Pazartesi, Ocak 20, 2020

Namaz Hakkında Herşey

İhlas Suresi – Namaz Sureleri

İhlas Suresi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=Vipl0p0s-90 Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın...

Tebbet Suresi – Namaz Sureleri

Tebbet Suresi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=9qnIDtzNKVw Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb 2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb 3- Seyeslâ nâren zâte leheb 4- Vemraetühû hammâletelhatab 5-...

Nasr Suresi – Namaz Sureleri

Nasr Suresi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=n5TmEKrGMUc Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ Anlamı Rahmân ve Rahîm...

Kafirun Suresi – Namaz Sureleri

Kafirun Suresi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=vRgVgJPX_9k Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâ  a'büdü mâ ta'büdûn 3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd 4- Ve lâ ene âbidün mâ...

Kevser Suresi – Namaz Sureleri

Kevser Suresi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=CbVCXW8bPWg Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnnâ a'taynâkel kevser 2- Fesalli lirabbike venhar 3- İnne şânieke hüvel'ebter Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik. 2-...

Maun Suresi – Namaz Sureleri

Maun Suresi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=tXUHh_EYrw4 Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn 2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm 3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn 4- Feveylün lilmüsallîn 5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn 6- Ellezîne hüm yürâûne 7- Ve...

Kureyş Suresi – Namaz Sureleri

Kureyş Suresi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=aPBqGboyy7w Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li'î lâfi Kurayş'in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt 4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf Anlamı Rahmân ve Rahîm...

Fil Suresi – Namaz Sureleri

Fil Suresi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=zCMMwMnIs4c Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl 2- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl 3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl 4- Termîhim bihicâratin min...

Hümeze Suresi – Namaz Sureleri

Hümeze Suresi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=LvMK8gpwrE8 Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Veylül li külli hümezetil lümezeh 2- Ellezıcemea malev ve addedeh 3- Yahsebü enne malehu ahledeh 4- Kella le yümbezenne fil hutameh 5- Ve...

Namaz Hakkında En Popüler

Namazın Farzları

Namazın Farzları Namazın farzları toplam on ikidir. Bunların bir kısmı namazdan önce olup namaz öncesi hazırlık mahiyetindedir. Bunlara "namazın şartları" denir. Bir kısmı da, namaza...

İnşirah Suresi – Namaz Sureleri

İnşirah Suresi - Namaz Sureleri İnşirah suresi ezberlemek için 10 tekrar https://www.youtube.com/watch?v=zbUBExj44Uk Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem neşrah leke sadrek 2- Ve vada'na 'anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve refa'na leke...

Asr Suresi – Namaz Sureleri

Asr Suresi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=jM9YRP6r7yg Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel asr 2- İnnel insane le fi husr 3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis...

Gusül Abdesti Nasıl Alınır

Gusül Abdesti Nasıl Alınır ? Gusül, Allâh-ü Teâlâ'nın emrettiği, hem maddi hem de manevi temizlik şeklidir. Namazın doğru olması için, abdestin ve guslün doğru olması...

Abdesti Unutmak

Abdesti Unutmak Abdestli olduğunu unutmak veya abdestli olduğunda şüpheye düşmek: Bir kimse abdest aldığından emin olupta, abdestini bozup bozmadığı konusunda şüpheye düşse, o kimse abdestli sayılır....

Ayetel Kürsi – Namaz Sureleri

 Ayetel Kürsi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=TxaicXKCIuc Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi...

Abdest, Abdest Nasıl Alınır? Teyemmüm Abdesti, Gusül (Boy) abdesti nasıl alınır?

Abdest, Abdest Nasıl Alınır? Teyemmüm Abdesti, Gusül (Boy) abdesti nasıl alınır?   1- Niyet Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest...

Ayrıntılı Namaz Nasıl Kılınır?

Erkekler ve Bayanlar için ayrıntılı olarak nasıl namaz kılınır: ERKEKLER İÇİN KADINLAR İÇİN -Abdest aldıktan sonra, namaz kılınacak yerin ve üzerimizin temiz olmasına dikkat edilirek Kıble'ye karşı...

Kafirun Suresi – Namaz Sureleri

Kafirun Suresi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=vRgVgJPX_9k Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâ  a'büdü mâ ta'büdûn 3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd 4- Ve lâ ene âbidün mâ...

Tebbet Suresi – Namaz Sureleri

Tebbet Suresi - Namaz Sureleri https://www.youtube.com/watch?v=9qnIDtzNKVw Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb 2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb 3- Seyeslâ nâren zâte leheb 4- Vemraetühû hammâletelhatab 5-...