SIFATULLAH

0
443

SIFATULLAH

I.bilesin ki;azizimsıfatşeyin kimliğininiteliğini / niceliğiniaçık / kapalı bildirendirşeye, fehimde şekil verenvehimde toparlayan / belirtenkaranlığa ışık tutanakıl adıyla bilineneyakınlık kazandıransıfattır / isimdir derizuzun / uzun kieksik kalmasın, kavransınalgılansınyerli yerine otursunyitirilmesin, zayi olmasınII.çünküAllahu tealave her varancak ve ancakisim ve sıfatlarla sezilirzatıözün,özünde;saklıyetmiş iki bin perde ile örtülmüşkim hayatı kolay sanır,aldanırbunun için verilmiş, ömür dediğinöğrenilir,yaşanırtefekkür edilir, köşe bucak gezilirdemem o kiazizimsıfatların adeti böyledirtıpkı isim gibikendisiyle sıfat alana bağlıdırnasıl ki sen / ben,bizvasfımız dışında sıfatlanamayızdiriyiz,tekiz ,biriz‘biz size şah damarınızdan daha yakınız.’buyuranO, yüceler yücesi zat dahi öylediriki şey kiaynı sıfatlarla tanımlandıo iki şey, özde,bir şeydirdeğişik görünür ilk bakıştaiçeri gir bak, aynıdırçokluk cilvedir, yansımadırsayılar gibi, kitap gibitab ettikçe, kopyalanırçoğalırIII.tahkik ehlidediler kiisim ve sıfatlar ilkin ikiye ayrılırzatına bağlı isimler ve sıfatlarsıfatına bağlı sıfatlar ve adlarahat,vahit, fertsamet,azim,batın,malikvb. öze bağlananlarcemal,celal,zahir,halikve benzeri, dışa yansıyanlaryinebir kısım alimAllah zatıyla bilinirsıfatları ile bilinemezzatı teksıfatları sınırsızdediler‘’bir kimse ki;nefsini bildigerçekten rabbini bilen o oldu’’hadislerle delil getirdilerbir kısım,tam zıddını söyledizatını idrake yol yokturidrak,bir şeyi kapsamaksahakk’ı idrak na mümkünkulun payına düşenidrak’idraksizliği idraktir.’’amma !biliriz kiAllah: camiundurbütün zıtları cem ederöyleysederiz kiİkisi de doğrudurO, yüce zatyüceliğinin icabıne zati yönden / ne sıfati cihettenkamilen idrak edilirdeğildirkula düşenkendini bilmektircehlini itiraf etmektiremirlere uymakyasaklardan sakınmakmüslüman olarak yaşamaktırcenneti temenni etmekcehennemden sakınmaktırbuyuruldu ki‘bilinmez bir hazine idimbilinmek istediminsanı yarattım’görevimiz bildirdiği kadar,bilmektiryine buyuruldu‘ Onun zatını değilisim ve sıfatlarını tefekkür edin.’Tefekkür/ ibadettirIV.bilesin kiO,yüce zatYakınlıkta,ezelde ve ebeddekendisinden hep razıdırcehennem melekleridaima hamd ve şükürdegıdaları ateştirinsana cehennem olancennettir / zebaniyekargalara tezeklikcennetgülistan, bülbüllere‘ insan yaratıldı da başıboş bırakıldı mı sanırsınbiz herkesi ensesinden yakalamışızdır.’‘bu dünyada kör olan ötede de kördür’rabbim kör kullarını,dilersen kör tutdilersen gördürrabbimisim ve sıfatlarını bilmeyilayıkıyla hamd ve şükrüdüzenli dua etmeyisakınmayı,sevmeyiyalnız ve yalnızsenden istemeyibu fakire nasip etsen; işitengören / gözetenihtiyaçları ölçüyle verensinaminV.duymalısın ey nefsimkur’an sana seslendicennet, cehennem / sendebütün âleme halife senduy /duy çağrıyı lütfensensin muhatap dendimaksat sensinya sinAlanya /007

Hacı Ali Bayram (Sevgi Yolu) paylaştı: 31 Ağustos 2018 Cuma

CEVAP VER