Hiç kimseden uzak değil.
   ondan gizli bir şey yapamaz, düşünemez, söyleyemezsin.
   o seni düzenli olarak her halinle denetim altında tutar..
   her yaramazlığını bilir..
   her güzelliğini görür..
   herşeyi bir kitapta daha doğrusu video çekimi yaparak belleğe sıkıştırır, saklar.
   kıyamet gününde izler, mahkeme-i kübra yanim en büyük mahkemede kendi kararını kendin verir, suçunun cezası cehennem ise tıpış tıpış gidersin.
   orada yalan yok.
   iftira yok, inkar yok durducan..
   sen bir şeyi dilediğin anda o duyar,görür..kabul eder veya biraz daha iste de daha çok vereyim der,ve ya bu isteğin imkansız ,dünya kurallarına uygun değil,ben sana bunu cennette vereyim..Orada düşündüğün her güzellik sadece sana mahsus olmak üzere anında yaratılacak..Orası tanımsız tarifsiz HARİKALAR DİYARIDIR..ne ve kimi düşünürsen hemen seninle oluverir…orada imkanlar sınırsız,ihtimaller sonsuz..Burası ise kısıtlı sürgün yeri hapishane.eğitim alanı..cennetle cehennemin harman edildiği tuzaklar ülkesidir.Böyle yarattık ki seçim yapalım.kim cennetlik kim cehennemlik herkes görsün bilsin evet ben buyum,hak ettim..çünkü şunları yaptım şunları da yapmadım desin gönüller hakk üzere sükun bulsun..
   selam es selame

 40. Allah sizden razı olsun sayın hocam. Ellerinizden öperim. İki yıldır seğirme hissediyorum elhamdülillah. En sevdiğim biricik aşkım Allahımın beni yalnız bırakmadığını hissediyorum elhamdülillah. Yazılarınızla bu seğirmeleri hissetmeye başlar başlamaz tanıştım. Allah yardım etti sayın hocam. Bu sırları bizimle paylaştığınız için Allah sizden tekrar tekrar razı olsun hocam. Beni çok mulu eden rüyalar gördüm. Ancak kamuya açık bir platformda paylaşmak istemem. Tekrarlayarak uyandığım zikirler var. Anlamları nelerdir bilmek isterim sayın hocam.

 41. Selam aleykum hocam. Uzun zamamdir ihtilaclarla ilgili konulara meylettim. Ozellikle marifetnameyi okuduktan sonra daha cok itibar etmeye basladim. Bir cok kez tecrube ettim ve aynıyle ciktigina sahit oldum. Ancak gecen yil cok farkli bisey oldu. Bir sinava girmistim. Yaziliyi kazandim. Mulakati bekledigim gunlerde sag elimin yuzuk parmagi defalarca ve gunlerce şiddetli segirmeler oldu. Bu segirmeye de itibar ederek mulakatida kazanip atanacagimi dusundum. Hani kendimide biraz fazla kaptirmistim. Gercektende sanki kazanmisim gibi davranmaya baslamistim. Ama sonuc malesef olumsuz oldu. Yasadigim hayal kirikligini hala unutamiyorum. Gercekten bu ilimden suphe icine dustum. Belkide kitap orjinali degismistir diye de dusunuyorum. Kisacasi bu konuda kafam cok karisti. Selam ve dua ile

  • bizim paylaştığımız ihtilaçname seğirmeler yazımıza itibar etmeni tavsiye ederim..üçnesil zat evliyalarının tecrübesinden geçmiş bir bütünlük ihtiva eder..ifadelere dikkat et..kelimeleri yanlış anlamlandırma.itibar et çünkü o bil ilahi vahiy cinsidir.bütün peygamberler ve veliler itibar ettiler.selam es selame

 42. Selam aleykum hocam. Çene seğirmesi ile ilgili olarak ölüme kadar varan buyuk acilari haber verir diyorsunuz. Marifetnamede sağda eglence solda guzelliktir yaziyor. Kafam karisti. Sorunumu cozerseniz cok sevinirim. Baki selam

  • dene..hangisi doğru çıkacak..olay gerçekleşince biz yaz..bizim tecrübemiz,sayısız örnekle teyit ettiğimiz yazdıklarımızdır.yakınlarınızdan veya sevdiklerinizden birisinin ölüm,ünü haber veriyor..savunarak duanı kabul ettirirsen,olay olmaz acaba dersin.bırak bu sefer biri gitsin kesin bilgi sahibi ol.selam es selame

 43. Hayırlı günler hocam. Yaklaşık iki haftadır sağ elimin serçe parmağının altına denk gelen avuç içinin yan tarafı seğiriyor. Öyle ki değişirken serçe parmağımı da sürekli hareket ettiriyor. Bana verdiği işaret ne olabilir.ne yapmam gerekir?

 44. S.aleykum hocam. Yaklaşık 3haftadir ya Fettah esmasini günlük 489kez çekiyorum. 10gundur bu esmayi çekerken ve günün değişik vakitlerinde sol el baş parmağı ile işaret parmağı arasında kalan elin üst tarafı (sinirlerin geçtiği yumuşak bölüm) gözle görülür şekilde seyriyor. Verdiğiniz bilgilerde bu bilgi yer almıyor. Sizce anlamı nedir bilgilendirirseniz çok sevinirim…

  • selam es selame ..birçok kere o ihtilacı aldığımız halde diğer ihtilaçlar ile karıştığından kesin tecrübe edemedik.sen dikkat et .inşaallah neye geldiğini kalbinle tasdik edersen bize yaz senin tecrübenle zenginleşsin ihtilaç ilmimiz.kaç allah dostunun emeği var o bilgilerde bir bilsen .peygamberler ve velilerin emeğidir.ilim kolay elde edilir şey değil.o nedenle kıskanmışla halka açmamışlar.rabbimiz bize izin verdi yayınladık.selam es selame

 45. Selam es selame Ali hocam, lütfen parmak depretme ne demek tarif eder misiniz? Parmağı bastırmak mı demek yoksa havaya kaldırmak mı demek, aşağı yukarı oynatmak mı demek mesela sol bileğim seğiriyor ama parmak depretmekten ne anlamam gerek 🌹

  • aşağı yukarı oynatmak demektir..depremek veya depreşeme hareket etmek demektir.olduğu yerde değretmek deyince bir tek hareket kalır yukarı aşağı düzenli inip kalkması.selam es selame

 46. Ali öğretmenim, sol bilekte seğirme için savunma yapacağım, ancak parmak depretmekten kasıt nedir gerçekten anlayamadım. Parmağı aşağı yukarı indirip kaldırmak mı, bastırmak mı, ?? Yada daha başka birşey mi, lütfen açıklar mısınız?

  • aşağı yukarı oynatmak demektir..depremek veya depreşmek hareket etmek demektir.olduğu yerde depretmek deyince bir tek hareket kalır, yukarı aşağı düzenli inip kalkması.selam es selame

 47. Selamın Aleyküm Sayın Hocam;

  Bir süredir, sol v sağ diz üst yanları , diz altı arkası ,diz üstünden bele kadar olan kısımda seğirmelerim var; Daha çok hareket ettikten sonra , sabıtleyınce yada dinlenme esnasında olmakta. Acaba yorgunluk ve asabiyetle ilgisi de varmıdır?

  Sağ diz için; Allahümme la hüzni fil hayati okumuştum, ancak kaç kez okumam daha uygun olur, önerileriniz ve ihtilaçname ye nasıl ulaşabılırım ?

  • ihtilaçlar hakkın haber telgrafları gibidir.yorulmakla ilgisi olamaz..yazıyı baştan sona okusanız çok işinize yarar..selam es selame

 48. S.a hocam dirsekle bilek arasi kolumun üst kısmı sabahtan beri seyiriyor salavat okuyorum hayir diliyorum ama burda bulamadim nedendir acaba Allah razi olsun

 49. Efendim, sağ dizim çok seğiriyor yazan duayı her seferinde 3 defa okuyorum ancak geçmiyor. Beklediğim önemli bir sınav sonucu var. Ne yapmamı önerirsiniz…
  Bir de annemin neredeyse 1 yılı geçti benim de uzun süredir sol baldır kası seğiriyor savunmak duasını yeni okumaya başladık. Selametle kalın..

  • ihtilacın yeri tam değil..sağ diz kapağının içe dönük bölümkası ihtilaç ettiyse senden yorgunluk belirtisi var demektir.hem dua et hem biraz her neden ise o yorulma dinlen.savunma ihtilaç kesilinceye kadar yapılır.bu konuda birçok yazımızda açıklamalar var..ihtilaç başlar başlamaz savunma da başlamalı geciken savunma uzun sürer..ateşi üf diyerek söndürmek var ki o ilk andır..itfaiye ise yandın ilerledikten sonra bile bazen söndüremez.selam es selame

CEVAP VER