Büyük Günah Kavramı

0
1314

Büyük Günah Kavramı

Büyük Günah Kavramı

Arapça’da kebîre (çoğulu kebâir) kelimesi ile ifade edilen büyük günahbozgunculuğa sebep olan, hakkında tehdit edici bir nas (âyet ve hadis) bulunan, işleyenin dünyada veya âhirette cezalandırılmasına sebep olan büyük suçlar ve davranışlara denir.

Büyük günahların en büyüğü Allah’a şirk koşmak ve O’nu inkâr etmektir
(küfür). Büyük günahların neler olduğu konusunda hadislerde çeşitli bilgiler
vardır. Peygamberimiz bir hadisinde, “Size büyük günahların en büyüklerinden
haber vereyim mi? Onlar: Allah’a ortak tanımak, ana babaya itaatsizlik ve yalancı şahitliktir” (Buhârî, “Edeb”, 6; Müslim, “Îmân”, 38; Tirmizî, “Tefsîr”, 5) buyurmuş, bir başka hadislerinde “Mahveden yedi günahtan sakınınız. Onlar: Allah’a ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, ribâ (faiz), savaştan kaçmak, iffetli ve iman sahibi bir kadına zina iftirasında bulunmaktır” (Buhârî, “Vesâyâ”, 23; Müslim, “Îmân”, 38; Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 10) diyerek, büyük günahların yedi tanesini zikretmiştir. Bir başka hadiste büyük günahların sayısı dokuz olarak belirtilmiş, ana babaya itaatsizlik ve Mescid-i Harâm’da yapılması yasak bir fiili işlemek de bunlara eklenmiştir (Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 10). Kalbinde inancı olduğu halde inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli sebeplerle ameli terkeden, dolayısıyla şirk ve küfür dışındaki büyük günahlardan birini işleyen (fâsık ve fâcir) kimse, işlediği günahı helâl saymıyorsa
mümindir, kâfir değildir. Fakat büyük günah işlediği için ceza görecektir. Ancak bu kimse için tövbe kapısı açıktır. Yüce Allah böyle bir kimseyi âhirette dilerse affeder, şefaat olunmasına izin verir, dilerse günahı ölçüsünde cezalandırır. Neticede ise, kalbinde inancı bulunduğu için cennete girdirir. Sahâbîlerden Ebû Zer el-Gıfârî’nin anlattığına göre, Hz. Peygamber: “Allah’tan başka hiçbir Tanrı yoktur deyip de bu inancı üzere ölen kimse cennete girer” buyurmuş, Ebû Zer, “O kişi zina yapsa, çalsa da mı?” diye sormuş, “Evet, zina yapmış, hırsızlık etmiş de olsa cennete girer” cevabını vermiştir. Ebû Zer soruyu üç kez tekrar edip aynı karşılığı alınca, dördüncü sorusunda Allah elçisi, “Ebû Zer bu durumdan hoşlanmasa bile o kimse cennete girer” buyurmuştur (Buhârî, “Tevhîd”, 33; “Rikak”, 16; Müslim, “Îmân”, 40; Tirmizî, “Îmân”, 18).

bilmeden büyük günah işlemek, buyuk gunah isleyen dinden cikar diyen mezhep, buyuk gunah isleyen dinden ciktigi mezhep, buyuk gunah isleyen dinden ciktigini savunan mezhep, buyuk gunah isleyenin dinden ciktigi mezhep, buyuk gunah isleyenin dinden ciktigini savunan mezhep, büyük bir günah işledim, büyük bir günah işleyen ne yapmalı, büyük günah affedilir mi, büyük günah affı, büyük günah ayetleri, büyük günah büyü, büyük günah işledim çok pişmanım, büyük günah işleyen, büyük günah işleyen cennete girer mi, büyük günah işleyen dinden çıkar diyen mezhep, büyük günah işleyen dinden çıkar diyen mezhep hangisidir, büyük günah işleyen dinden çıkar mı, büyük günah işleyene ne denir, büyük günah işleyenin dinden çıktığı görüşünü savunan mezhep hangisidir, büyük günah işleyenler cennete girer mi, büyük günah işleyenlerin dinden çıktığı mezhep, büyük günah işleyip pişman olmak, büyük günah meselesi nedir, büyük günah nedir, büyük günahlar, büyük günahlar dinden çıkarır mı, büyük günahlar film, büyük günahlar hakkında bilgi, büyük günahlar nelerdir diyanet, büyük günahlar nelerdir sırasıyla, büyük günahlar ve cezaları, büyük günahlardan arınma duası, büyük günahlardan arınmak, büyük günahları affettiren ameller, büyük günahları affettiren dua, büyük günahları affettiren zikirler, büyük günahları bağışlatan bir dua, büyük günahların affı, en büyük günah çalmaktır,

CEVAP VER