Ya Sin üzere olmak

0
1300

Ya Sin üzere olmak

human46-1Sevgili Hocam Allah’ın Selamı Rahmeti Bereketi üzerinize, cümle islamı âlemin üzerine olsun. Değerli bilgilerinizle önümüze ışık tutuyorsunuz Allah razı olsun hocam cümlemizden. Bir haftadır yeni bir ders almaya başladım ve kafamda bazı şeyler Allahın izni ile aydınlığa kavuştu kavuşuyor. Dilerim ki Allah sizin gibi Âlimlerin sayısını arttırsın, biz de sizleri örnek alalım. Sonuçta biz de Ya Sin üzereyiz, onu örnek almaya çalışıyoruz. Âlemlere rahmettir o

Benim yaşım 23 hocam. Ben de Allah’ın izniyle çevreme ışık vermeye çalışıyorum. Çünkü bu yolda cihad şart. nefs mücadelesi, bilgi paylaşımı, bunlar gerekli olan şeyler. Bir kenara çekilip bencillik etmek bu dönemdeki müminlere yakışmaz. Ama bazı tarikat ehli ruhban gibi de bunları da görüyoruz, üçüncü şahısları ilah edinmişler, Allah’ın dununda üzülüyorum. Allah cümlemizi affı mağfiret eylesin âmin. Selam üzerimize olsun…

faviconSelam es selame, giderek çok şey değişecek, aydınlık iyi ile kötüyü seçmemizi sağlayacak Aydın bey oğlum. Herkes kendi kitabını doldurur, nasılsa şaşmaz mizana çıkacağız. Zerre miktarlar tartılacak, kim ne hazırladıysa onunla karşılanacak.

Nefisler kendi yaptıklarından sorumludur. Selam es selame…

ESMA / İsim

I .

Bilesin ki, azizim
Allah yar ve yardımcın olsun
İsim denilen: kelam
Vara / yoğa ad olan şeydir
Öyle ki
Fehim / varlığı isimle görür
Hayal / suretlere bürür
Vehim / yakınlaştırır
Fikir /düşündürür
Akıl bilir / hüküm yürür
Ve
Şey
İsmiyle / eşleşir
Şüpheye yer bırakmadan
Özleşir /özelleşir

Zatın bilincinde / söz
Var /ve yok’un yerini alır
Her halükarda
Bilinçli / bilinçsiz
Gerektikçe
Şey / ismi
İsim / şeyi çağırır

II .

İsmin kemali
Bilinmeyeni bildirmesidir
Şeyle aynileşmesidir
Böylece
Demiş olduk ki
Azizim / bi iznillahi teala / anla
O öyle bir kudrete sahiptir ki
Varı bildirmekle kalmaz
Batına dahi / bağırır
Gayrından yardım almadan
Masallardaki dev gibi
Anka gibi
Yoğu varlık mertebesine çağırır
Hatta varı yokluğa gönderen de odur
Öl demek yeter /ölür
Bu yüzden / mahluk olan akıl
Halık karşısında aciz
Hem /ebedi hayrette kalır
Ol emriyle
Batın / elle tutulur gibi çıkar da/ zahire
göz görür
çift / çift /âlemler
gümansız / külliyen yer ile yeksan
Kimi celaline /kimi cemaline
halen / topyekun secdeye varır
Cehennem gibi /cennet gibi
Sevgi gibi/ nefret gibi
Her var ve yok / nefsini
O kadir-i mutlak
Bir’’den alır

III.

İşte
Azizim
O nedenle
Kendi hükmünce
İsim ve sıfatlarla
Bilinen
Sırf varlık olan Hakk’a
Yakin için
Allah adından başka yol yoktur

Nebiler tespihinin imamesi
Kâinatın efendisi
Muhammet s.a.v
Diliyle
Kitabullah bildirdi ki
Var ve bir olan
Allah
Var’a yok’a hükmetmiş
İblis müstesna /melekler
Halef Ademe secdetmiş

IV.

Mümküne ol de / bak
Hemen oluyor
Azizim
A canım
Aymalısın
Hakk’ı her nefisle bir saymalısın

V.

Duymalısın ey nefsim
Kur’an sana seslendi
Cennet, cehennem / sende
Bütün âleme halife sen
Duy /duy çağrıyı lütfen
Sensin muhatap dendi

Maksat sensin
Ya sin

CEVAP VER