Taklidi ve Tahkiki İman

0
1031

Taklidi ve Tahkiki İman

Taklidi ve Tahkiki İman

Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklîdî iman denilir. Ehl-i sünnet bilginlerinin çoğuna göre bu tür iman geçerli olmakla beraber, kişi imanı aklî ve dinî delillerle güçlendirmediğinden dolayı sorumludur. Taklîdî iman, inkârcı ve sapık kimselerin ileri süreceği itirazlarla sarsıntıya uğrayabilir. Bunun için imanı, dinî ve aklî delillerle güçlendirmek gerekir. Çünkü deliller, ileri sürülecek şüphe ve itirazlara karşı imanı korur. Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ise tahkîkî iman denir. Aslolan her müslümanın tahkîkî imana sahip olması, neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımasıdır.

 

icmali iman, taklidi iman ve tahkiki iman arasındaki fark, taklidi iman ile ilgili hadisler, tahkiki iman nedir nasıl elde edilir, tahkiki imana ulaşmanın yolları, taklidi iman geçerli midir, tasviri iman nedir, tahkiki iman kaça ayrılır

CEVAP VER