Pazu Seğirmesi ( Sağ Sol )

21
6697

Pazu Seğirmesi

Pazu Seğirmesi ( Sağ Sol )

Sağda rızık, Solda mal… Pazu omuz ile dirsek arasıdır. İçe doğru meşhur kaslar.
Sağda cemal kuvvet buldu, Solda celal kuvvet buldu. Sağ taraf kadınlar, Sol taraf erkeklerdir. Sağ taraf müminler, Sol taraf kâfirlerdir. Pazulardaki işareti çok güzel tahkik etmek lazımdır. Bunun için hem ne okuduğundan haberi olacak ve hem ihtilacın alındığı saat bilinecek ki ne anlama geldiği tam tespit edilebilsin.

İnsanın belden aşağısı rububiyeti, belden yukarısı ulviyeti temsil eder. Sağ taraf cemal sıfatını, sol tarafı celal sıfatını temsil eder. Sağ pazu cemalde melekler kuvvet buldu anlamına da gelir. Sol pazu ise ceza melekleri veya celali melekler kuvvet buldu demek anlamına da gelir. Ruh sağ taraf, nefs sol taraftır. Ruh ta nefiste bütündedir ancak makam ve temsil olarak söylediğimiz gibidir. Yani sağda ruh temsil edilir solda nefis. İman kalptedir. Bundan maksat yürek değildir yüreğin bulunduğu mevki aynı zamanda kalbin mekânıdır. Çakışıktırlar. O nedenle yürek hep kalbin etkisi altındadır. Anlaşılması için ikisi aynı şeymiş gibi anlatılır. Aslında aynileşir de. Kan merkezi olan kalp solda olduğundan nefis kanla ve kalple birlikte anılır. Gerçi kan da bütün vücuttadır. Ancak mekânı soldur. Sol taraf sıcak (hararet)sağ taraf (burudet) soğuğu temsil eder. Yine sağ taraf güney sol taraf kuzeyi temsil eder. Ön doğuyu arkamız batıyı temsil eder. Pazunun ihtilacını anlamak bütün bu bilgilerin ışığında değerlendirilir. İhtilaç utaritte alınmışsa sol küffar kuvvet buldu demektir. Bu türlü tahlil imam-ı zamana aittir. Avam için sağda rızık solda mal değerlendirmesi yeterlidir.
Zata ait olanı hizmeti ledünye içinde habir sıfatından alınan haberin doğru değerlendirilmesi bakımından çok incelik teşkil eder. Bu sol pazu ihtilacı utaritte alınmış ise sağdan devir yapmak celalın gücünü düşürmek lazımdır. Zühal’de ve merihte dahi aynı şekilde değerlendirilir. Celal kuvvet bulmuştur, Sağdan devirle önlem alınmalıdır.

Eğer sol kol Zühre’de, kamer’de ve müşteri’de seyrirse müminlerin erkekleri kuvvet buldu demektir. Zühal’de merihte utaritte sağ pazu seyrise müminler cümleten kuvvette demektir. Kuvvettedir derken umuru diniyeleri, hayatları, imanları, ticaretleri velhasıl dünyaları yerindedir demektir. Ve ahiretleri dahi yani gelecekleri dahi yerli yerindedir. Hani derler ya asayiş berkemaldır. Zatın ailesi evlatları ve sevdikleri de buna dâhildir.

21 YORUMLAR

  1. Selamlar hocam, sol pazum iki gecedir yatsı namazında seğiriyor, keskin ve kuvvetli ama kısa süreli..dün zühre, bugün müşteri saatinde , henüz ya latiyfun ya latiyf zikrindeyim. tekrarlayınca sormak istedim hocam, hayırlı geceler.

    • sol pazunun ne anlama geldiği geniş bir şekilde ihtilaçnamede yazılıdır.özetle celal yani şeytan ve kafirler kuvvet buluyor olumsuzluklar başat tecellide demek olabildiği gibi hava kışa dönüyor anlamına kadar çok değişik anlamları var…ayrıca evkatlara göre de değişik anlamlar alır.selam es selame

  2. Hayırlı günler hocam benim sol kolum üç aydır zamanla çok şittli zamanla hafif şekilde vede günün farklı saatlerinde seyirmektedir aynı zamanda daha önemlisi seyiren yerin pazuyamı kola mı dahil olduğunu ayırt edemiyorum pazının arka kısmından iç dirseğe doğru 6.7 santim aşağıya kola doğru seyirmekte

  3. Selamün Aleyküm Hocam.Benim öğrenmek istediğim sağ üst kol seğirmesinin ne anlama geldiğidir.Yazılarınızda orası yok pazu kası var.Saygılarımla.

  4. Selamün Aleyküm Hocam.Benim öğrenmek istedğim sağ üst kol seğirmesinin ne anlama geldiğidir.Yazılarınızda orası yok pazu kası var.Saygılarımla.

    • Çok güzeldir..Mümin erkekler ve mümin kadınlar çok güçlüler.demektir.kemaldeler cemaldeler.ideal konumdalar.müthiş yardım alıyorlar demektir.

CEVAP VER