Kanatlı at Burak

4
650
Kanatlı at Burak
5 (100%) 2 vote[s]

Kanatlı at Burak

Selamünaleyküm, Hayırlı cumalar hocam;
 
-Aleykümselam Nurullahcan. Hayırlı cumalar…
 
*Bayram hocam, dünkü görüşmede cevabın bende olacağına dair ilhamınız zannedersek gerçekleşti. Biraz acele ettik hâlbuki acele iş şeytandandır. Dün keşfiniz hakkında müracaat ettiysem de o an işaret alamadım. Dünkü tabirler aklıma düştü şu yazıyı dikkatle okuyun. Zira işaret zahirden geldi. Kalbim aşağıdaki yazının ki bana ait değil sizin bize yazdığınız keşif konusuyla mutabık olduğunda mutmain.
pegasus’un ne olup olmadığını kadim yunan mitolojisinden hareketle tetkik edelim, oradan yavaş yavaş islam tasavvufuna sarkarak… Önce m.ö. 450 civarında yapılmış şu kabartmayı inceleyelim gördüğümüz gibi burada bir süvari aslana ve yılana karşı savaşıyor. Bu şahıs yunan mitolojisindeki bellerophon, bindiği at pegasus ve savaştığı yaratık ise chimera. Kimi yerlerde chimera tek bir canavar olarak tarif edilmiş, kuyruğu yılan olan bir aslan şeklinde. Bilindiği üzere insan sinir sistemi Nusret Kaya gibi araştırmacılar tarafından kabaca üç tabakaya ayrılmış. En üstte korteks, altında orta beyin veya memeli beyni, onun altında ise sürüngen beyni. İnsan hariç diğer memelilerde korteks yok. Sürüngenlerde ise orta beyin yok.
İnsan bedeni madde âlemine aittir ve bu âlem Kuran’da, aşağıların en aşağısı (esfelisafilin) şeklinde vasfedilmiştir. Yani madde boyutunun âlemin en kesif(yoğun) tabakası olduğuna işaret edilmiştir. Yukarı boyutlara çıkıldıkça âlemler içten içe açılır ve her biri diğerine göre daha nurani ve latif(ince, az yoğun) olarak devam eder ve nihayet arş dediğimiz limit çizgide âlem son bulur. Onun üstü ruh boyutudur ki, orada mekân kavramı geçersizdir.
İşte madde âlemi en yoğun olmakla aynı zamanda en karanlık(zulmani) ve dolayısıyla tüm olumsuzluklara adeta tabii bir ortam teşkil eder. İnsan da âlemin küçük ölçekli bir kopyası olmakla tamamen aynı yapı özelliklerini gösterir. Yani insanın bir madde yönü olduğu gibi içten içe açılan ve ruha kadar uzanan madde ötesi yönü ve tabakaları mevcuttur.
Göklere yükselmenin aracı pegasus’tur, Buraktır, kanatlı beyaz attır. Yani sinir sisteminin memelilerde ortak bir payda teşkil eden kısmı, insanı hayvaniyete çeker. İnsanı sadece yiyen, içen ve üreyen bir mahlûk olmak noktasında kitleme azmindedir. İçgüdü şeklinde tezahür eden bu temayüller çok güçlü olduğu için aslan şeklinde temsile bürünür.
Aslan çok vahşi ve güçlü bir düşmandır, ruhani kuvveleri öldürücüdür.
Ancak insanoğlu peygamberlerin talim ettiği usulleri uygularsa bu aslan terbiye olur ve beyaz bir ata dönüşür(beyaz temizliğin sembolü). Vahşi haliyle düşman olan özelliklerin terbiye olmakla bu sefer tam tersi ruha hizmet etmeye başlar ve kişiyi üst boyutlara yükseltir(uçan at, Burak)
Bu arada hemen belirtelim ki, görüldüğü üzere peygamberlerin bize öğrettikleri ibadet adı verilen uygulamalar bir tapınma faaliyeti olmayıp ruh ve beden terbiyesinde kullanılan gelişmiş tekniklerdir; ilkel tapınma ritüelleri değildirler.
Sürüngen beyninin de hükmü aynıdır. Bu beyin en ilkel halinde ve titreşiminde “yılan” özellikleri gösterir. Şuurun en dip noktasındadır ve terbiye edilmez ise insanoğlunu şeytanın bir bineği hükmüne sokar. Bu yılan, İslam’ın nurları altında mesh olur ve dönüşür. Omurga boyunca yükselen nurdan bir sütun olur; artık o Hz. Musa’nın Asa’sıdır.
Velayet yolunda(evliyalarda) zuhurlar iç âlemde olur. Bir veli, velayeti sabit olunca, tahta oturur, taç giyer ve asaya sahip olur, ama bütün bunlar ya rüyada, ya keşifte, ya da vakıada(uyku ile uyanıklık arası rüyamsı hal, durugörü) gerçekleşir.
Peygamberlerde iç oluş, dış oluşla birliktedir. Yani veli sadece rüya veya keşifte bir beyaz ata biniyorsa, peygamber madde âleminde de gayet somut bir bineğe sahip olur.
Aynı şekilde velilerin miracı/yükselişi yalnızca ruhani iken, peygamberler hem beden, hem de ruh ile yükselirler.
Peygamberler kemalatları madde planında olduğu için, ekseriyetle inkâra uğrarlar; çünkü insanların cüzi aklı bunları kaldıramaz. O yüzden öncelikle velilerin hallerinden bahsetmek gerekir ki, insanların aklı mezkûr hakikatlere yanaşabilsin.
Şuur=binici
Terbiye olmuş orta beyin, memeli beyni= pegasus, Burak.
Terbiye olmuş sürüngen beyni= Musa’nın asası, ileri seviyelerde zümrüdü Anka kuşu…
Görüldüğü gibi velilerin haline bir nebze akıl erdirebiliyoruz. Çünkü “orta beyin terbiye olunca beyaz bir at şeklinde rüyalarda veya keşifte temessül eder” dediğimizde, bunu kabul etmeyecek pek az kimse vardır. Ama “peygamber beş duyu ile algılanabilen bir bineğe/Burak’a bindi” dediğimizde aynı kabulü görmek zordur.
İşin hikmeti şudur ki, velilerde tahakkuk eden mana dış plana çıkacak kadar kuvvetli değildir. Ama nebilerdeki mana, madde planına kadar çıkar. Zaten dış âlem, iç âlemin bir projeksiyonundan ibarettir. Bu da başka bir hakikat…
İşte hocam bir üst mertebe için selam ismi tecellisi ile size gelmiş olarak beyaz, arı atınız. Sizdeki şuursa miracın kodu, sembolü manasında. Alt beyin tahakkümünden tamamen kurtuluş. Vesselam Allahu âlem.
 
-Teşekkür ederim azizim. Güzel bir yazı, hakikate uygunluğunu rahatlıkla onayladığımız bir izahattır. Sadece aslan konusunda küçük sapma var. Hepsi o kadar. Aslan yönetici, lider, hükmünü evren çapınca geçiren zamanın imamı olan veli yahut nebidir. Hz ali velayetin başıdır. Mürseller-de yeni şeriat irsaline ek olarak hem necilik(yenileyici) hem velilik (yardım edici koruyucu) yetkisi varken, veliler sadece yönetim kademesinden insanlığa hizmet ederler. Nebiler ise zaman içinde çarpıtma, yorum ve bidatlarla hükmü zayıflamış son şeriatı yenilemekle görevli oldukları halde velayetinde en saf halini icra eden tayin edilmiş görevlilerdir. Nebiler görevi doğrudan Allah tealadan alırken, sadece veli olarak görevlendirilenler, efendimizin mührü iki kürek kemiği arasına nakşedilerek iş başına gelirler. Selam es selame.
 
*Keşif de olsa misali Hakikat suretleri muhakkak kişinin sübjektif, tabiri caizse renkli camına uğradığında renk değiştirebiliyor, biraz yorum farkı olabiliyor. Mesele biz orada bütün etçil veya yırtıcı mahlûkları en alt seviye olarak tabir ediyoruz. Hayvanda galip huya göre. Mesela Arslan kibir. Tavşan gaflet, köpek gaddar veya nefs, keçi şeytan, koyun melek, akrep zarar, kaplan hile, bunların hepsi de zahiri hayatta şahit olduğumuz tecrübeler. Semboller yalnız ince husus, rüyalar görenin anlayacağı sembolizmdedir çoğu zaman. Rüya tabiri ilmi çok zor bir ilim. Münir derman hakikat rüyasını dünyada bir iki kişi tabir edebilir der. Zira karşıdakinin sembol dilini neredeyse alt beynini her şeyini bilmek gerektirir adeta. Başka bir konu. Siz bir Ruhaninin veli veya cin olduğunu nasıl ayırt edersiniz.
 
-Arslan renklerine göre değişen meşrepteki yönetici, hüküm sahibi, mana eridir. Yahut kişinin halidir. Elbet en makbul olanı beyaz olmasıdır. Beyaz kâmil derecede mümin, müslüman, dini bütün demektir. Sarı adalet rengidir, bazen de hastalığa işaret eder. Siyah ölüm hükmü vermiş tam kahhar demektir. Köpek rüyalarda çok yer alır ki nefisi emareye işarettir. Sözlerle kişiyi rahatsız edebildiği gibi iftira ile ısırır. Tavşan gaflet ve delaletteki nefistir. Özel olarak da alevi vatandaşlarımız simgeler. Ki gerçekten kuranın bazı hükümlerini kabul ederken, yanlış eğitimlerle, bazı emirlerini terk etmekle gaflettedirler. Keçi Hristiyan(kâfirleri),domuz Yahudileri (kâfirleri) temsidir. Koyun sürüsü islam ümmetini toplu temsil eder. Dişi koyun, mümin müslüman kadın demektir. Koç ise mümin müslüman erkekleri temsildir. Kâfir cinler keçi suretine çok girerler. Kedi hizmetçidir. Ancak süfli veya ulvi oluşu renginden belli olur. Kara kedi, cahil kâfir hizmet insanıdır. Çok dedikodu üretir düşmanlık yaparlar. Aramızdan kara kedi geçti demek, laf götürüp getiren, ev /akraba içi, ailenin her şeyinden, gizli açık haberdar, cahilin fitnesine uğradım demektir.
Tilki gerçekten hile, kurt (mümin koyun düşmanı) hilebaz, saldırgan vahşi kişiliktir. Öldürebilir cinsten düşmandır. Çoğu büyücü sihir yapan din istismarcılarını karakteri kurttur. Maymun münafık ve taklitçi kişilik işaretidir. Eğer insan şeklinde bir ruhani ile temas kurulursa ulviyeti kıyafeti ile belli olur. Tepeden tırnağa beyazlar içinde ise sırf cemal, yeşiller içindeyse kemalde bir ruhtur. Güven duyulur. Melekler ise diledikleri şekilde sana melek olduklarını hissettirdiler. Saf, saf duranlar meleklerdir. Ellerini kalplerine koyarak selam alır, verirler. Bazen kanatlıdırlar. Kıyafet siyah ve kapçonlu ise Yahudi’dir. Papaz kıyafeti varsa isevidir. Kaplan tehlikeli ve güçlü kişiliktir.
 
*Hocam işte bunlar birbirine benzer ama inanın genel geçer değil. Mesela kedi vehim kuvvetine hâkimiyeti de simgeliyor. Kedide büyük sır var der derman Hz. Bir de kaplan hep subaşında hile ile avlar. Bir mütahit’e araba verdik evin önünde kaplan yatıyor hakikaten adam üçkâğıtçı çıktı. Mesela siyah nur hakkın nurudur bizim meşrepte mesela kâbe’nin örtüsü siyahtır. Hafi ismindeki latife siyah nur yayar ahfa da yeşil Muhammedi okur, Siyah dan yeşile geçilir. Zannedersem farklı yollardan giderken farklı renkler… Söz konusu Hakka ulaştıran yol bir değil ki.
 
-Siya nur ululuktur. Ancak aynı zaman da kahverengi ile birlikte ölümü ve küfrü zulmeti de simgeler. İsmi celal okuyanlar önce siyah nur ile kahhar olan Allah’ın terbiyesine girer. Nefsini neredeyse yok eder. Ancak yeşil nura geçebilen nadirdir. Çoğu ömrünü zulmette geçirir… Beyazda cemalden ilerleyenler sonunda rabbimize kavuşur, daha çabuk daha kısa zamanda ve neredeyse hiç yıpranmadan.
 
*Mesela ben bir keresinde, bir köpek bir keçi gördüm. Birisi nefsim biri şeytan sembolizmi olarak yorumladım. Kemikleri sayılıyor, bacakları titriyor, tüyleri dökülmüş. Sonra ilham geldi hakkın celali için sebep yoktur. Bunların hiçbir suçu olmasa bile tecelli için sebep bulamıyordum. Sonra şeytanı gördüm.
 
-Köpek nefistir. Emare nefis. Onu aslan etmek olmalı zikirin ibadetin gayesi, meyvesi.
 
*Aksakallı sarıklı, Nur yüzlü bir Amca geldi önümde düştü, öldü sanırım. Ellerine baktığımda anladım şeytan olduğunu, eli domuz eliydi. Tabi bu seyri suluk un çok yıllar sonrasında ileri aşamasında oldu.
-Bu fakir şeytanla hep 33 veya 18 inde iri yapılı, son derecede yakışıklı, başında gümüş taç ile insanlardan oluşmuş bir kulenin tepesinde, Amerika’daki özgürlük heykeli gibi, kıbleye dünmüş sağ elini kaldırmış rabbine şükrediyor, zaferini kutluyordu. Sene 2000.
 
*Hocam 15 yaşındaydım daha Tayyib adı yok nerdeyse, belediye başkan adayı. Rüyamda bir uçağın enkazı çöl gibi bir yer ortasında parça parça. İnsanlar parçalarını topluyor. Tayyib ise yanımda ben elbiseyle guslediyorum, güya kıyamet yaklaşıyor hazırlık. Sonra başladım
bir uçak parçalanacak bütün dünyayı etkileyecek… Kıyamet alametleri oluşacak bu esnada Tayyib başkan… Allahu âlem bugünden bakınca anlıyoruz.
Şimdi latif nurları çakra nurları nefs nurları birbirinden farklı hatta rüyalardaki renkler ahlak veya beden sağlığı vs. Değişik. Mesela sarı renk beden açısından hastalık olabiliyor. Burada kendi yolunuzda neye işaret ettiği önemli. Mesela rüyada en önemli tabir dayanaklarından birisi kesinlikle Rüyada geçen isimlerdir resulullah bile isimden işaret alırdı. Misal sıkıntıdasınız Rüyada bir dostunuzu görüyorsunuz adı Selami. Bu selamete işaret eder.
 
-Evet… Çok haklısın. Yer isimler, rol alan kişilikler ve akrabalık dereceleri ve daha neler.
Bir mesaj yaz…

4 YORUMLAR

 1. SELAM ES SELAME EY SEVGILI EN SEVGILI❤INSEALLAH IYISINIZDIR . DUN AKSAM MUTFAKTA KABLARI YIKARKEN BIRDEN SIZE DUA ETMEYE BASLADIM.HEMDE COX ICTEN COX SEMIMI…SANKI EYNI MEKANDAYMIS KIMI HISSETTIM OZUMU. HIC YASAMADIGIM BIR AN YASADIM. CAN HOCAM SAG DEVRINDE ZIKIRLERDE DUA EDERKEN SIZEDE HEP DUA EDERIM. LAKIN DUN YASADIGIM BAMBASKAYDI😊YAZILARINIZI TAKIBDEYEM. SIENIZDEKI YAZILARI OXUYARKEN SIIRLERINIZI DINLEYERKEN ZEVK VE FAYDANI BIR ARADA YASAYIRAM. SIZI BIZE LUTF EDEN RABBIME SUKURLER OLSUN. CAN HOCAM ETTAHIYYATU ZIKRININ BU GUN 42 GUNUDUR. COK QARIBLIKLER OLDU BU ZAMAN ICINDE. . .KALBIME BESMELEYI ZIKR ETMEK DUSUB. YENEDE SIZE MURACIET ETMEK ISTEYI VAR BENDE..SIZ HANGI ESMAYI VEYA AYETI ZIKR ETMEMI ISTESENIZ SEVGIYLE KABULUMDU./ RABBIM SIZI VE SEVDIKLERINIZI QORUSUN . DAIM RAZI OLSUN. SIZI COX SEVIREM❤

  • Selam es selame ey sevgili..Facebook sayfalarıma da giriyor musunuz.eğer Facebook sayfanız varsa bize arkadaşlık teklif ediniz.sizi kapalı gurubumuz var..biraz daha sır paylaşımlar yaptığımız..sadece nur görmeye başlayanları alıyoruz. İnşaallah o grubu da izleme şansınız olur.Yaşadığınız güzellikler rabbimizin size bir ikramıdır.Rabbim bize olan tevecühünüzü size nuru cemaliyle değerlendirsin inşaallah.
   madem ki kalbiniz besmeleyi zikretmek istedi..rabbimizden bir istektir.emir kabul ederiz.
   hemen besmalayi zikir haline getirin.786 da daha fazla olsun mümkünse günlük 1000 adar okuyun. rabbimize emanetimizsiniz.Ümmete,Türk milletimize ve bize dualarınız için ayrıca teşekkür ederim…selam es selame

 2. EY SEVGILI❤BU SITENIZI KAYIT YAPMADAN IZLEDIYIM GIBI FACEBOOK SAYFANIZIDA GOOGL dan ARAYIP KAYIT YAPMADAN IZLEYIREM. HIC BIR SOSIAL SEBEKEDEN ISTIFADE ETMIREM. MESELA BU GUN SIZIN FACEBOOK SAYFANIZDA /DUNYA YUVARLAK DEYILDIR/ VIDYOSUNU GORUNCE BIR QARIP OLDUM. O VIDYOYU 3 GUN ONCE YOUTUBDAN IZLEMISDIM. KENDI KENDIME SOYLEMISDIMKI TAMDA PAYLASILACAK BIR VIDYO. AMA PAYLASACAK BIR SAYFAM SITEM YOK..VE SIZIN O VIDYOYU PAYLASMANIZ. . . . VE O VIDYO 2017 YILINDAN YOUTUBDA VAR . YUKLENME TARIHINE BAKTIM. 2018de AYNI HAFTA ICINDE HEM SIZ HEM BEN O VIDYOYU IZLEMEMIZ BIR QARIP ..
  ..BU ARADA FACEBOOK SAYFANIZI 2- 3 AYDI BILIYORUM. AMA BU SITENIZI BIR YIL OLAR BULDUGUM. FACEBOOKA KAYIT YAPSAM SIZE HABER VERECEM… BENDE SIRLADAN YARARLANMAQ ISTERIM.. DUALARINIZ HOS MUNASIBETINIZ ICIN MEN SIZE TESEKKUR EDIREM EY SEVGILI❤ BESMELEYI ZIKIR EDECEM INSEALLAH. SIZI COX COX COX SEVIREM❤ RABBIME EMANETIMSINIZ🌹

  • sen de azizem sen de rabbime emanetimsin.sizi kapalı gurupta görmek kalbe düşen bir ilhamdır.bunu siz haketmiş olmalısınız.selam es selame

CEVAP VER